Kombistudier

Visste du att du kan avlägga gymnasiet och yrkesinriktad grundexamen samtidigt?
Bild: Jefunne Gimpel

Avläggande av två examen samtidigt 

  • kräver motivation och engagemang samt goda grundläggande kunskaper i de gymnasieämnen som du ska studera 
  • ökar din allmänbildning och 
  • ger dig färdigheter för att studera vidare vid en högskola eller ta dig an utmanande arbetsuppgifter inom din bransch.

I Helsingfors ordnar det privata yrkesinstitutet Prakticum (Länk leder till extern tjänst)kombistudier på svenska. Du kan läsa mera om kombistudier vid Prakticum på deras hemsidor.

Stadens yrkesinstitut Stadin AO(Länk leder till extern tjänst) erbjuder motsvarande studier på finska.