Lukio-opinnot eri kielillä

Voit opiskella lukiossa myös muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Jos kielitaitosi ei vielä riitä opiskelemaan suomeksi tai ruotsiksi, voit myös lisätä valmiuksiasi opiskeluun tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli TUVA-koulutuksessa. Tutustu erilaisiin mahdollisuuksiin meillä ja muualla pääkaupunkiseudulla!
Kuva: Jussi Hellsten

Lukiossa opiskellaan paljon samoja oppiaineita kuin peruskoulussa. Pakollisten opintojaksojen lisäksi lukiossa opiskellaan valinnaisia aineita, ja jokainen opiskelija saa suunnitella oman yksilöllisen opintopolkunsa. Helsingin lukioissa on mahdollista opiskella tavallisessa yleislukiossa tai lukiossa, jolla on opetuksessaan jokin erityistehtävä tai painotus, esimerkiksi liikunta, kielet, teknologia tai kuvataide.

Suurin osa lukioista antaa opetusta suomeksi tai ruotsiksi. Suomalainen ylioppilastutkinto eli ylioppilaskokeet täytyy suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Näistä syistä suomen tai ruotsin kielitaidon tulee olla hyvä ennen kuin haet lukioon. Kotimaisten kielten osaaminen on myös tärkeä taito jatko-opinnoissa ja suomalaisessa työelämässä.

Opiskelu lukiossa alkaa useimmiten sinä vuonna, kun täytät 16. Opinnot voi suorittaa itsellesi sopivaan tahtiin 2–4 vuodessa. Lukiossa suoritat ylioppilastutkinnon, johon kuuluu lukion oppimäärä eli 150 opintopistettä ja ylioppilaskirjoitukset lukio-opintojen päätteeksi.

Helsingin kaupungilla on 15 nuorten lukiota, joihin voit hakea keväällä yhteishaussa. Konepajan aikuislukio järjestää aikuisten lukiokoulutusta suomeksi.  Tölö gymnasiumissa on ruotsinkielinen aikuisten lukiolinja. Molempien lukioiden aikuisten lukio-opintoihin voit ilmoittautua joustavasti ympäri lukukauden. 

Helsingissä on tarjolla joitakin lukioita, joissa opetusta annetaan englanniksi tai muilla kielillä - joko osittain tai kokonaan. Tutustu näihin sivun lopusta!

Oletko suorittanut perusopetuksen Suomessa tai ulkomailla? Haluatko vahvistaa osaamistasi ennen lukio-opintoihin tai ammatillisiin opintoihin siirtymistä tai vahvistaa suomen tai ruotsin kielitaitoasi ennen toisen asteen opintojen aloittamista? 

Suomenkieliseen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA, tai ruotsinkieliseen tutkintokoulutukseen valmistava Hux-koulutus voi olla sinulle hyvä vaihtoehto. Näissä koulutuksissa voit myös tarkentaa suunnitelmiasi jatko-opinnoista ja korottaa perusopetuksen arvosanoja. 

Lisäksi TUVA:ssa ja Hux:ssa voit opiskella osia lukion opintojaksoista tai ammatillisesta tutkinnosta, jotka voit hyväksilukea tutkintoosi myöhemmin. 

Lue lisää:

Lähes kaikkiin toisen asteen koulutuksiin tarvitaan hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Suomen tai ruotsin opiskelu kannattaa myös siksi, että valmistuttuasi on jatko-opintoihin hakeutuminen helpompaa ja vaihtoehtoja enemmän, jos osaat suomea tai ruotsia. Myös työelämässä monet työnantajat arvostavat suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Missä voit oppia suomea

Missä voit oppia ruotsia

Helsingin kaupungin lukiot

Lukioissamme voit opiskella kokonaan tai osittain englanniksi seuraavissa lukioissa: 

Ressun lukion IB-linjan voit suorittaa kokonaan englanniksi.

Helsingin kielilukiossa voit opiskella englannin- ja suomenkielisellä linjalla, jossa käytetään molempia opetuskieliä. Ylioppilastutkinnon eli ylioppilaskokeet voit kuitenkin tehdä vain suomeksi. 

Muut lukiot ja lukiokoulutusta vastaavat vaihtoehdot

Lisäksi Helsingissä on yksityisiä lukioita, joissa voit opiskella eri kielillä tai kieliä. Myös lähikunnista löytyy joitain englanninkielisiä vaihtoehtoja. Tutustu lukioihin niiden omilla verkkosivuilla:  

Englanti 

Saksa 

Ranska 

Venäjä