Gemenskap och delaktighet

Våra gymnasier har egna traditioner som ger färg till verksamheten och läsåret. Studerandekåren har en viktig roll i arrangemanget av olika slags evenemang, temadagar och projekt.
Bild: Maija Astikainen

I början av året ordnas välkomsttillfällen för nya studerande i våra gymnasier.

I februari firar vi penkis. Då firar abiturienterna att det regelbundna skolarbetet tar slut innan studentskrivningarna. I februari arrangeras även de gamlas dans. Då firar andra årets studerande att de är äldst vid sitt gymnasium när abiturienterna gått på läslov. 

I slutet av höst- och vårterminen ordnas vår- och julfest i gymnasierna. I slutet av våren och i december ordnas studentfester där de som avlagt studentexamen får sina examensbetyg och studentmössor.

De studerande är viktiga medlemmar i gymnasiegemenskapen

Vi lyssnar på våra studerande. Vi stärker våra studerandes tro i att kunna påverka sina egna förmågor. Vi värdesätter varje medlem i vår gymnasiegemenskap precis som hen är.

Alla våra studerande tillhör studerandekåren vid sitt gymnasium, som representeras av studerandekårens styrelse. Styrelsens uppgift är att stärka de studerandes röst i gymnasiet och hjälpa dem att utveckla gymnasiets verksamhet. Som studerande kan du på många sätt påverka i ditt gymnasium och även inom Helsingfors stad. Du kan till exempel vara med i studerandekårens styrelse eller vara tutorstuderande. Tutorstuderande stöttar och introducerar nya studerande till gymnasiet.  

Det viktigaste är att du tror på din egen förmåga att agera och ger ändringsförslag på sätt som passar dig. Dina tankar är betydelsefulla för oss. 

Gymnasieelev, så här kan du delta i utvecklandet av ditt gymnasium och staden: 

  1. Kom med i studerandekårens styrelse. 
  2. Delta i ditt gymnasiums arbetsgrupper, direktion eller föräldraförening. 
  3. Bli tutorstuderande. 
  4. Skapa en egen grupp för att främja något du brinner för. 
  5. Tveka inte att kontakta någon som kan bidra till den önskade förändringen. 
  6. Rösta aktivt.