Internationalisering

Vid Helsingfors stads gymnasier kan du utveckla din internationella kompetens på ett mångsidigt sätt. Våra gymnasier har även inriktningar kopplade till internationalism.
Bild: N2 Albiino

Fördjupa din förståelse av världen

Genom gymnasiernas internationella verksamhet kan du fördjupa din förståelse av världen och dina framtida möjligheter. Du kan utveckla din internationella kompetens inom olika läroämnen och i gymnasievardagen. Ämneslärarna och studiehandledarna vid ditt gymnasium ger dig stöd i att utveckla ditt kunnande.

Våra gymnasier samarbetar med internationella läroanstalter, högskolor, företag och organisationer i Finland och utomlands. Gymnasierna arrangerar exempelvis internationella besök, evenemang och projekt. Samarbete sker även på nätet.

Du kan inkludera exempelvis utbytesstudier eller annan verksamhet kopplad till internationalism i dina gymnasiestudier. Diskutera tillgodoräknande av studier med studiehandledaren på ditt gymnasium. 

Studerandena berättar

”Just i samband med den här internationella verksamheten har jag märkt att språkkunskaperna har stärkts, och därför skulle jag kunna söka till studier utomlands.” 

I videon berättar studerande Barbara och Ia samt språklärare Annukka vid gymnasieskolan Alppilan lukio hur den internationella verksamheten ser ut på stadens gymnasier.