Samarbete med arbetsliv och företag

Vad händer efter gymnasiet? Under gymnasietiden har du en utmärkt möjlighet att fundera på studie- och karriärval. I dina studier får du bekanta dig med arbetslivet, yrken och karriärvägar. Du utvecklar dina färdigheter inom arbetsliv och företagande samt får kontakter i det omgivande samhället.
Bild: Jussi hellsten

I våra gymnasier samarbetar vi med olika aktörer inom arbetslivet, vilket syns på många olika sätt i undervisningen och gymnasievardagen. Arbetslivsrelaterade evenemang, temadagar och studieavsnitt ger dig möjligheten att bekanta dig med olika branscher, yrken och karriärmöjligheter. Du utvecklar även dina färdigheter inom arbetsliv och företagande som en del av studierna i varje läroämne. Lärarna och studiehandledarna vid våra gymnasier stödjer dig i att identifiera dina styrkor och planera framtiden. 

Exempel på våra gymnasiers samarbete med arbetslivet och företag: 

  1. Studieavsnitt som förbereder för olika slags arbetsuppgifter 
  2. Evenemang kring fortsatta studier och arbetslivet 
  3. Företagsbesök 
  4. Samarbetsprojekt med företag 
  5. Karriärsskuggning och prao 
  6. Workshop för att skapa arbetsansökan eller CV  

Hur möts arbetslivet och gymnasiet?  

”Syftet med arbetslivssamarbetet är att ge de studerande en bredare bild av hurdana yrken och arbeten det finns i samhället nuförtiden.” 

I videon berättar studiehandledaren Minna och studerande Otso vid naturvetenskapsgymnasiet Helsingin luonnontiedelukio om hur arbetslivet och gymnasiet möts i gymnasiet och vad karriärskuggning kan ge studerande. 
 

Bekanta dig med detta