Läroplikten fortsätter efter grundskolan

Alla niondeklassister som avslutar grundskolan har en skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet. Målet är att trygga möjligheten till en bra framtid för alla unga med hjälp av arbetslivsfärdigheter och möjligheter till vidareutbildning.
Bild: Jefunne Gimpel

När grundskolan tar slut ska du söka till vidareutbildning i vårens gemensamma ansökan eller via den kontinuerliga ansökan. Du kan söka till gymnasiet, yrkesutbildning, utbildning som handleder för examensutbildning eller annan utbildning som ingår i läroplikten.

Din skyldighet att söka till vidareutbildning fortsätter tills du har en bekräftad studieplats och du har påbörjat dina studier. Din läroplikt upphör när du fyller 18 år eller tidigare om du avlägger en examen på andra stadiet innan det.

Den utvidgade läroplikten gäller dig som har genomgått den grundläggande utbildningen under år 2021 eller senare.

Vad innebär det att gymnasiet är avgiftsfritt? 

Gymnasieutbildningen är avgiftsfri för läropliktiga. Detta innebär att du inte behöver betala för läroböckerna och -materialet som behövs för undervisningen. Som studerande får du till exempel tillgång till en bärbar dator under dina studier. Du behöver inte betala studentexamensavgift för de första fem ämnena som du skriver. Du får avgiftsfria skolresor om avståndet mellan ditt hem och gymnasiet är över sju kilometer. Utbildningens avgiftsfrihet fortsätter till utgången av det kalenderår när du fyller 20 år. 

Gymnasieundervisningen är avgiftsfri för alla studerande och de får även en avgiftsfri måltid varje dag.

Bekanta dig med detta