Studentexamen

I slutet av gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen. Det är ett mognadsprov, där du visar de kunskaper och färdigheter du lärt dig under gymnasietiden.
Bild: Jussi Hellsten

Studentexamen består av minst fyra prov, varav provet i modersmål är obligatoriskt för alla. Dessutom väljer du tre andra obligatoriska prov för din examen av följande fyra prov:  

  • det andra inhemska språket 
  • ett (1) främmande språk 
  • matematik 
  • ett (1) realämne.  

Du kan valfritt avlägga ett eller flera ytterligare prov. 

Studentexamen förnyades på våren 2022 

Från och med våren 2022 omfattar studentexamen minst fem prov. Denna förändring gäller dig, om du började avlägga din examen våren 2022 eller senare. Du måste avlägga studentprovet i modersmål. Dessutom innehåller din examen minst fyra prov i olika ämnen av minst tre av följande grupper:  

  • matematik 
  • det andra inhemska språket 
  • främmande språk 
  • realämne.  

 Studentskrivningarna ordnas två gånger om året, på våren och hösten vid samma tidpunkt i alla gymnasier.

Bekanta dig med detta