Språkstudier

Våra gymnasier ger dig utmärkta möjligheter att mångsidigt studera olika språk. I gymnasiet fortsätter du med de A1- och B1-språk som du påbörjat i grundskolan samt valbara A2- och B2-språk. Därutöver kan du börja studera nya språk, om du vill. Du kan också välja språkstudieavsnitt som ordnas i samarbete med Helsingfors svenska arbetarinstitut Arbis.
Bild: Jussi Hellsten

Som en del av dina gymnasiestudier genomför du språkstudier som omfattar minst en A-lärokurs och en B1-lärokurs. I svenskspråkiga gymnasier är ett av dessa språk finska. Som valfria studier kan du studera främmande språk som B2- och B3-lärokurser samt flera A-lärokursens språk.  

I gymnasiet omfattar A-lärokursens studier sex obligatoriska och två valfria studieavsnitt. B1-lärokursens studier omfattar fem obligatoriska och två valfria studieavsnitt. Målet med undervisningen i båda språken är att fördjupa de språkkunskaper som du uppnått i grundskolan och inspirera dig till att utveckla dina språkkunskaper även efter gymnasiestudierna.  

Du kan bekanta dig med de finskspråkiga gymnasiernas språkprogram på de finskspråkiga sidorna

Vid våra svenskspråkiga gymnasier kan du studera   

  • Andra inhemska språket, finska: modersmålsinriktad finska, A-lärokurs , B1-lärokurs
  • A-lärokurs, främmande språk: engelska, franska, tyska 
  • B2-lärokurs, främmande språk: engelska, franska, spanska, tyska 
  • B3-lärokurs, främmande språk: franska, ryska, spanska, tyska 

Dessutom kan studerande i Helsingfors stads svenskspråkiga gymnasier som en del av sina gymnasiestudier också avlägga språkstudier i andra språk än ovan nämnda och i andra läroanstalter, till exempel Arbis(Länk leder till extern tjänst), webbgymnasiet Helsingin Verkkolukio och Vasa svenska aftonläroverk, Aftis(Länk leder till extern tjänst). Arbis erbjuder bland annat nybörjarundervisning i kinesiska, italienska, grekiska och danska.

Vid Tölö gymnasiums vuxenlinje kan du studera Finska A och B1, A-engelska.

Bekanta dig även med dessa