Djurbergets seniorcenter

I Djurbegets seniorcenter kan du leva ett personligt liv

Vår verksamhet som är öppen för alla erbjuder pensionärerna i området många möjligheter till hobbyer, deltagande och att möta andra exempelvis för att äta eller fika.

För äldre som bor hemma och behöver mer stöd ordnar vi gruppverksamhet på servicecentralen, verksamhet dagtid, korttidsvård samt bedömning och rehabilitering.

Inom heldygnsomsorgen stärker och stödjer vi funktionsförmågan hos våra invånare. Vi beaktar de individuella behoven och resurserna hos var och en. Vi vill att du ska få ett liv som är ditt eget, också när du behöver vård. De anhöriga är välkomna att delta i såväl vardag som fest.

Djurberget är det enda seniorcentret i västra Helsingfors. Till seniorcentret hör Silvervägens, Gamlas och Munksnäs servicehus.

Vill du veta mer om tjänsterna vid seniorcentren? Fråga Seniorinfo eller servicecentrets socialhandledare.

Kontaktuppgifter

Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 7.30-20.00
- lör-sön 8.00-16.00

finska
PB 8580, 00099 Helsingfors stad

Plats

Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.