Ympäristöhaittojen ehkäisy

Voit omalla toiminnallasi vaikuttaa siihen, että lähiympäristösi säilyy hyvässä kunnossa. Tältä sivulta löydät vinkkejä ja määräyksiä ympäristön suojelemiseksi sekä tietoa käytöstä poistetun öljysäiliön käsittelystä.

Melu

Voit käyttää lehtipuhallinta lehtien poistoon päiväsaikaan muutamia tunteja kerrallaan keväällä ja syksyllä. Jos käytät lehtipuhallinta yöaikaan kello 22–07, kyseessä saattaa olla järjestyshäiriö, josta voit saada sakon.

Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnatut äänentoistolaitteet tulee aina säätää niin, ettei melusta aiheudu häiriötä naapurustolle.

Katusoittoon et Helsingissä tarvitse viranomaisten lupaa. Et saa kuitenkaan häiritä naapurustoa soitollasi, ja äänen sähköinen vahvistaminen ulkoista virtalähdettä käyttäen on kiellettyä.

Lue lisää äänentoistolaitteiden käyttämisestä ympäristönsuojelumääräyksistä.

Ilmanlaatu

Voit vaikuttaa takkasi tai kiukaasi päästöihin huomattavasti. Oikein varastoitu kuiva ja puhdas puu sekä hyvä sytytys- ja polttotekniikka vähentävät oleellisesti puunpoltosta aiheutuvia päästöjä. Jätteen (ml. risut ja hakkuutähteet) hävittäminen polttamalla on kielletty. 

Lue lisää puun poltosta ja savuhaittojen ehkäisystä ympäristönsuojelumääräyksistä (14 ja16 §)

Hiekoitushiekka tulee poistaa märkänä, joten kastele hiekoitushiekkaa tarvittaessa. Lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty. 

Lue lisää kulkuväylien ja pihojen puhtaanapidosta ympäristönsuojelumääräyksistä

Liikenne on merkittävä ilman epäpuhtauksien aiheuttaja Helsingissä. Voit omalta osaltasi vähentää liikenteen päästöjä suosimalla kulkemista kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Autoillessa voit vähentää päästöjä valitsemalla vähäpäästöisen auton ja käyttämällä nastarenkaiden sijasta kitkarenkaita.

Päästöt maaperään tai vesistöihin

Auto kannattaa pestä tähän tarkoitukseen rakennetuilla pesupaikoilla, joista pesuvedet on johdettu hiekan- ja öljynerottimien kautta jätevesiviemäriin. 

Lue lisää ajoneuvojen ja työkoneiden pesusta ympäristönsuojelumääräyksistä.

Veneen pesu on suotavaa tehdä pelkällä vedellä, koska useimmilla talvisäilytysalueilla pesuvedet imeytyvät maaperään tai valuvat mereen. Liuotinpesuaineita käytettäessä pesun tulee tapahtua pesupaikalla, josta vedet on johdettu öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Vesillä olevaa venettä ei saa pestä muulla kuin vedellä. 

Lue lisää veneiden pesusta ja huollosta ympäristönsuojelumääräyksistä. 

Jätteet ja roskaantuminen

Lajittele erilaiset jätteesi oikein ja toimita ne niille varattuihin keräysastioihin asuintalosi jätepisteelle. Jätteet, joiden keräystä ei ole järjestetty asuinkiinteistöllä (esimerkiksi tekstiilit, huonekalut ja vaaralliset jätteet), voi toimittaa näille jätteille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Suurempia jäte-eriä otetaan vastaan muun muassa HSY:n Sortti-asemilla, joista voi myös tilata kuljetuspalvelun isoille huonekaluille tai kodinkoneille. 

Vähennä jätteen määrää tarjoamalla käyttökuntoisia tavaroitasi ensisijaisesti kierrätykseen esimerkiksi Kierrätyskeskukseen tai SPR:n Konttiin. 

HSY:ltä saat neuvoja jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn. Siirry HSY:n asiakaspalvelun sivulle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa vaarallisten jätteiden lajittelusta ja vastaanottopaikoista löydät HSY:n ja kierratys.info -sivuilta.  

Siirry HSY:n vaarallisen jätteen sivulle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Siirry kierratys.info -sivulle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Puhdista ja tarkasta käytöstä poistettu öljysäiliö

Kun vaihdat pois öljylämmityksestä, tulee maaperässä oleva öljy-, polttoaine tai muu kemikaalisäiliö ottaa pois käytöstä. Tilaa työ Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymältä tarkastusliikkeeltä. Tarkastusliike tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa säiliön ja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan. Toimita tarkastuspöytäkirja sähköpostitse ympäristöpalveluille osoitteeseen kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Katso lista hyväksytyistä tarkastusliikkeistä Tukesin sivuilta. Siirry Tukesin toiminnanharjoittajien sivulle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lue ympäristönsuojelumääräys käytöstä poistetun öljysäiliön käsittelystä.