Eläinten pidosta ilmoittaminen

Ilmoita muiden kuin lemmikkieläinten pidosta ja pitopaikasta​ Ruokavirastoon.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä lemmikkieläimistä. Eläinten pitopaikan ilmoitusvelvollisuus koskee nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen (mukaan lukien mikro- ja minisiat), hevosten, siipikarjan ja mehiläisten pitopaikkoja. Kun pitopaikka on rekisteröity, voidaan ilmoittaa pitopaikassa pidettävät eläinlajit (ilmoitus eläintenpidosta). Eläintenpitoilmoitus ja pitopaikkailmoitus tehdään erikseen. Ilmoitus pitää tehdä, vaikka eläimiä pitäisi vain vähän aikaa kuten kesäkanoja. ​

Ilmoitusvelvollisuudella turvataan elintarvikkeiden turvallisuus eläintiloilta lähtien. Vakavan eläintaudin uhatessa voidaan tiloja tiedottaa nopeasti.

Ilmoita eläinten pidosta ja pitopaikasta Ruokavirastoon

Voit tehdä ilmoituksen eläinten pidosta ja pitopaikasta Ruokaviraston sähköisessä palvelussa tai täyttämällä lomakkeen.

Täytetyt lomakkeet lähetetään Itä-Uudenmaan maaseutuhallintoon osoitteeseen Bäckasinkuja 1A, 07880 Liljendal tai sähköpostin liitteenä maaseututoimi@loviisa.fi

Asioi verkossa

Tee ilmoitus Ruokaviraston sähköisessä palvelussa

Täytä lomake

Tee ilmoitus lomakkeella

Täytetyt lomakkeet lähetetään Itä-Uudenmaan maaseutuhallintoon osoitteeseen Bäckasinkuja 1A, 07880 Liljendal tai sähköpostin liitteenä maaseututoimi@loviisa.fi