Hemservice för barnfamiljer, Östergatans familjecenter

Hemservicen för barnfamiljer hjälper om din familj behöver stöd i vården av barnen, för att orka och för att få vardagen att fungera.
Bild: Kaisa Sunimento

Om du redan är kund hos oss når du oss genom att ringa till socialrådgivningen för barnfamiljer.

Kontaktuppgifter

Östergatan 11, 00930 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 6730, 00099 Helsingfors stad

Vi betjänar invånare i följande stadsdelar: 

 • Jollas
 • Degerö
 • Kronbergstranden
 • Östra centrum
 • Boltbyhöjden
 • Marudd
 • Botby gård
 • Botby
 • Gårdsbacka
 • Stensböle
 • Tranbacka

Plats

Östergatan 11, 00930 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.