Hemservice för barnfamiljer, Kampens familjecenter

Hemservicen för barnfamiljer hjälper om din familj behöver stöd i barnavård, ork och en smidig vardag.
Bild: Kaisa Sunimento

Om du redan är kund hos oss når du oss genom att ringa till socialrådgivningen för barnfamiljer.

Kontaktuppgifter

Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 6150, 00099 Helsingfors stad

Vi betjänar invånare i följande stadsdelar: 

 • Drumsö
 • Busholmen
 • Gräsviken
 • Rödbergen
 • Femkanten
 • Sveaborg
 • Tölö
 • Arabia
 • Hermanstad
 • Vallgård
 • Berghäll
 • Hagnäs
 • Kajsaniemi
 • Kronohagen
 • Skatudden

Plats

Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga.
 • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.