Dagsverksamheten Päivikki

Vi betjänar äldre Helsingforsbor i stadens östra delar som har någon sjukdom som försämrar den fysiska funktionsförmågan.

Hos oss i Päivikki arbetar tre vårdare och en fysioterapeut.

Utöver de gemensamma måltidsstunderna ordnas under dagen aktiviteter som stöder funktionsförmågan, såsom motion, utevistelse, vardagssysslor och samtal.

Dagverksamheten Päivikki ordnas vid Gårdsbacka seniorcenter.

Kontaktuppgifter

Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 8.00-16.00 - lör-sön - Stängt

finska
PB 8570, 00099 Helsingfors stad

Plats

Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)