Dagsverksamheten Päivikki

Vi betjänar äldre Helsingforsbor i stadens östra delar som har någon sjukdom som försämrar den fysiska funktionsförmågan.

Hos oss i Päivikki arbetar tre vårdare och en fysioterapeut.

Utöver de gemensamma måltidsstunderna ordnas under dagen aktiviteter som stöder funktionsförmågan, såsom motion, utevistelse, vardagssysslor och samtal.

Dagverksamheten Päivikki ordnas vid Gårdsbacka seniorcenter.

Plats

Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors
Öppna kartan i nytt fönster