Varför börja arbeta hos staden?

Hos Helsingfors stad får du ta del av förmånerna av en stor arbetsgivare och påverka hurdant ett gott liv i Helsingfors är.

På den här sidan

Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare. Hos oss arbetar 37 315 yrkeskunniga inom fyra sektorer samt stadens centralförvaltning. Tillsammans ordnar vi service av hög kvalitet för stadens invånare och skapar förutsättningar för att gott liv i Helsingfors.

Våra arbetsgivarlöften 

Hos Helsingfors stad kan varje medarbetare utföra arbete som påverkar stadsinvånarnas liv och leva ett fullt liv som känns eget. Läs mer om våra arbetsgivarlöften.

Ditt arbete är synligt för stadsinvånarna


Hos staden får du utföra betydelsefullt arbete varje dag så att det goda livet i Helsingfors förverkligas. Tillsammans håller vi vår unika stadskultur livskraftig och påverkar att man i den här staden trivs från barndom till seniorlivet eller bara under en genomresa.

Hos oss kan du vara dig själv


Vår stads funktion bygger på jämställd och lika behandling av stadens anställda och stadsinvånarna. Vi vill vara en stad där mänskliga rättigheter uppnås i stor utsträckning och ingen utsätts för trakasserier eller diskriminering. Vi uppmuntrar personer i olika åldrar och med olika kön samt personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter att söka jobb hos oss.  

Flexibilitet och bra semesterförmåner


Hos oss kan varje medarbetare utföra arbete som påverkar och leva ett fullt liv som känns eget. 
Hos oss är arbetet flexibelt efter din livssituation och underlättar harmoniseringen av arbetet och det övriga livet. Hos oss kan du till exempel ha förkortad arbetstid eller ansöka om studie- eller arbetsledighet. Livet är inte bara arbete, varför vi förutom ett betydelsefullt arbete erbjuder dig bra semesterförmåner. Du får till och med 38 semesterdagar beroende på din arbetslivserfarenhet, och till exempel räknas inte lördagar som semesterdagar. 

Möjlighet till tillväxt och utveckling 


Hos Helsingfors stad kan alla forma karriären till sin egen genom att bygga upp och bygga ut den. Vi erbjuder dig många olika karriärvägar och vi gör vårt bästa för att du ska lyckas och inspireras i ditt arbete. Vi erbjuder dig en god arbetsvardag i ett trevligt arbetsgäng, i vilket man enligt undersökningar uppskattar goda arbetskamrater och styrkan består av en kultur av att hjälpa och uppskatta. Helsingfors storlek gör staden till en önskvärd partner, vilket innebär att du även har möjlighet att delta i intressanta projekt och nätverk.

Anställningsförmåner

Förmånerna med en stor arbetsgivare är inte bara hörsägen. Vi erbjuder ett brett utbud av idrotts- och kulturförmåner, en personalkassa som motsvarar en bank, prisbelönad personalmotion, lunch till skäligt pris och en egen ö för semesterbruk.

All personal som har ett anställningsförhållande på över 6 månader har möjlighet att ansluta sig till stadens personalkassa, som erbjuder mångsidiga banktjänster. Personalkassans tjänster är avgiftsfria för medlemmarna och du behöver inte betala extra avgifter för uttag eller ändringar i lånetider.

Många museer, teatrar, gym och simhallar ger dig som anställd hos staden rabatter. Under längre perioder kan du utöva din hobby till och med till halva priset.

Med Epassi använder du motions- och kulturförmånen till ett värde av 200 euro på önskat sätt, exempelvis på olika motions- och idrottsplatser eller till exempel till konsertbiljetter. Man kan också använda delar av förmånen.

Alla som har varit anställda i över en månad beviljas ett reseförmån enligt anställningens längd till Epassi. Förmånen kan vara upp till 300 euro!

Som anställd hos Helsingfors har du möjlighet att trampa hela sommaren med stadscyklarna. Du får tillbaka avgiften för cykelperioden. Förmånen gäller alla som har ett anställningsförhållande på minst en månad, det vill säga även sommararbetare och -vikarier.

Om du hellre cyklar än använder kollektivtrafiken, kan du välja ett monetärt stöd för att skaffa en ny cykel. Du kan få ett stöd om 600 euro för två år.

Stadens personalmotion erbjuder årligen 120 ledda veckotimmar och olika evenemang. Utbudet varieras varje halvår, vilket innebär att det alltid finns något nytt att pröva för dem som vill.

Som stadens arbetstagare kan du ansöka om bostad hos Auroraborgen, som hyr ut bostäder till ett lägre pris än marknadsnivån. Auroraborgen prioriterar stadens arbetstagares bostadsansökningar framför andra.

Staden vill erbjuda medarbetarna möjlighet till ett varierat utbud av luncher under arbetsdagen. Du kan äta lunch till subventionerat pris på önskad restaurang som godkänner Epassi som betalningsmedel, vilket över 11 000 restauranger över hela Finland gör.

I stadens många personalklubbar kan du utöva rodd, fågelskådning eller till exempel körsång. I staden finns även Queer Stadi, som är ett nätverk för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Stadens olika sektorer och affärsverk har även egna hobbygrupper.

Stora Iglo är personalens egen ö i Kallviksfjärden. En picknick med familjen eller vänner eller en semestervecka på ön skulle kunna vara en del av ditt sommarprogram. På ön finns inkvarteringsmöjligheter, strandbastur och flera grillplatser.