Hoppa till huvudinnehåll

Intern förflyttning, uppsägning och avbrytande

Intern förflyttning inom småbarnspedagogiken

Om du vill flytta ditt barn till en annan enhet eller serviceform, ska du lämna in ansökan via e-tjänsten Asti . (öppnas i ny flik) Du kan lämna in en ansökan om intern förflyttning 2 veckor efter att du tagit emot platsen. 

Önskemål om förflyttning omfattas av samma placeringsgrunder som nya sökande. 

För att få en skiftesvårdplats ska vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavarna boende i samma hushåll ha regelbundet skiftarbete eller regelbundna kvällsstudier. Meddela barnets vårdtider till vårdplatsen en vecka i förväg. Om huvuddelen av barnets vårdtider förläggs till de normala öppettiderna, finns det ingen grund för skiftesvård. 

När behovet av skiftesvård upphör eller minskar, flyttas barnet till en grupp eller enhet med normala öppettider. Reservvård erbjuds vid behov på skiftesdaghem. 

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Om du vill säga upp barnets plats inom småbarnpedagogiken ska du meddela om det skriftligen till enhetens chef så fort som möjligt. Detta gör det möjligt att bevilja den lediga platsen till följande.

 

Avbrytande av småbarnspedagogiken

Du kan avbryta småbarnspedagogiken för ditt barn efter en termin eller efter en period på cirka fyra månader. Anmäl avbrytandet och dess längd senast en månad i förväg till chefen för det egna verksamhetsstället. Avbrytandet ska pågå i minst fyra månader och kan pågå upp till två år + juni–juli.

 Efter avbrytandet kan barnet fortsätta på samma verksamhetsstället om det är möjligt med hänsyn till antalet barn och personal. Det är viktigt att du meddelar slutdatumet för avbrytandet minst två månader innan barnet återgår till småbarnspedagogiken. Om du vill förlänga avbrytandet, ska du meddela oss minst två månader innan avbrytandet upphör.

Att återgå till småbarnspedagogiken tidigare än väntat är endast möjligt av välgrundade skäl.

Under avbrytandet kan ditt barn delta i den kommunala klubbverksamheten. Barn under 3 år har rätt till hemvårdsstöd och barn under skolåldern har rätt till syskonförhöjning av grunddelen.