Kom och svara på enkäten om stadens webbplats! Genom att svara hjälper du oss att förbättra webbplatsen. Det tar ungefär ett par minuter att svara.

Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1–9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de övriga tre i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Hoplaxskolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbete under många år.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan.Skolans läroplan innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Under  grundskolans första år lär sig eleven de grundläggande färdigheter som behövs i skolarbetet. Eleven lär sig att ta hand om sitt eget skolmaterial, att göra läxorna samt att arbeta både i grupp och självständigt. Under de två första skolåren lär sig eleverna baskunskaper och basfärdigheter.

I  årskurs 1 inleds studierna i det i det andra inhemska språket och i årskurs 3 inleds studierna i det första främmande språket.

I årskurserna 7–9 studerar eleverna gemensamma läroämnen och tillvalsämnen i enlighet med skolans timfördelning. Bedömningen av eleven baserar sig på de mål som satts upp i läroplanen.

I årskurs 9 ansöker eleven till fortsatta studier med avgångsbetyget.

 • A1-språk: finska inleds i årskurs 1
 • A2-språk: engelska eller franska inleds i åk 3

Inför årskurs 7 kan eleverna välja ett nytt språk, B2-språket. Tyska, franska och engelska som B2-språk erbjuds i alla skolor. Därutöver har varje område möjlighet att erbjuda undervisning i spanska, ryska, kinesiska eller latin, såvida det finns tillräckligt många intresserade.

I Hoplaxskolan erbjuder vi undervisning i engelska, tyska, franska eller spanska som B2-språk.

Hoplaxskolans ordningsregler
 1. Jag uppför mig korrekt och följer anvisningar. Jag behandlar andra elever, skolans personal och gäster med respekt.
 2. Jag deltar i undervisningen ifall jag inte fått tillstånd till frånvaro. Jag kommer i tid.
 3. Jag ger andra arbetsro och bidrar till att skapa en lugn studiemiljö.
 4. Jag utför mina uppgifter noggrant och har med mig nödvändigt material.
 5. Jag håller mig inom skolområdet under skoldagen ifall jag inte fått tillstånd att lämna det.
 6. Jag hänger upp ytterkläderna och ställer skor och stövlar snyggt på för dem angiven plats (gäller årskurs 0–5). Jag tar av mig ytterkläderna under lektioner, samlingar och i matsalen (gäller årskurs 6–9).
 7. Jag tar inte med mig värdeföremål till skolan. Jag tar inte heller med föremål och ämnen som är farliga eller kan göra skada. 
 8. I matsalen ger jag andra matro, har ett gott bordsskick och uppför mig väl i matkön. Jag varken äter eller dricker under lektioner och samlingar.
 9. Jag tar hand om skolans och min egen egendom och bidrar till en trivsam skolmiljö. Jag ersätter och rengör de skador jag orsakat skolans egendom. Jag använder min mobiltelefon så att den inte stör undervisningen, koncentrationen eller andras trivsel. Detta gäller även under samlingar och i matsalen. 
 10. Jag fotograferar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen behandlar jag andra med respekt. Jag publicerar endast innehåll som jag har upphovsrätt och behövliga tillstånd för. När jag kopierar text eller bilder anger jag alltid en källa för att undvika plagiat. 

 

Personalens kontaktuppgifter

Hoplaxskolan

Solnavägen 18-20
00330 Helsingfors
PB 33301, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Haga 1-5 enheten
Stormyrvägen 16 B
00320 Helsingfors
PB 39302, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Kårböle 1-5
Sorolavägen 2
00420 Helsingfors
PB 42301, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Munksnäs 0-5
Bredviksvägen 23
00330 Helsingfors
PB 33302, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Sockenbacka 1-2
Kånalavägen 13
00370 Helsingfors
PB 37301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Mona Aho
tfn 09 310 80954 (främst i 6-9- enheten)
mona.aho(snabel-a)hel.fi

Skolsekreterare

Tina Bergman
tfn 09 310 72077 (främst 1-5-enheterna)
tina.bergman(snabel-a)hel.fi

Rektor

Pia Silvander
tfn 09 310 80952, 040 336 0495
pia.silvander(snabel-a)hel.fi

Biträdande rektor

Helga Thrainsdottir
tfn 09 310 20414, 040 687 9832
helga.thrainsdottir(snabel-a)hel.fi

Skolvärd

Munknäs enheterna M1-5; M6-9
Sami Typpi, tfn 050 4013 753
fastighetsskötsel PHM Liikekiinteistöt oy tfn 020 749 8060

Platschef Haga-enheten

Haga 1-5 Niels Främling
tfn 09 310 86603, 050 592 5656 
niels.framling(snabel-a)hel.fi

fastighetsskötsel, PHM Liikekiinteistöt oy tfn 020 749 8060
Skolvärd, Jose Jokinen  tfn 050 401 392

 

Platschef Kårböle-enheten

Kårböle 1-5 Robert Lindholm
09 310 82879, 040 334 9168
robert.lindholm(snabel-a)hel.fi

Fastighetsskötsel, PHM Liikekiinteistöt oy tfn 020 749 8060
Skolvärd, Pashupati Shapkota tfn 050 5953 003

Platschef Munksnäs 1-5 enheten
 

Marina Stenbäck
tfn 09 310 86677, 040 661 5515
marina.stenback(snabel-a)hel.f

Fastighetsskötsel, CBRE

skolvärd, Sami Typpi, tfn 050 401 3753

Sockenbacka-enheten 1-2

Sockenbacka 1-2 Pia Silvander (se ovan)
Enhetens kontaktperson tfn 040 334 8303

Fastighetsskötsel. PHM Liikekiinteistöt oy tfn 020 749 8060

Skolvärd, Ari-Pentti Pietinen  tfn 050 401 3920

Direktionens ordförande

Charlotte Granberg-Haakana

Lärarna

Haga 1-5

Kristian Ahonen: ortodox religion

Castrén Petra; klasslärare åk 2

Främling Niklas; platschef

Kairisalo, Katja; speciallärare

Manninen Anna-Maria; klasslärare åk4

Saarelainen Emma; klasslärare åk 3

Mattsson Victor; klasslärare åk 5

Salin Johanna; klasslärare åk 1

Segercrantz-Lindholm Johanna; resurslärare

Silvander Pia; rektor

Kårböle 1-5

Blomqvist Tom; klasslärare åk 3-4

Grönqvist Klaus; klasslärare åk 1-2

Jaakola Petra; klasslärare åk 5

Kairisalo Katja; speciallärare

Lindholm Robert; platschef, timlärare

Sjöstrand Gitta; timlärare

Silvander Pia; rektor

 Munksnäs 1-5

Aho Toni; klasslärare 3A

Ahonen Kristian; ortodox religion

Besser Malin; speciallärare

Carlberg Maria; specialklasslärare

Djupsjöbacka Sonja; klasslärare 3B

Gylling Pontus; slöjd

Hellstrand Mirjam; klasslärare 4A

Kämäräinen Ville; klasslärare 4B

Lång Sofia; klasslärare, 1B

Mäkelä Evelina; klasslärare 1A

Pitkäniemi Marko; katolsk religion

Rehn-Sirén Paula; klasslärare 5B

Selin Anna-Lina klasslärare 3C

Silvander Pia; rektor

Stenbäck Marina; platschef

Stierncreutz Elisabeth; klasslärare 5A

Tallberg Emma; klasslärare 2B

Vähäkainu Veronica; lärare i svenska som andra språk

Öström Linnea; franska

Öström Saga; klasslärare 2B

Munksnäs 6-9

af Björksten Malin; speciallärare 

Ahonen Kristian; ortodox religion, åk6

Biggs Nicholas; historia

Buddas Susanna; svenska och litteratur, klassföreståndare 8E

Buzalski Eeva; klasslärare 6C

Carlsson Gun-Marie;  engelska, tyska, klassföreståndare 9C

Dahlström Rikhard; ortodox religion åk 7-9

Eklundh Tom; musik, 

Ekman Karin; elevhandledare

Englund Joakim; biologi, geografi, klassföreståndare 8B

Finell Marianne; historia, samhällslära, företagsamhet, klassföreståndare 8C

Fogdell Elvi; skolcoach

Forsén Felix; kemi, klasslärare 6C

Forstén Sture; klasslärare 6E,

Grotenfeldt Pia; klasslärare 6B

Grundvall Jonas; bildkonst, klassföreståndare 8A

Gylling Pontus; slöjd, 

Hildén Denise; speciallärare, geografi

Holsti Sebastian; Teppo-handlesare

Höckerstedt Pirkko; svenska och litteratur klassföreståndare 7D

Kronman Peter; fysik, matematik, klassföreståndare 7C

Larson Peter; religion, historia, klassföreståndare 7A

Lindberg Emilia; slöjd

Lindfors Tom; gymnastik, klassföreståndare 9D

Lindroos Margita; huslig ekonomi, klassföreståndare 9A

Mattson Jonatan; hälsokunskap, livsåskådning

Mikkola Lotta; finska, geografi, klassföreståndare 7F

Myrevik Sandra; klasslärare 6A

Njålsson Gunnar; matematik, fysik, digital kompetens

Nyreen Eva; spanska

Piiroinen Tua; gymnastik, klassföreståndare 9C

Pitkäniemi Marko; katolsk religion

Renvall Gunilla; kemi, matematik, klassföreståndare 8D

Rewell Tomi; engelska, finska, klassföreståndare 9C

Savin-Gardberg Simona; matematik,engelska

Schmitz Marika; speciallärare

Sjögren Joel; specialklasslärare

Silvander Pia; rektor

Smeds Tora; matematik, klassföreståndare 9E

Vuorio Frida; speciallärare

Vähäkainu Veronica; lärare i svenska som andra språk

Thráinsdóttir Helga; biträdande rektor

Öström Linnea; franska

Sockenbacka 1-2

Kairisalo Katja; speciallärare

Sjöstrand Gitta; klasslärare S1-2

Elevhandledare M7-9 

Karin Ekman, tfn 040 334 9167,  09 310 86663

Skolpsykolog

Lina Johansson, tfn 09 310 71980,  050 951 7237

Skolkurator

Monica Kulmala, tfn 040 660 9808, 09 310 80154

Skolcoach

Elvi Fogdell, tfn 09 310 33001,  040 831 3013
 

Skolsköterska

Anna Bergström, Sockenbacka-enheten, Munksnäs-enheten 1-5 och Munksnäs-enheten 6-9, tfn 050 310 5556
Birgitta Karanen, Haga-enheten 1-5 och Kårböle-enheten1-5, tfn 050 3105612

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 XXXXX. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan . På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan finns information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2022-2023 

Avgiftsfria hobbygrupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet från och med 24.1.2022:

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Vår skola på sociala medier

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Instagram

Plats

Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors
Öppna kartan i nytt fönster