Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som består av årskurserna 1-9.
Hoplaxskolan
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 33301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Helga Thrainsdottir
+358 9 310 20414
helga.thrainsdottir@hel.fi

Skolsekreterare
Elin Blomqvist (åk 1-5)
+358 9 310 37484
elin.blomqvist@hel.fi

Skolsekreterare
Eva Lindholm (åk 1-5)
+358 9 310 50040
eva.lindholm@hel.fi

Skolsekreterare
Mona Aho (åk 6-9)
+358 9 310 80954
mona.aho@hel.fi

Rektor
Pia Silvander
+358 9 310 80952
pia.silvander@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, franska
engelska
engelska, spanska, franska, tyska

Tillgänglig: sal

grundläggande utbildning på svenska för årskurserna 6-9

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1–9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de övriga tre i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Hoplaxskolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbete under många år.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan.Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Under  grundskolans första år lär sig eleven de grundläggande färdigheter som behövs i skolarbetet. Eleven lär sig att ta hand om sitt eget skolmaterial, att göra läxorna samt att arbeta både i grupp och självständigt. Under de två första skolåren lär sig eleverna baskunskaper och basfärdigheter.

I  årskurs 1 inleds studierna i det i det andra inhemska språket och i årskurs 3 inleds studierna i det första främmande språket.

I årskurserna 7–9 studerar eleverna gemensamma läroämnen och tillvalsämnen i enlighet med skolans timfördelning. Bedömningen av eleven baserar sig på de mål som satts upp i läroplanen.

I årskurs 9 ansöker eleven till fortsatta studier med avgångsbetyget.

 • A1-språk: finska inleds i årskurs 1
 • A2-språk: engelska eller franska inleds i åk 3

Inför årskurs 7 kan eleverna välja ett nytt språk, B2-språket. Tyska, franska och engelska som B2-språk erbjuds i alla skolor. Därutöver har varje område möjlighet att erbjuda undervisning i spanska, ryska, kinesiska eller latin, såvida det finns tillräckligt många intresserade.

I Hoplaxskolan erbjuder vi undervisning i engelska, tyska, franska eller spanska som B2-språk.

Bästä vårdnadshavare med barn i förskolan

Ditt barn går i förskolan, vilket betyder att det snart är dags att anmäla hen till årskurs ett.  Barn som börjar första klass hösten 2024 anmäler sig till skolan 8-28.1.2024.  
Hoplaxskolan ordnar informationsmöte för vårdnadshavare 4.1.2024 kl. 18.00 via Teams.

Delta i mötet via denna länk(Länk leder till extern tjänst)

Med vänliga hälsningar
Pia Silvander, rektor

Bästa vårdnadshavare med barn i årskurs sex

Ditt barn går i årskurs sex, vilket betyder att det snart är dags att anmäla hen till årskurs sju.
Anmälan till årskurs sju är öppen 17.1.2024–26.1.2024. 
Anmäl ditt barn genom blanketten som finns i Wilma under ansökningstiden.
Observera att du måste logga in i Wilma via en webbläsare för att komma åt blanketten. 
Mer information om anmälan till årskurs sju.

Den 17.1.2024  ordnar skolorna informationsmöten för vårdnadshavare till blivande sjundeklassare. I Hoplaxskolan ordnas föräldramötet kl. 18.00 i skolans gymnastiksal. Ingång via gården. 

På svenska ordnas intensifierad undervisning från och med årskurs sju av Åshöjdens grundskola. 
Observera att anmälan till lämplighetstest i musik vid Åshöjdens grundskola ska lämnas in senast fredag 19.1.2024 kl. 16.00. Lämplighetstestet ordnas den 25.1.2024. Läs mer om anmälan och den intensifierade undervisningen i musik på Åshöjdens grundskolas webbsida.

Med vänliga hälsningar,
Pia Silvander, rektor 

Hoplaxskolans ordningsregler

 1. Jag uppför mig korrekt och följer anvisningar. Jag behandlar andra elever, skolans personal och gäster med respekt.
 2. Jag deltar i undervisningen ifall jag inte fått tillstånd till frånvaro. Jag kommer i tid.
 3. Jag ger andra arbetsro och bidrar till att skapa en lugn studiemiljö.
 4. Jag utför mina uppgifter noggrant och har med mig nödvändigt material.
 5. Jag håller mig inom skolområdet under skoldagen ifall jag inte fått tillstånd att lämna det.
 6. Jag hänger upp ytterkläderna och ställer skor och stövlar snyggt på för dem angiven plats (gäller årskurs 0–5). Jag tar av mig ytterkläderna under lektioner, samlingar och i matsalen (gäller årskurs 6–9).
 7. Jag tar inte med mig värdeföremål till skolan. Jag tar inte heller med föremål och ämnen som är farliga eller kan göra skada. 
 8. I matsalen ger jag andra matro, har ett gott bordsskick och uppför mig väl i matkön. Jag varken äter eller dricker under lektioner och samlingar.
 9. Jag tar hand om skolans och min egen egendom och bidrar till en trivsam skolmiljö. Jag ersätter och rengör de skador jag orsakat skolans egendom. Jag använder min mobiltelefon så att den inte stör undervisningen, koncentrationen eller andras trivsel. Detta gäller även under samlingar och i matsalen. 
 10. Jag fotograferar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen behandlar jag andra med respekt. Jag publicerar endast innehåll som jag har upphovsrätt och behövliga tillstånd för. När jag kopierar text eller bilder anger jag alltid en källa för att undvika plagiat.  

Personalens kontaktuppgifter

Hoplaxskolan

Solnavägen 18-20
00330 Helsingfors
PB 33301, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Haga 1-5 enheten
Stormyrvägen 16 B
00320 Helsingfors
PB 39302, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Kårböle 1-5 enheten
Sorolavägen 2
00420 Helsingfors
PB 42301, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Munksnäs 1-5 enheten
Bredviksvägen 23
00330 Helsingfors
PB 33302, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Sockenbacka 1-2 enheten
Kånalavägen 13
00370 Helsingfors
PB 37301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Mona Aho (åk 6-9)
09 310 80954(Link startar ett telefonsamtal) 
mona.aho@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Elin Blomqvist (åk 1-5)
09 310 37484(Link startar ett telefonsamtal)
elin.blomqvist@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Rektor

Pia Silvander
09 310 80952(Link startar ett telefonsamtal), 040 336 0495(Link startar ett telefonsamtal)
pia.silvander@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Biträdande rektor

Helga Thrainsdottir
09 310 20414(Link startar ett telefonsamtal), 040 687 9832(Link startar ett telefonsamtal)
helga.thrainsdottir@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Skolvärd

Munknäs enheterna M1-5; M6-9
050 596 4940(Link startar ett telefonsamtal)
kv.hoplaxskolan@sol.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
fastighetsskötsel PHM Liikekiinteistöt oy 020 749 8060(Link startar ett telefonsamtal)

Platschef Haga-enheten

Haga 1-5 Niels Främling
09 310 86603(Link startar ett telefonsamtal), 050 592 5656 (Link startar ett telefonsamtal)
niels.framling@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolvärd, Tuomo Kostet  050 436 3658(Link startar ett telefonsamtal)
fastighetsskötsel, PHM Liikekiinteistöt oy 020 749 8060(Link startar ett telefonsamtal)

Platschef Kårböle-enheten

Kårböle 1-5 Anna-Maria Rosenqvist
09 310 82879(Link startar ett telefonsamtal), 040 334 9168(Link startar ett telefonsamtal)
anna-maria.rosenqvist@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolvärd, Ella Veistiö 050 436 1894(Link startar ett telefonsamtal)
Fastighetsskötsel, PHM Liikekiinteistöt oy 020 749 8060(Link startar ett telefonsamtal)

Platschef Munksnäs 1-5 enheten 

Marina Stenbäck
09 310 86677(Link startar ett telefonsamtal), 040 661 5515(Link startar ett telefonsamtal)
marina.stenback@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolvärd, 050 596 4940(Link startar ett telefonsamtal)
kv.hoplaxskolan@sol.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Fastighetsskötsel, CBRE

Sockenbacka-enheten 1-2

Sockenbacka 1-2 Pia Silvander (se ovan)
Enhetens kontaktperson 040 334 8303(Link startar ett telefonsamtal)

Skolvärd, Ari-Pentti Pietinen  050 434 3476(Link startar ett telefonsamtal)
Fastighetsskötsel. PHM Liikekiinteistöt oy 020 749 8060(Link startar ett telefonsamtal)

Direktionens ordförande

Charlotte Granberg-Haakana

Haga 1-5

 • Ahonen Kristian: ortodox religion
 • Blomqvist Tom; musik
 • Castrén Petra; klasslärare åk 3
 • Enckell Sandor: speciallärare
 • Främling Niels; platschef
 • Kairisalo, Katja; speciallärare
 • Oksanen Katarina; klasslärare åk 1
 • Mattsson Victor; klasslärare åk 5
 • Salin Johanna; klasslärare åk 2
 • Ståhl Kasper; klasslärare åk 4
 • Silvander Pia; rektor

Kårböle 1-5

 • Blomqvist Tom; musik
 • Grönqvist Klaus; klasslärare åk 3
 • Jaakola Petra; klasslärare åk 1
 • Kairisalo Katja; speciallärare
 • Lindholm Robert; klasslärare åk 4-5
 • Vladimir Nikamo; ortodox religion
 • Rosenqvist Anna-Maria; platschef, klasslärare åk3
 • Sjöstrand Gitta; timlärare
 • Silvander Pia; rektor

Munksnäs 1-5

 • Aho Toni; klasslärare 4A
 • Ahonen Kristian; ortodox religion
 • Besser Malin; speciallärare
 • Carlberg Maria; specialklasslärare
 • Djupsjöbacka Sonja; klasslärare 1A
 • Ekström Maj; klasslärare 4B
 • Gylling Pontus; slöjd
 • Hellstrand Mirjam; klasslärare 5A
 • Johansson Cecilia; klasslärare 3A
 • Kämäräinen Ville; klasslärare 5B
 • Mäkelä Evelina; klasslärare 2A
 • Pitkäniemi Marko; katolsk religion
 • Rehn-Sirén Paula; klasslärare 3B
 • Sallner-Flinck Helene
 • Segercrantz-Lindholm Johanna; klasslärare 2B
 • Selin Anna-Lina klasslärare 4C
 • Silvander Pia; rektor
 • Stenbäck Marina; platschef
 • Vähäkainu Veronica; lärare i svenska som andra språk
 • Öström Linnea; franska

Munksnäs 6-9

 • Ahonen Kristian; ortodox religion, åk6
 • Apter Ira; speciallärare
 • Buddas Susanna; svenska och litteratur, klassföreståndare 9E
 • Buzalski Eeva; klasslärare 6D
 • Carlsson Gun-Marie;  engelska, tyska,
 • Cederlöf Dan; kodning, elevhandledare
 • Dahlström Rikhard; ortodox religion åk 7-9
 • Ekman Karin; elevhandledare
 • Englund Joakim; biologi, geografi, klassföreståndare 9B
 • Finell Marianne; historia, samhällslära, klassföreståndare 9C
 • Forsén Felix; kemi, klasslärare 6C
 • Forstén Sture; klasslärare 6A,
 • Grundvall Jonas; bildkonst, klassföreståndare 9A
 • Gylling Pontus; slöjd, klassföreståndare 7A
 • Johansson Celine; klasslärare 6E
 • Höckerstedt Pirkko; svenska och litteratur klassföreståndare 8D
 • Kronman Peter; fysik, matematik, klassföreståndare 8C
 • Larson Peter; religion, historia, klassföreståndare 8A
 • Lindberg Emilia; klasslärare 6B
 • Lindfors Tom; gymnastik
 • Lindroos Margita; huslig ekonomi
 • Lindström Anna; speciallärare
 • Makarova Elena; matematik, klassföreståndare 7F
 • Mattson Jonatan; hälsokunskap, livsåskådning, klassföreståndare 7D
 • Mikkola Lotta; finska, geografi, klassföreståndare 8F
 • Myllyvirta Sampo; historia, företagsamhet
 • Njålsson Gunnar; specialklasslärare
 • Nykopp Laura; skolcoach
 • Nyreen Eva; spanska
 • Piiroinen Tua; gymnastik, klassföreståndare 8E
 • Pitkäniemi Marko; katolsk religion
 • Puurunen Jenni; slöjd
 • Rahka Janina; finska, engelska
 • Renvall Gunilla; kemi, matematik, klassföreståndare 9D
 • Rewell Tomi; engelska, finska, klassföreståndare 7B
 • Rönnberg Anni; biologi, geografi, klassföreståndare 7E
 • Savin-Gardberg Simona; matematik
 • Sjögren Joel; specialklasslärare
 • Silvander Pia; rektor
 • Smeds Tora; matematik, klassföreståndare 7C
 • Vähäkainu Veronica; lärare i svenska som andra språk
 • Wikström Matilda; musik
 • Thráinsdóttir Helga; biträdande rektor
 • Öström Linnea; franska

Sockenbacka 1-2

 • Kairisalo Katja; speciallärare
 • Sjöstrand Gitta; klasslärare S1-2

Elevhandledare M7-9 

Karin Ekman
040 334 9167(Link startar ett telefonsamtal)09 310 86663(Link startar ett telefonsamtal)

Skolpsykolog

Skolkurator

Monica Kulmala
040 660 9808(Link startar ett telefonsamtal), 09 310 80154(Link startar ett telefonsamtal)

Skolcoach

Laura Nykopp
09 310 33001(Link startar ett telefonsamtal)040 831 3013 (Link startar ett telefonsamtal)

Skolsköterska

Anna Bergström
Sockenbacka-enheten, Munksnäs-enheten 1-5 och Munksnäs-enheten 6-9
050 310 5556(Link startar ett telefonsamtal)

Birgitta Karanen
Haga-enheten 1-5 och Kårböle-enheten 1-5
050 3105612(Link startar ett telefonsamtal)

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be biträdende rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 20414. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd.  Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen. 

Använd vår sökmotor för att ta reda på vilka verksamhetsställen som ordnar eftermiddagsverksamhet närmast ditt barns skola.  Du kan exempelvis skriva in skolans adress i sökfältet.

Du kan även söka efter platser med eftermiddagsverksamhet i vår skolas område med hjälp av Servicekartan. På Servicekartan (Länk leder till extern tjänst)ska du skriva in exempelvis skolans adress i sökfältet.  

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024-2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Plats

Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)