Bokningstjänsten är stängd från 21 juni till 4 augusti 2024. Nya bokningsförfrågningar, avbokningar och ansökningar om registrering kommer att behandlas igen från 5 augusti 2024.

Boka lokaler i skolor, daghem, lekparker och arbetarinstitut

Sammanslutningar, organisationer, gemenskaper, företag och privatpersoner kan boka fostrans- och utbildningssektorns lokaler för kvällsbruk och fritidsbruk. Du kan boka lokaler i skolor, läroanstalter, lekparker och daghem.

Lokalerna i daghem, lekparker och arbetarinstitut bokas direkt vid respektive verksamhetsställe. Skolornas klassrum, matsalar och festsalar bokas via systemet Timmi. Skolornas motionssalar bokas via kultur- och fritidssektorn.

Skolornas klassrum, matsalar och festsalar bokas via systemet Timmi

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

1. Registrera dig som användare i Timmi elektroniskt med FO-nummer.
2. Gör en ansökan om en lokal på Timmi.
3. Om ansökan godkänns, får du en bekräftelse.
4. Du får en faktura för användningen av lokalen per post.

Användningen av lokalen faktureras månatligen efter användningen.

Ytterligare upplysningar

Grundskolan Kankarepuiston peruskoulus lokaler och lekparken Kankarepuistos lokaler kan bokas via Varaamo: varaamo.hel.fi

Länkar

Uträtta ärenden på webben

E-tjänsten Timmi för bokning av skollokaler

Via Timmi kan du endast boka skolornas klassrum, matsalar och festsalar.

Öppet varje dag
Kräver identifiering.

Kvällsbruk och fritidsbruk av skollokaler

De fasta tiderna för användning av skollokaler bokas via bokningskalendern Timmi eller Varaamo. Tider kan inte bokas per e-post.

Närmare information

Kontaktpersoner för organisationer registrerar sig som användare i Timmi elektroniskt med FO-nummer. 

Privatpersoner registrerar sig som användare i Timmi elektroniskt och tar även med sig en ifylld blankett för basuppgifter till avtalssekreterare för fostrans- och utbildningssektorn. Samtidigt ska privatpersonen styrka sin identitet. 

Endast registrerade användare får göra en ansökan för att boka skollokaler. Ansökningarna ska göras senast två veckor innan tidpunkten för bokningen. Om du till exempel vill göra en reservation för onsdagen den 17 april 2024 ska bokningsansökan skickas in senast tisdagen den 2 april 2024.

Lokaler i Jakobackas hjärta (grundskolan Kankarepuiston peruskoulu och lekparken Leikkipuisto Kankarepuisto) bokas via Varaamo senast en vecka före det datum som ska bokas.

Motionssalar bokas via kultur- och fritidssektorn. 

Länkar till ytterligare information

Timmi(Länk leder till extern tjänst)

Varaamo(Länk leder till extern tjänst)

Bokningar av kultur- och fritidssektorns idrottsplatser(Länk leder till extern tjänst)
 

En bekräftelse på den godkända bokningen skickas per e-post till den som bokat tiden. Efter bekräftelsen är bokningen bindande och kan inte längre ändras.

Närmare information

Om du avbokar en tid ska du meddela det skriftligen per e-post till tilavaraukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Avbokningar av enskilda tider ska anmälas senast 14 dagar innan bokningen börjar. Avbokningen är då avgiftsfri. 

Under säsongen går det inte att avboka enskilda bokade tider eller göra ändringar. Hela bokningen eller de återstående tiderna kan dock avbokas avgiftsfritt med 14 dagars avbokningstid.  Ändringar av start- och sluttider eller lokaler ska alltid göras med en ny ansökan.

Användaren av skollokaler ska ha en myndig person som ansvarar för gruppens verksamhet och beteende i skollokalerna. 

Närmare information

De flesta av våra skollokaler kräver kvällsövervakning. Kvällsövervakaren öppnar dörren 15 minuter innan evenemanget börjar. Lokaltjänster inom fostrans- och utbildningssektorn bokar en kvällsövervakare i samband med godkännandet av bokningen. 

En del av våra lokaler kan överlåtas för självständig användning utan närvaro av stadens personal eller en företrädare för staden. I detta fall åtar sig den som gör bokningen att självständigt ansvara för säkerheten, övervakningen och slutstädningen. Lokalerna som kan användas självständigt är antecknade i kalendern Timmi, och efter namnet på verksamhetsstället/lokalen står då anteckningen ”Itsenäinen käyttö”.

Den som bokat tiden ansvarar för säkerheten vid sitt evenemang. Lokalernas innehavare, fostrans- och utbildningssektorn, och lokalens ägare ansvarar för säkerheten i lokalen.

Det är förbjudet att röka och inta alkohol och övriga rusmedel i skollokalerna och i skolområdet.

Länkar till ytterligare information

Regler för användning av skollokalerna

Anvisningar för evenemangsarrangören

Telefontid mån.–tors. kl. 12–14, tfn 09 310 12001.

Under övriga tider, rådgivning per e-post: tilavaraukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Bokning av fostrans- och utbildningssektorns övriga lokaler för kvällsbruk och fritidsbruk

Du kan boka lokaler i lekparker och daghem för exempelvis familjefester, anordnande av aktiviteter och för möten på kvällar och veckoslut. Organisationer och övriga aktörer kan använda lokalerna för exempelvis sina möten eller aktiviteter som de anordnar för kommuninvånare.

Du bokar lokalen direkt hos lekparken eller daghemmet. Användningen av lokalen ska avtalas skriftligen vid verksamhetsstället. Användaren av lokalen ansvarar själv för övervakning och städning av lokalen.

Sök kommunala daghem

Sök lekparker

Lekparker som kan hyras i Helsingfors: Lahnalahti, Taivallahti, Arabia, Brahe, Intia, Linja, Vallila, Isonneva, Laurinniitty, Munkki, Ulvila, Viiri, Kannelmäki, Nuoli, Piika, Strömberg, Trumpetti, Vähätupa, Etupelto, Maunula, Mäkitorppa, Soihtu, Kotinummi, Salpausselkä, Traktori, Viikkari, Jalopeura, Kesanto, Kurranummi, Linnunrata, Hilleri, Kiiltotähti, Orava, Rudolf, Tuorinniemi, Kiikku, Kipinäpuisto, Lohikäärmepuisto, Mellunmäki, Iso-Antti, Mustakivi, Myllynsiipi, Kajuutta.

Lekparken Kankarepuistos lokaler kan bokas via Varaamo.

Varaamo(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors arbetarinstitut, Helsingin työväenopisto, har 11 verksamhetsställen runt om i staden: Kabelfabriken, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Opistotalo, Åggelbyhuset, Norra Hagas verksamhetsställe, Råskogsvägens lokaler för hantverk och huslig ekonomi, Silkkikutomo, Stoa och Nordhuset. Ytterligare information om de tillgängliga lokalerna fås från institutsvärdarna. 

Mer information om användningen av det svenska arbetarinstitutet Arbis lokaler ges av Arbis kansli, tfn 09 310 494 94, kansliet@arbis.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Prislista för kvällsbruk och fritidsbruk

Produkter och tjänster som skaffas av fostrans- och utbildningssektorn faktureras klienten på kostnadsbasis, inklusive moms. Mervärdesskatten för möten och övriga evenemang är 24 %, 10 % för användning av motionssalar vid idrottsevenemang och 10 % för användning för inkvartering.

Lokal Veckodag Pris €/h/lokal (0 % moms) Pris €/h/lokal (inkl. 24 % moms)
Lokal i en skola eller läroanstalt med kvällsövervakare mån-fre 30,00 37,20
Lokal i en skola eller läroanstalt med kvällsövervakare lör-sön 45,00 55,80
Lokal i en skola eller läroanstalt med självständigt användning mån-sön 15,00 18,60
Lokal i  daghem eller lekpark med självständigt användning mån-sön 15,00 18,60
Lokal i  grundskolan Kankarepuiston peruskoulu eller lekparken Leikkipuisto Kankarepuisto med självständigt användning mån-sön 15,00 18,60
Prislista för kvällsbruk och fritidsbruk
Lokal Veckodag Pris €/h/lokal (0 % moms) Pris €/h/lokal (inkl.  10 % moms)
Idrottshall i en skola eller läroanstalt med kvällsövervakrare mån-fre 30,00 33,00
Idrottshall i en skola eller läroanstalt med kvällsövervakrare lör-sön 45,00 49,50
Idrottshall i en skola eller läroanstalt med självständigt användning mån-sön 15,00 16,50
Idrottshall i daghem med självständigt användning mån-sön 15,00 16,50
Brödfabrikens danssal med självständigt användning mån-sön 40,00 44,00
Prislista för användning av motionssalar vid idrottsevenemang

Avgifter för eventbruk
992,00 €/max 12 h bokning
496,00 €/max 6 h bokning
Eventpriset används i situationer där alla kvällsbruk och fritidsbruk faciliteter på anstalten är reserverad för en användare. Priser inkluderar moms 24%.
 
Avgifter för inkvartering
275,00 €/dygn/50 person (ytterligare personer 5,50 €/dag/person)
Priser inkluderar moms 10%.