Högskolor och universitet

I Finland ges högskoleundervisning vid yrkeshögskolor och universitet.

På den här sidan

Yrkeshögskolor

Studier vid en yrkeshögskola erbjuder ett praktiskt inriktat alternativ till de traditionella universitetsstudierna. De mångsidiga kontakterna till arbetslivet garanterar en god sysselsättning för dem som utexamineras från yrkeshögskolor. Lämplig grundutbildning för yrkeshögskola är gymnasium eller yrkesutbildning.

Städerna i huvudstadsregionen äger gemensamt yrkeshögskolan Metropolia(Länk leder till extern tjänst)

Universitetsexamina

Utgångspunkten i universitetsundervisningen är vetenskaplig eller konstnärlig forskning.
Universitetsstudierna ger de studerande förmåga till vetenskapligt tänkande. De studerande kan i allmänhet självständigt planera sina studier.

Vid universitet kan du avlägga

  • kandidatexamen, dvs. lägre högskoleexamen
  • magisterexamen, dvs. högre högskoleexamen
  • påbyggnadsexamen, dvs. licentiat- och doktorsexamen.

Öppna universitetet

I Finland finns inte ett enda separat öppet universitet, utan de finländska universiteten ordnar öppen universitetsundervisning.

Universiteten i Finland ordnar undervisning som är öppen för alla och som man kan delta i oberoende av ålder, grundutbildning och mål.

Undervisningsutbudet finns samlat i en databas som du kan bläddra i per universitet, ort och studieområde samt genom sökningar.

Information om den öppna universitetsundervisningen i Helsingfors(Länk leder till extern tjänst)

Helsingforsnejdens sommaruniversitet

Helsingforsnejdens sommaruniversitet erbjuder mångsidig och högkvalitativ undervisning till alla - oavsett utbildning, ålder eller övrig studierätt. Vi erbjuder kurser året om och det finns ungefär 700 kurser i programmet.

Sommaruniversitetets mångsidiga program omfattar förutom öppen universitetsundervisning och öppen yrkeshögskoleundervisning också ett stort urval av språkkurser, yrkesinriktad fortbildning, konstkurser, kurser i datateknik, abiturientkurser samt öppna evenemang för allmänheten. Kursutbudet varierar från år till år.

Undervisningen i kurserna går i regel på finska. Om undervisningen går på något annat språk står detta angivet i kursbeskrivningen.

Helsingforsnejdens sommaruniversitet (kort på svenska)(Länk leder till extern tjänst)