Budgeten

Ekonomiplanen upprättas för tre år. Den styr stadens verksamhet och ekonomi. Budgeten i anslutning till den upprättas varje år. Fullmäktige ska godkänna budgeten för följande år före utgången av året.

Helsingfors budget för 2024


Borgmästare Juhana Vartiainen offentliggjorde budgetpropositionen på en presskonferens den 2 november. Stadsfullmäktige godkände Helsingfors budget för år 2024 vid sitt sammanträde den 22 november.

Mer om ämnet:

Helsingfors stads budget 2024
Sammandrag av budgeten 2024
Pressmeddelande 2.11.: Helsingfors satsar på barn och unga – tilläggsanslag för förebyggande av segregation
Presskonferens: 2.11. på Helsingforskanalen(Länk leder till extern tjänst)

Budgetberedningen


Beredningen av följande års budget har många faser. Stadsstyrelsen beslutar om budgetramen i juni. Därefter fortsätter budgetberedningen vid sektorerna. De politiska budgetförhandlingarna förs i oktober, varefter budgetförslaget offentliggörs. Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget i november och därefter behandlas det i fullmäktige. 

Efter social- och hälsovårdsreformen har Helsingfors stads budgetberedning förändrats så att stadens funktioner i budgeten numera fördelas mellan å ena sidan kommun-Helsingfors och å andra sidan det statsandelsfinansierade social-, hälsovårds- och räddningsväsendet. Finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet består av finansiering med icke-öronmärkt finansiering från staten samt inkomster av klientavgifter och andra verksamhetsintäkter. Med kommun-Helsingfors avses Helsingfors stad utan utgifter för social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Kommun-Helsingfors omfattar fostrans- och utbildningssektorn, stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn samt stadskansliet. 

Förhandlingarna mellan grupperna i Helsingfors stadsstyrelse om Helsingfors budget för år 2024 fördes i slutet av oktober. För förhandlingarna utarbetades en samordnad kalkyl över nämndernas budgetförslag, investeringsförslag och skattefinansieringskalkyler. Kalkylen verkställer stadsstrategin Läge för tillväxt. 

Helsingfors budgetberedning.