Vem inom staden konkurrensutsätter upphandlingarna?

I Helsingfors koncentreras konkurrensutsättningen av upphandlingarna till sektorerna, ämbetsverken och affärsverken.

Konkurrensutsättande upphandlingsenheter inom Helsingfors stad:

  • stadskansliet, 
  • revisionskontoret,
  • fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn, stadsmiljösektorn samt social- och hälsovårdssektorn 
  • affärsverken (Servicecentralen Helsingfors som innefattar måltids-, välbefinnande- och telefontjänster, Stara som innefattar byggtjänster, ekonomitjänstcentralen Talpa och Företagshälsan Helsingfors) samt
  • räddningsverket.

Var och en av dessa enheter har upphandlingsverksamhet som koncentreras på de egna tjänsterna. Sektorerna, ämbetsverken och affärsverken svarar för beredningen av och beslutsfattandet kring sina egna separata upphandlingar.

Övriga sammanslutningar som tillhör stadskoncernen bereder och fattar själva beslut om sina upphandlingar. De kan utnyttja de ramavtal som inköpscentralen Helsingin Konsernihankinta Oy har slutit. 

Gemensamma upphandlingar bereds och beslutas däremot centraliserat på stadskansliet samt inom social- och hälsovårdssektorn. För den gemensamma styrningen och samordningen av upphandlingarna svarar stadskansliet i samarbete med sektorerna och affärsverken. 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor om pågående upphandlingsförfaranden ber vi dig i första hand vända dig till de kontakter som anges i upphandlingsdokumenten. 

Allmänna frågor om stadens upphandlingsverksamhet och centralförvaltningens upphandlingar kan skickas till hankinnat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Fostrans- och utbildningssektorn: hankinnat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Kultur- och fritidssektorn: kuva.hankinnat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Stadsmiljösektorn: kymp.hankinnat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Social- och hälsovårdssektorn: sote.hankinnat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Servicecentralen Helsingfors: palvelukeskus.hankinnat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Behöver du hjälp med att göra ett anbud?

Helsingin Yrittäjät hjälper företag med anbud och andra frågor om upphandlingar.
Kontakt: Pentti Komssi, upphandlingsrådgivare, tfn 044 343 2045, pentti.komssi@yrittajat.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)