Vad upphandlar staden?

Upphandlingar omfattar köp av interna och externa tjänster, material, utrustning och varor samt investeringar. Upphandlingarna bildar över hälften av Helsingfors stads utgifter. Helsingfors upphandlingsvolym är cirka fyra miljarder euro per år, vilket gör vår huvudstad till Finlands största aktör inom offentliga upphandlingar.

Planerade upphandlingar

För att omsorgsfullt kunna bereda och planera våra upphandlingar, utför vi ofta en marknadskartläggning innan upphandlingsförfarandet. Kartläggningen omfattar så kallade begäran om uppgifter, marknadsdialoger och tekniska dialoger, som ger oss mer information om leverantörerna inför upprättandet av en anbudsförfrågan. Vi meddelar om dessa i den nationella kanalen för upphandlingsannonser HILMA.

Sök våra marknadskartläggningsannonser i HILMA(Länk leder till extern tjänst)