Talousarvio

Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, ja se ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta. Siihen liittyvä talousarvio laaditaan joka vuosi. Valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä seuraavan vuoden talousarvio.

Talousarvion valmistelu

Seuraavaa vuotta koskevan talousarvion valmistelussa on monta vaihetta. Kaupunginhallitus päättää kesäkuussa talousarvion raamista. Sen jälkeen talousarvion valmistelu jatkuu toimialoilla. Poliittiset neuvottelut talousarviosta ajoittuvat lokakuulle, jonka jälkeen talousarvioesitys julkistetaan. Marraskuussa esitys etenee ensin kaupunginhallitukseen ja sieltä valtuustoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen Helsingin kaupungin talousarviovalmistelu on muuttunut siten, että nykyisin kaupungin toiminnot jakautuvat talousarviossa kunta-Helsinkiin ja valtionosuusrahoitteiseen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä asiakasmaksutuloista ja muista toimintatuotoista. Kunta-Helsinki tarkoittaa Helsingin kaupunkia ilman sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan menoja. Kunta-Helsinki sisältää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kaupunginkanslian.

Talousarvioesityksen 2025 valmistelu

Kaupunginhallitus hyväksyi 10. kesäkuuta raamin ja laatimisohjeet vuoden 2025 talousarvioesitykselle ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmalle. Lue lisää aiheesta täältä.

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025-2027 laatimisohjeet

Talousarvio 2024

Pormestari Juhana Vartiainen julkisti talousarvioesityksen tiedotustilaisuudessa 2. marraskuuta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 22. marraskuuta.

Lisää aiheesta:

Talousarvio 2024
Talousarvion tiivistelmä 2024
Talousarvioesityksen julkistuksen mediatilaisuuden 2.11. aineisto

Talousarvioesityksen tiedote 2.11: Helsinki panostaa lapsiin ja nuoriin – segregaation ehkäisyyn lisämäärärahoja

Tiedotustilaisuuden 2.11. tallenne Helsinki-kanavalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Tässä voit tutustua talousarvioon 2024

Laskelmasta on laadittu visualisointi, jossa on kuvattu lähtötietona käytettyä väestönkehitystä sekä yleistä talouden kehitystä. Visualisoinnissa esitetään kaupungin tulojen ja menojen jakauma, verorahoituksen kehitys, toimialojen ja talousarviokohtien tulot ja menot sekä keskeiset asiakasmäärät ja palvelut, investointiohjelman keskeinen sisältö sekä laskelman mukainen tulos- ja rahoituslaskelma vuosille 2024-2026.

Talousarvion 2024 valmistelu

Helsingin kaupunginhallituksessa olevien ryhmien välillä käytävät neuvottelut Helsingin vuoden 2024 talousarviosta käytiin lokakuun lopussa. Neuvotteluja varten laadittiin yhteensovitettu laskelma lautakuntien talousarvioesityksistä, investointiesityksistä ja verorahoitusarvioista. Laskelma toteuttaa Kasvun paikka –kaupunkistrategiaa.

Lisää aiheesta:

Yhteensovitettu laskelma 2024–2026

Talousarvioneuvottelijoille 23.10. järjestetyn infon aineisto

Mediatilaisuuden 23.10. aineisto

Talousarvioneuvotteluiden lähtökohtia 23. lokakuuta käsitelleen mediatilaisuuden tallenne Helsinki-kanavalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Talousarvion aikajana.