Uppföljning av genomförandet av stadsstrategin

Genomförandet av stadsstrategin följs med kvalitativa och numeriska mätare under fullmäktigeperioden 2021–2025. Strategin har 13 fokusområden varav alla följs med 2–8 mätare. Genomförandet av strategin rapporteras till stadsfullmäktige i mitten av fullmäktigeperioden.