Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Kunskapsbaserad ledning och digitalisering främjas i stor utsträckning i flera av stadens stödprocesser och tjänster. Information om verksamhetsmiljön som är viktig för att ordna verksamheten och tjänsterna har samlats på webbplatsen Helsingin toimintaympäristön muutokset (Förändringar i Helsingfors verksamhetsmiljö). Dessutom samlas aktuell situationsbildsinformation i situationsbildsrapporterna för coronapandemin och krisen i Ukraina.

Mål: Serviceproduktionens lönsamhet ökar, vilket leder till bättre tjänster eller till kostnadsbesparingar

Behovet av ändringsprojekt ökar och etableringen av det digitala underlaget framskrider. Betydande utvecklingsåtgärder för de interna processerna riktas bland annat till från beställning till betalning- behandlingen och till löneberäkningen. 

I den positiva särbehandlingen (PD) inom den grundläggande utbildningen övergår man från nuvarande områdesbaserade data till individbaserade data. På så sätt allokeras finansieringen ännu mer exakt och tillförlitligt till dem som behöver den. 

Inom kultur- och fritidssektorn har man som fortsättning på digitaliseringsprogrammet börjatr förbereda ett program för data- och kunskapsbaserad ledning. 

Inom stadsmiljösektorn riktas utnyttjandet av digitalisering och data bland annat till kollektivtrafiksystemen och den automatiska hastighetsövervakningen. Infrastrukturprojektens kostnadshantering effektiviseras med att införa data om projektens delar. Optimering av ventilationen i stadens fastigheter enligt den verkliga lokalanvändningen testas genom att använda data från CO₂-mätare. 

Mål: E-tjänsterna är primära alltid när stadsinvånaren eller företaget vill och kan använda dem

Helsingfors satsar på att förbättra den digitala kundupplevelsen. Kunddata utnyttjas så att de nuvarande tjänsterna kan riktas tillförlitligare till dem som behöver dem. Platserna inom förskoleundervisningen som börjar hösten 2022 erbjöds vårdnadshavarna elektroniskt i klientdatasystemet (Asti). Platserbjudandena riktades till barn som omfattas av Helsingfors stads tjänster inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavarna kunde ta emot platsen direkt i systemet Asti. Dessutom koncentreras handledningen inom den grundläggande utbildningen och hemkommunens handledningsansvar till Navigatorn och terminalutrustningar ordnas för eleverna. 

Inom kultur- och fritidssektorn färdigställdes digitaliseringen av sommarlovssedeln. Ansökan till sommarjobb och processen för att returnera sedeln sker i fortsättningen elektroniskt. Social- och hälsovårdssektorn utvecklar ständigt Maisa-systemets egenskaper för ärendehanteringen, chatten, egenvårdstjänsterna och de övriga digitala tjänsterna.