Luontokeskuksen palvelut päivähoidolle ja kouluille

Harakan luontokeskus tarjoaa helsinkiläisille päivähoito- ja kouluryhmille ohjattua ja maksutonta ympäristökasvatusta. Kasvattajille ja opettajille sekä kaupunkilaisille on tarjolla ympäristökasvatuksen kursseja. Toimintaa järjestetään luontokeskuksen tiloissa Harakan saarella sekä mantereella.

Tällä sivulla

Lapset seisovat meren äärellä kallioilla haavit kädessään
Kuva: Raisa Ranta

Harakan saaren luontokeskus on ympäristökasvatuksen kenttäasema saaristoluonnon sydämessä. Harakan luontokoulussa opitaan ulkona merituulessa tai laboratorion suojissa. Luontokoulupäivä saarella tarjoaa aina jonkin oivalluksen kotiin vietäväksi. Saariseikkailulla liikutaan seikkailutarinaan eläytyen nuorten luonnontutkijoiden tahtisesti. Harakan luontokeskuksen kursseja ohjaavat ymparistöpalveluiden oma väki sekä muut asiantuntijat.

Saariseikkailu ja luontokoulu

Hae viskareille ja eskareille saariseikkailupäivää huhtikuussa

Harakan luontokeskus järjestää saariseikkailupäiviä helsinkiläisille päiväkoti- ja esikouluryhmille touko-syyskuussa. Kevätkausi ulottuu toukokuusta juhannukseen asti ja syyskausi elokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. Hae saariseikkailupäiviin verkkolomakkeella huhtikuussa. Harakan luontokeskus tiedottaa päiväkoteja etukäteen tarkasta hakuajankohdasta sähköpostitse. Saariseikkailupäivät jaetaan hakeneille ryhmille ilmoittautumisjärjestyksen sekä varhaiskasvatusalueen perusteella alueellista tasapuolisuutta huomioiden.

Saariseikkailuretken aikana ympäristökasvattaja tutustuttaa ryhmänne ainutlaatuiseen saaristoluontoon ja Suomenlahden vedenalaiseen maailmaan tutkien ja eläytyen. Elämykselliset saariseikkailuretket sopivat viskareille ja eskareille. 

Valitse ryhmälle sopiva retkiaika ja -kesto

Saariseikkailuryhmän koko voi suurimmillaan olla 16 lasta.  Luontokeskus varaa tätä suuremmille ryhmille kaksi rinnakkaista saariseikkailua, jotka alkavat samaan aikaan. Mukana retkellä tulisi olla päiväkodista vähintään kaksi aikuista yhtä saariseikkailuryhmää kohti.

Voit valita saariseikkailuretken kestoksi 3 tai 4 tuntia. Myös retken alkamisajankohdan voi valita ryhmälle sopivaksi. Tavallisesti saariseikkailut alkavat kello 9.30 tai kello 10.30. Neljän tunnin retkellä saarella ehtii kokea enemmän. Retkipäivään kuuluu aina noin puolen tunnin evästauko. Seikkailulle saapuvat ryhmät saavat infokirjeen ennen retkipäivää!  Kirjeessä kerrotaan tarkemmat ohjeet retkipäivään valmistautumisesta. 

Saariseikkailu on maksuton, lukuun ottamatta yhteysvenematkaa jonka ryhmät kustantavat itse. 

Saariseikkailuhaku 2023

Saariseikkailupäiviin haettiin verkkolomakkeella ensin huhtikuussa. Kaikki ensimmäisessä haussa hakeneet ryhmät mahtuivat seikkailulle ja ryhmiin oltiin yhteydessä sähköpostitse. Jäljelle jääneet saariseikkailupäivät täyttyivät toukokuussa järjestetyssä lisähaussa, jossa saimme 40 hakemusta. Kaikille hakeneille yhteyshenkilöille lähetettiin sähköpostia 26.5.2023.

Seikkailulle saapuvat ryhmät saavat infokirjeen ennen saariseikkailuretkeä.

Kaikki vuoden 2023 saariseikkailupäivät on varattu. Voit hakea saariseikkailuretkelle jälleen huhtikuussa 2024.

Päiväkotiryhmä istuu meren äärellä kallioilla ja seuraa ympäristökasvattajaa
Kuva: Raisa Ranta

Hae 4.–6. luokkalaisille luonnontutkimuspäivää keväällä

Harakan luontokeskus järjestää helsinkiläiskouluille maksuttomia luontokoulupäiviä. Luonnontutkimuspäivät on suunnattu peruskoulun 4.–6. luokille. Luonnontutkimuspäivän kesto on 4–5 tuntia. 

Luontokouluopettaja avustajineen opastaa oppilaat tutkimusretkelle saaren rannoille, lehtoon ja kalliopoukamiin. Luokka jakautuu saarella pienempiin ryhmiin ja oppilaat saavat käyttöönsä tutkimusvarusteita. Luokan oma opettaja osallistuu yhden ryhmän ohjaamiseen luontokeskuksen opastuksen avulla. Päivän havainnot ja kokemukset jaetaan iltapäivällä koko luokan kesken. Opettaja osallistuu yhdessä ohjaajien kanssa oppilaiden päivästä huolehtimiseen.

Luonnontutkimuspäivän vaihtoehtoiset teemat

Merentutkijat kiertävät Harakan saaren rantoja. Ryhmä haavii planktonia, etsii leviä ja veden pieneliöitä. Päivän aikana löydöksiä tarkastellaan mikroskoopeilla ja tutkitaan merieliöiden jännittäviä yksityiskohtia. Murtoveden kalat tulevat tutuiksi rantavajan akvaarioissa.

Merimeteorologit tarkkailevat horisontin pauhua ja ohutta yläpilveä. Puhkeaako myrsky? Harakan sijainti ulkomeren äärellä antaa mahdollisuuden arvioida päivän säätä suuressa mittakaavassa. Ryhmä saa käyttöönsä tuuli- ja lämpömittareita ja tutustuu tuoreisiin sääkarttoihin. Vertaamme säätiloja kotikoulun kulmilla ja Harakan saarella. Pohdimme yhdessä millaisia asioita säähän ja sen ennustamiseen liittyy.

Ornitologit sekä kasvien ja hyönteisten tutkijat liikkuvat saarella aistit valppaina. Linnut ovat keväällä saaren näkyvimmät asukkaat ja niiden pesimäpuuhia seurataan lähietäisyydeltä. Syyskaudella saaristokasvit ja niiden ympärillä pörräävät hyönteiset ja perhoset ovat ryhmän kiinnostuksen kohteina – muiden päivän yllätysten, kuten rantakäärmeiden, lisäksi. iNaturalist -mobiilisovelluksen avulla ryhmä voi oppia tunnistamaan lajeja uudella tavalla.

Haku luonnontutkimuspäiviin 2023

Kevään luonnontutkimuspäiviin haetaan 31.3.2023 mennessä ja syyskauden luonnontutkimuspäiviin haetaan 12.5.2023 mennessä. Lue tarkemmat lisätiedot vuoden 2023 luontokoulupäivistä luontokoulutiedotteesta ja hae luonnontutkimuspäiviin verkkolomakkeella.

Luontokoulutiedote 2023 (pdf) 

Hae luonnontutkimuspäiviin verkkolomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luontokouluopettaja opastaa oppilaita lintuluokassa
Kuva: Raisa Ranta

Hae 7.–9. luokkalaisille ja lukiolaisille ympäristöntutkimuspäivää

Harakan luontokeskus järjestää helsinkiläiskouluille maksuttomia luontokoulupäiviä. Ympäristöntutkimuspäivät on suunnattu peruskoulun 7.–9. luokkalaisille ja lukiolaisille. Ympäristöntutkimuspäiviin on jatkuva haku. Opetusta järjestetään toukokuusta syyskuuhun Harakan saarella ja mantereella myös muina aikoina. Ympäristöntutkimuspäivän kesto on 2–4 tuntia. 

Uutisotsikot puhuvat sinilevästä, mikromuovista, ilmansaasteista, öljystä ja likaantuneesta vedestä! Ympäristötutkimuspäivien aikana tutkimme ympäristön tilaa Helsingissä ja pohdimme mitä voimme itse tehdä ympäristömme hyväksi. Teemme käytännön mikromuovi- ja vesitutkimuksia historiallisissa tiloissa sijaitsevassa opetuslaboratoriossa. Pohdimme saatujen tulosten ja oman toimintamme merkitystä omassa elinympäristössämme.

Ympäristöntutkimuspäivän vaihtoehtoiset teemat

Itämeren tila vesinäytteitä tutkimalla (kesto 2–4 tuntia)

Millainen on Itämeren tila ja mitä voit itse tehdä Itämeren hyväksi? Opettelemme vesinäytteenottoa ja veden tutkimista opetuslaboratoriossa. Päivän aikana voimme kurkistaa pinnan alle Harakan murtovesiakvaarioiden äärellä. Vaihtoehto: Vesinäytetutkimus koulun lähiympäristössä.

Mikromuovit kaloissa (kesto 2–4 tuntia)

Onko Itämeren kaloissa mikromuovia? Miten voit itse vaikuttaa Itämereen kertyvään mikromuoviin? Tutkimme kalojen suolistonäytteitä Harakan opetuslaboratoriossa ja perehdymme muoviongelmaan. Vaihtoehto: PowerPoint esitys etänä / koululla tehtävineen.

Ilmanlaatu (näytteiden keräys 2–4 viikkoa, lähiopetus 2 x 2 tuntia)

Millaista ilmaa hengitämme? Tarkastelemme tutkimuksessa ilman epäpuhtauksia, kuten typpidioksidipitoisuuksia ja ilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Oppilaat tekevät oman tutkimuksen, joka sisältää ilmanäytteen keräämisen, analysoinnin fotometrillä opetuslaboratoriossa ja tulosten arvioinnin. Vaihtoehto: PowerPoint esitys etänä / koululla (2–4 tuntia)

Haku ympäristöntutkimuspäiviin

Ympäristöntutkimuspäiviin on jatkuva haku sähköpostilla: ympäristökasvattaja Asta Ekman, etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Opiskelija tekee tutkimusta opetuslaboratoriossa
Kuva: Asta Ekman

Ympäristökasvatuksen kurssit

Pääkaupunkiseudun luontokeskusten ja -koulujen järjestämät kurssit on suunnattu pääkaupunkiseudun opettajille, päivähoidon henkilöstölle, kasvattajille sekä aikuisille kuntalaisille. Niiltä saa taitoja liikuttaa lapsia ja nuoria luonnossa sekä keinoja arjen ympäristöasioiden käsittelyyn. Kurssit ovat pääosin maksuttomia. Kuntarajat eivät ole esteenä kursseille osallistumiseen.
Avaa ympäristökasvatuksen kurssiesite 2023–2024 (pdf)

Ympäristötaidetta luonnossa ke 13.9.2023

 • Aika: keskiviikko 13.9.2023, klo 10–16

 • Paikka: Harakan saari, Harakan luontokeskus
 • Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet
 • Hinta: Kurssi on maksuton. Kurssilaiset kustantavat itse yhteysvenematkan saarelle. Edestakainen matka Ullanlinnanlaiturilta Harakkaan on 6,5 €.

 • Lisätiedot, ilmoittautumiset ja peruutukset: pekka.paaer(at)hel.fi

 • Ilmoittaudu Ympäristötaidetta luonnossa -kurssille 8.9. mennessä. Kurssipaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä!

Taiteellinen työskentely Harakan kauniissa saariympäristössä johdattaa vastuullisuuskasvatuksen äärelle. Päivä tarjoaa myös esimerkkejä toteutetusta ympäristötaiteesta ja -pedagogiikasta innoitukseksi ryhmien kanssa työskentelyyn ulkona ja sisällä. Pohdimme mm. ympäristötaidetta, luontoa ja hyvinvointia, tutkivaa oppimista, monilajisuutta, taide- ja vastuullisuuskasvatusta.

Kurssilaisille järjestetään aamukahvitarjoilu, lounaaksi omat eväät mukaan. Mukaan säänmukaiset ulkoiluvarusteet. Ilmoittautuneet saavat ennen kurssia lisätietoja kurssikirjeessä. 

Kouluttajina kurssilla toimivat taide- ja ympäristökasvattaja (TaM) Mari von Boehm sekä projektisuunnittelija ja ympäristökasvattaja Raisa Ranta Harakan luontokeskukselta.

Merten roskaantuminen to 28.9.2023

 • Aika: torstai 28.9.2023, klo 10–16

 • Paikka: Harakan saari, Harakan luontokeskus
 • Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet
 • Hinta: Kurssi on maksuton. Kurssilaiset kustantavat itse yhteysvenematkan saarelle. Edestakainen matka Ullanlinnanlaiturilta Harakkaan on 6,5 €. 
 • Lisätiedot, ilmoittautumiset ja peruutukset: asta.ekman(at)hel.fi
 • Ilmoittaudu Merten roskaantuminen -kurssille 22.9. mennessä. Kurssipaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä!

Itämeri on usein lehtien otsikoissa. Kirjoituksien aiheina ovat muoviroskat, likaantuminen, ravinteet ja ilmastonmuutos. Nämä kaikki ovat laajoja kokonaisuuksia, mutta kuinka havaita Itämeren roskaantumista? Kurssipäivä tarjoaa taitoja ja ideoita kalojen mikromuovipitoisuuksien tutkimiseen.

Kurssilaisille järjestetään aamukahvitarjoilu, lounaaksi omat eväät mukaan. Mukaan säänmukaiset ulkoiluvarusteet. Ilmoittautuneet saavat ennen kurssia lisätietoja kurssikirjeessä.

Kouluttajina kurssilla toimivat Itämeren asiantuntijat sekä Asta Ekman Harakan luontokeskuksesta.

Uudet tulokkaat kaupunkiluonnossa to 12.10.2023 PERUTTU

 • Aika: torstai 12.10.2023 klo 10-15

 • Paikka: Kirjailijatalo Villa Kivi, Töölönlahti, Linnunlauluntie 7
 • Kohderyhmä: Opettajat, varhaiskasvattajat ja kaupunkiluonnosta kiinnostuneet
 • Syksyn 2023 kurssi on valitettavasti jouduttu perumaan ja pyritään järjestämään syksyllä 2024. 

Tule ottamaan selvää, mitkä eläinlajit ovat runsastuneet Helsingissä viime aikoina. Kaupunkiympäristö on jatkuvan muutospaineen alla, mutta urbaani luonto voi olla myös yllättävän rikas. Koululaisille ajankohtainen luontoretki lähiluonnossa on opetusta parhaimmillaan – kerromme eläinten ja lintujen esiintymisestä eri kaupunginosissa. Lopuksi teemme luontoretken  Töölönlahden rannoille ja poluille.

Kurssilaisille järjestetään aamukahvitarjoilu, lounaaksi omat eväät mukaan. Mukaan muistiinpanovälineet ja säänmukaiset ulkoiluvarusteet. Ilmoittautuneet saavat ennen kurssia lisätietoja kurssikirjeessä.

Kevään 2024 kurssikuvaukset ja ilmoittautumistiedot päivittyvät tälle sivulle.

 • Lintukurssi to 18.4.2024 klo 10-15, Tekniikan museo ja Viikin luonnonsuojelualue

 • Luonnonyrttikurssi ti 14.5.2024 klo 10-15, Haltialan tilan ympäristö

Päiväkotilapset tutkivat kalliolammikon elämää aikuisen johdolla
Kuva: Raisa Ranta
Lapsi esittelee isossa muoviastiassa olevaa korvameduusaa
Kuva: Raisa Ranta
Lapset tutkivat vesinäytteitä mikroskoopeilla
Kuva: Saana Kemppi
Luontokoululaiset kiikaroivat kallioilta merelle
Kuva: Marianne Aalto