Luontokeskuksen palvelut päivähoidolle ja kouluille

Harakan luontokeskus tarjoaa helsinkiläisille päivähoito- ja kouluryhmille ohjattua ja maksutonta ympäristökasvatusta. Kasvattajille ja opettajille sekä muille kiinnostuneille on tarjolla myös ympäristökasvatuksen kursseja. Toimintaa järjestetään luontokeskuksen tiloissa Harakan saarella sekä mantereella.

Tällä sivulla

Lapset seisovat meren äärellä kallioilla haavit kädessään
Kuva: Raisa Ranta

Harakan saaren luontokeskus on ympäristökasvatuksen kenttäasema saaristoluonnon sydämessä. Harakan luontokoulussa opitaan ulkona merituulessa tai laboratorion suojissa. Luontokoulupäivä saarella tarjoaa aina jonkin oivalluksen kotiin vietäväksi. Saariseikkailulla liikutaan seikkailutarinaan eläytyen nuorten luonnontutkijoiden tahtisesti. Harakan luontokeskuksen kursseja ohjaavat ymparistöpalveluiden oma väki sekä muut asiantuntijat.

 

Saariseikkailuretket varhaiskasvatusryhmille

Hae viskareille ja eskareille saariseikkailupäivää

Harakan luontokeskus järjestää saariseikkailupäiviä helsinkiläisille päiväkoti- ja esikouluryhmille touko-syyskuussa. Kevätkausi ulottuu toukokuusta juhannukseen asti ja syyskausi elokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. Hae saariseikkailupäiviin verkkolomakkeella maalis-huhtikuussa. Harakan luontokeskus tiedottaa päiväkoteja etukäteen tarkasta hakuajankohdasta sähköpostitse. Saariseikkailupäivät jaetaan hakeneille ryhmille ilmoittautumisjärjestyksen ja varhaiskasvatusalueen perusteella. Alueellinen tasapuolisuus otetaan huomioon.

Saariseikkailuretken aikana ympäristökasvattaja tutustuttaa ryhmänne ainutlaatuiseen saaristoluontoon ja Suomenlahden vedenalaiseen maailmaan tutkien ja eläytyen. Elämykselliset saariseikkailuretket sopivat viskareille ja eskareille. 

Valitse ryhmälle sopiva retkiaika ja -kesto

Saariseikkailuryhmän koko voi suurimmillaan olla 16 lasta.  Luontokeskus varaa tätä suuremmille ryhmille kaksi rinnakkaista saariseikkailua, jotka alkavat samaan aikaan. Mukana retkellä tulisi olla päiväkodista vähintään kaksi aikuista yhtä saariseikkailuryhmää kohti.

Voit valita saariseikkailuretken kestoksi 3 tai 4 tuntia. Myös retken alkamisajankohdan voi valita ryhmälle sopivaksi. Tavallisesti saariseikkailut alkavat kello 9.30 tai kello 10.30. Neljän tunnin retkellä saarella ehtii kokea enemmän. Retkipäivään kuuluu aina noin puolen tunnin evästauko. Seikkailulle saapuvat ryhmät saavat infokirjeen ennen retkipäivää!  Kirjeessä kerrotaan tarkemmat ohjeet retkipäivään valmistautumisesta. 

Saariseikkailu on maksuton. Ryhmät kustantavat itse yhteysvenematkan saarelle.

Saariseikkailuhaku 2024

Vuoden 2024 saariseikkailupäiviin haettiin verkkolomakkeella ke 20.3. klo 7 - pe 22.3. klo 20. Hakemuksia tuli yhteensä 83 kpl ja 80 prosentille hakeneista ryhmistä saatiin varattua retkiaika. Kaikkia hakemuksissa ilmoitettuja yhteyshenkilöitä ja varayhteyshenkilöitä tiedotettiin haun tuloksista sähköpostitse 3.4.2024. Seikkailulle saapuvat ryhmät saavat lisäksi infokirjeen ennen saariseikkailuretkeä.

Saariseikkailutiedote 2024 (pdf, ei saavutettava)

Lisätiedot: ympäristöasiantuntija  Mira Lainiola, etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Päiväkotiryhmä istuu meren äärellä kallioilla ja seuraa ympäristökasvattajaa
Kuva: Raisa Ranta

Luontokoulupäivät koulu- ja lukioryhmille

Hae 4.–6. luokkalaisille luonnontutkimuspäivää keväällä

Harakan luontokeskus järjestää helsinkiläiskouluille maksuttomia luontokoulupäiviä. Luonnontutkimuspäivät on suunnattu peruskoulun 4.–6. luokille. Luonnontutkimuspäivän kesto on 4–5 tuntia. 

Luontokouluopettaja avustajineen opastaa oppilaat tutkimusretkelle saaren kalliorannoille ja rantametsiin. Luokka jakautuu saarella pienempiin ryhmiin ja oppilaat saavat käyttöönsä tutkimusvarusteita. Luokan oma opettaja osallistuu yhden ryhmän valvomiseen ja ohjaamiseen luontokouluopettajan ohjeiden avulla. Päivän havainnot ja kokemukset jaetaan iltapäivällä koko luokan kesken. Luokan opettajan vastuulla on oppilaiden matkojen ja eväiden organisointi. 

Luonnontutkimuspäivä koostuu vuodenaikojen mukaan vaihtuvista tutkimusteemoista

Linnut ovat keväällä Harakan saaren näkyvimmät asukkaat. Voimme seurata pesimälinnuston puuhia saarella lähietäisyydeltä. Syyskaudella saaristokasvit ja kasvien ympärillä pörräävät perhoset sekä muut hyönteiset herättävät huomiota. Keräämme niitä tutkittaviksi eri keinoin. Merta ja planktonia tutkitaan saaren rannoilla läpi vuoden. Haavimme planktonia ja etsimme leviä sekä veden pieneliöitä. Tarkastelemme löydöksiä ja merieliöiden jännittäviä yksityiskohtia luontotalossa mikroskoopeilla. iNaturalist -mobiilisovelluksen avulla oppilaat voivat oppia tunnistamaan lajeja uudella tavalla.

Haku luonnontutkimuspäiviin 2024

Kevään luonnontutkimuspäiviin haetaan 22.3.2024 mennessä ja syyskauden luonnontutkimuspäiviin haetaan 8.5.2024 mennessä. Lue tarkemmat lisätiedot vuoden 2024 luontokoulupäivistä luontokoulutiedotteesta ja hae luonnontutkimuspäiviin verkkolomakkeella.

Luontokoulutiedote 2024 (pdf, ei saavutettava)

Hae luonnontutkimuspäiviin verkkolomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Luontokouluopettaja opastaa oppilaita lintuluokassa
Kuva: Raisa Ranta

Hae lukiolaisille ja 7.–9. luokkalaisille ympäristöntutkimuspäivää

Harakan luontokeskus järjestää helsinkiläiskouluille maksuttomia luontokoulupäiviä. Ympäristöntutkimuspäivät on suunnattu lukiolaisille ja peruskoulun 7.–9. luokkalaisille. Ympäristöntutkimuspäiviin on jatkuva haku. Opetusta järjestetään toukokuusta syyskuuhun Harakan saarella ja mantereella myös muina aikoina. Ympäristöntutkimuspäivän kesto on 2–5 tuntia. 

Uutisotsikot puhuvat sinilevästä, mikromuovista, ilmansaasteista, öljystä ja likaantuneesta vedestä! Ympäristötutkimuspäivien aikana tutkimme ympäristön tilaa Helsingissä ja pohdimme mitä voimme itse tehdä ympäristömme hyväksi. Teemme käytännön mikromuovi- ja vesitutkimuksia historiallisissa tiloissa sijaitsevassa opetuslaboratoriossa. Pohdimme saatujen tulosten ja oman toimintamme merkitystä omassa elinympäristössämme.

Ympäristöntutkimuspäivän vaihtoehtoiset teemat

Itämeren tila vesinäytteitä tutkimalla (kesto 2–5 tuntia)

Millainen on Itämeren tila ja mitä voit itse tehdä Itämeren hyväksi? Opettelemme vesinäytteenottoa ja veden tutkimista opetuslaboratoriossa. Päivän aikana voimme kurkistaa pinnan alle Harakan murtovesiakvaarioiden äärellä. Vaihtoehto: Vesinäytetutkimus koulun lähiympäristössä.

Mikromuovit kaloissa (kesto 2–5 tuntia)

Onko Itämeren kaloissa mikromuovia? Miten voit itse vaikuttaa Itämereen kertyvään mikromuoviin? Tutkimme kalojen suolistonäytteitä Harakan opetuslaboratoriossa ja perehdymme muoviongelmaan. Vaihtoehto: Mikromuovitutkimus koulun tiloissa tai PowerPoint esitys etänä / koululla tehtävineen.

Ilmanlaatu (näytteiden keräys 2–4 viikkoa, lähiopetus 2 x 2 tuntia)

Millaista ilmaa hengitämme? Tarkastelemme tutkimuksessa ilman epäpuhtauksia, kuten typpidioksidipitoisuuksia ja ilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Oppilaat tekevät oman tutkimuksen, joka sisältää ilmanäytteen keräämisen, analysoinnin fotometrillä opetuslaboratoriossa ja tulosten arvioinnin. Vaihtoehto: Ilmatutkimus koulun tiloissa tai PowerPoint esitys etänä / koululla (2–4 tuntia).

Haku ympäristöntutkimuspäiviin

Ympäristöntutkimuspäiviin on jatkuva haku sähköpostilla: ympäristökasvattaja Asta Ekman, etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Opiskelija tekee tutkimusta opetuslaboratoriossa
Kuva: Asta Ekman

Ympäristökasvatuksen kurssit aikuisille

Pääkaupunkiseudun luontokeskusten ja -koulujen järjestämät kurssit on suunnattu pääkaupunkiseudun opettajille, päivähoidon henkilöstölle, kasvattajille sekä muille aikuisille kuntalaisille. Niiltä saa taitoja liikuttaa lapsia ja nuoria luonnossa sekä keinoja arjen ympäristöasioiden käsittelyyn. Kurssit ovat maksuttomia, ellei toisin mainita. Kuntarajat eivät ole esteenä kursseille osallistumiseen.

Avaa ympäristökasvatuksen kurssiesite 2023–2024 (pdf)

Kevään 2024 kurssien kuvaukset ja ilmoittautumislomakkeet löydät alta.
Syksyn 2024 kurssien kuvaukset päivitetään tälle sivulle kun kurssikuvaukset on tehty. Ilmoittautuminen syksyn 2024 kursseille  alkaa elokuussa. 

Villivihanneksia ja yrttejä luonnosta ti 14.5.2024, klo 10-15 (TÄYNNÄ)

Kurssi on täynnä! Voit ilmoittautua jonoon lähettämällä sähköpostia pekka.paaer(at)hel.fi!

  • Paikka: Haltialan tila (Laamannintie 17) ja jokivarren lähiluonto
  • Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, opettajat ja villiyrttien käytöstä kiinnostuneet
  • Hinta: Kurssi on maksuton.
  •  Ilmoittaudu kurssille 8.5. mennessä. Kurssipaikat (20 hlö) jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä!
  • Lisätiedot ja mahdolliset peruutukset: pekka.paaer(at)hel.fi

Kevätpäivä Haltialan tilan liepeillä ja Vantaanjoen varressa antaa perustietoja villivihannesten keräämisestä, turvallisesta käytöstä ja tutustuttaa Etelä-Suomen yleisimpiin luonnonyrtteihin. Retkellä jokivarteen opimme millaisia yrttejä ja hyötykasveja Vantaanjokivarren ja Tammiston alueen maastosta löytyy. Kurssipäivänä keskitymme kasvien tunnistamiseen ja niiden hyötykäyttöön - keräämme vain pienen määrän kasveja mukaan otettaviksi.

Kurssilaisille järjestetään aamiaiskahvitarjoilu. Varaa kurssipäivälle omat lounaseväät tai nauti omakustanteinen keittolounas kahvila Wanhassa Pehtoorissa. Ilmoittautuneet saavat ennen kurssia lisätietoja kurssikirjeessä.

Ilmoittaudu 14.5. villiyrttikurssille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päiväkotilapset tutkivat kalliolammikon elämää aikuisen johdolla
Kuva: Raisa Ranta
Lapsi esittelee isossa muoviastiassa olevaa korvameduusaa
Kuva: Raisa Ranta
Lapset tutkivat vesinäytteitä mikroskoopeilla
Kuva: Saana Kemppi
Luontokoululaiset kiikaroivat kallioilta merelle
Kuva: Marianne Aalto

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/harakankurssit.