Evenemanget Seniorernas digitala vardag

Evenemanget Seniorernas digitala vardag har avslutats, tack till alla deltagare!

Om du behöver information om tjänster för äldre, gå till sidan seniortjänster

Bild: Matti Pyykkö

Under dagen erbjuds intressant program runtom i staden

  • kl. 10–15 Centrumbiblioteket Ode: Bekanta dig med framtidsteknologier för äldre som seniortjänsterna och Forum Virium testar tillsammans, som till exempel teknik som stöder fysisk rehabilitering, en ambulansdrönare och en självmätningsmaskin. Testa Maisa-tjänsten eller få råd om användningen av den och bekanta dig med utbudet på Yle Arenan.    Kolla in det mer detaljerade programmet för Ode på webbplatsen för Forum Virium Helsinki (på finska)(Länk leder till extern tjänst)
  • kl. 10–13 Norra Haga, Gårdsbacka, Kvarnbäckens, Höstvägens, Djurbergets, Gustafsgårds och Tölö servicecentraler: Presentation av digitalt stöd, distansgympa, distanskonserter, distansvård och många andra digitala tjänster. Visning av programmet på Helsingforskanalen kl. 11–15.
  • kl. 10–14 Kampens servicecentral: Presentation av digitalt stöd, distansgympa, distanskonserter, distansvård, Hälsobyn och många andra digitala tjänster. Visning av programmet på Helsingforskanalen kl. 11–13.30.
  • kl. 10–13 Seniorinfo, Hagnäs: Presentation av digitala tjänster, såsom Sotebotti Hester och orosanmälan, samt visning av programmet på Helsingforskanalen.
  • Kl. 11-15 Kasbergets servicecentral: I servicecentralens entré kan du se programmet från Stadshusets evenemangstorg på Helsingforskanalen.
  • kl. 11–15 Evenemangstorget i Stadshuset och Helsingforskanalen: Mångsidiga och intressanta föreställningar om digitala teman, såsom digitalt stöd, en trygg digital vardag och e-sport över generationsgränserna. Gå till Helsingforskanalen(Länk leder till extern tjänst)

Programändringar är möjliga.

Utställare

Apotti Oy, De äldres IT-förening Enter rf (anställda och frivilliga), DigiFinland, Finanssiala, Goodlife Oy, Helsingfors Missionen (anställda och frivilliga), Helsingfors stads innovationsbolag Forum Virium Helsinki, Helsingfors stadskansli, Hoivita Oy, kultur- och fritidssektorn vid Helsingfors stad, social-, hälsovårds- och räddningssektorn vid Helsingfors stad, Marthorna, Medicubex Oy, Menumat, Miina Sillanpää Säätiö - Stiftelsen, Proximi Oy, Servicecentralen Helsingfors, Sentina, Suomen Digitaalinen tehdas by Palko Interactive Oy, Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL, Hälsobyn, Transport och kommunikationsverket | Cybersäkerhetscentret, Tiedon tupa, SeniorSurf – Centralförbundet för De Gamlas Väl ry, Yle Arenan.

 

Evenemangsplatsernas besöksadresser

Centrumbiblioteket Ode, Tölöviksgatan 4

Norra Haga servicecentral, Silvervägen 14

Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21 B

Gårdsbacka servicecentral, Gårdsgränden 5

Kvarnbäckens servicecentral, Kvarnfärdsvägen 4

Höstvägens servicecentral, Utängsgränden 3

Djurbergets servicecentral, Stormyrvägen 28

Gustafsgårds servicecentral, Åldermansvägen 32, E-huset

Tölö servicecentral, Tölögatan 33

Seniorinfo, Broholmsgatan 2

Evenemangstorget i Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13