Motions- och hälsorådgivningen vid servicecentralen

Motions- och hälsorådgivningen är avsedd för dig som behöver handledning eller råd för att främja din funktionsförmåga och ditt välmående eller för att börja motionera.

På den här sidan

Servicecentralens idrottsinstruktör eller fysioterapeut hjälper dig att hitta motionsformer som motsvarar din kondition och dina intressen, antingen i servicecentralens eget motionsutbud eller hos andra aktörer i staden. Vid handledningen för motionering och gymmet tar vi hänsyn till begränsningarna i din funktionsförmåga och eventuella hälsorisker.

Du kan boka tid för handledning per telefon. Kontaktuppgifter finns på servicecentralernas webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri. Du får servicecentralskortet gratis från servicecentralens info. Tjänsten är avsedd för pensionärer och arbetslösa som bor i Helsingfors.

Serviceställen

17 serviceställen

Degerö servicecentral

Adress: Rudolfsvägen 17-19, 00870 Helsingfors

Djurbergets servicecentral

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Forsby servicecentral

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors

Gamlas servicecentral

Adress: Orgelpipsvägen 4, 00420 Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral

Adress: Åldermansvägen 32, E-huset, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Höstvägens servicecentral

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors
Kortinpeluuta.
Bild: Kaisa Sunimento

Har du redan ett servicecentralskort?

Du kan få ett avgiftsfritt servicecentralskort från servicecentralens rådgivning om du är pensionär eller arbetslös och bosatt i Helsingfors. 

Du kan intyga din pension med ett arbetspensionskort eller ett pensions- eller stödbeslut när du ansöker om servicecentralskort. Om du för närvarande inte har en fast anställning, och din jobbsökning är i kraft, kan du ansöka om ett servicecentralskort på grund av arbetslöshet. Du kan skriva ut ett intyg över att att din jobbsökning är i kraft på Arbets- och näringsbyråns webbplats Mina e-tjänster(Länk leder till extern tjänst).