Funktionshinderservice

Vi erbjuder tjänster till helsingforsbor med funktionshinder och deras anhöriga. Du har rätt till service om du inte klarar dig på grund av funktionshinder. Du hittar information om bland annat boende, att anställa en assistent, närståendevård, färdtjänst, arbets- och dagverksamhet samt hälsovård och rehabiliteringstjänster. Vi hjälper dig att uppnå ett självständigt och personligt liv.

Bild: Jussi Hellsten

Färdtjänst

Färdtjänsten är avsedd för personer bosatta i Helsingfors med en skada eller sjukdom som långvarigt medför oskäliga svårigheter att anlita kollektivtrafik. Transporterna beställs från Helsingfors Resetjänsts central.

Gå till webbsidan för Helsingfors resetjänst(Länk leder till extern tjänst) 

Bild: Maarit Hohteri

Motionera med oss!

Anpassad motion är sådan som ordnas för dem som på grund av skada, sjukdom, nedsatt funktionsförmåga eller på grund av en social situation har svårt att delta i den idrott som erbjuds allmänheten. 

Helsingfors idrottstjänster erbjuder mångsidiga möjligheter för anpassad och handledd motion på olika håll i staden. Vi ordnar också anpassad motion i samarbete med organisationer och klubbar. 

Utforska vårt utbud och vårens idrottskurser(Länk leder till extern tjänst)

Bild: Jussi Hellsten

Sök funktionshinderservice

Om du behöver hjälp i vardagen på grund av skada, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha nytta av funktionshinderservicen. Innan du anhåller om funktionshinderservice, läs mer om de tjänster som Helsingfors stad erbjuder och fundera över vilka av dem som kan hjälpa dig.

Läs mer om sökanvisningar

 

Bild: Natalia Tiainen

Lägg till dina händelser på den här sidan

Det är viktigt att göra organisationernas mångsidiga evenemangsutbud synligt för helsingforsborna. Många familjer med särskilda behov vill veta mer om fritidsaktiviteter och evenemang via samma kanal. Vi har gjort en guide för att organisationer och övriga ska få sina evenemang, kurser eller utbildningar synliga på vår sajt. Tillsammans gör vi detta till en kanal där det är lätt att hitta flera roliga och nyttiga saker att göra för barn med särskilda behov och andra med funktionshinder.  

Instruktioner för att lägga upp evenemang på den här sidan

Nyheter

Inga nyheter i ämnet.

Se alla nyheter i ämnet