Kundservicen för Helsingfors Resetjänst fungerar åter normalt

De tillfälliga köer och störningar som har förekommit i kundservicen för Helsingfors Resetjänst har nu lösts och Resetjänstens kundservice fungerar åter normalt. Även återuppringningen tas i bruk på nytt från och med måndag 5.2.
De tillfälliga köer och störningar som har förekommit i kundservicen för Helsingfors Resetjänst har nu lösts. Bild: Jussi Hellsten
De tillfälliga köer och störningar som har förekommit i kundservicen för Helsingfors Resetjänst har nu lösts. Bild: Jussi Hellsten

Förseningarna och anhopningarna i kundservicen berodde på ibruktagandet av ett nytt system. 

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst som ersätter kollektivtrafiken och är avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan använda färdtjänsten till att uträtta ärenden eller för arbets- och studieresor, när du har fått ett beslut om färdtjänst.