Den mobila vårdaren kommer utanför tjänstetid

Den mobila vårdtjänsten introducerades för några år sedan i omsorgstjänsterna och hemvården för äldre, och för ett år sedan inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättningar. Servicen får beröm av Hamburgsgrändens sjukskötare.
Den mobila vårdaren gör små ingrepp, så klienten inte behöver åka till jouren för dessa. Bild: Markus Pentikäinen
Den mobila vårdaren gör små ingrepp, så klienten inte behöver åka till jouren för dessa. Bild: Markus Pentikäinen

Den mobila vårdaren kommer dit där den behövs. De mobila vårdarna arbetar klockan 15–21 på vardagar samt 8–21 på lördagar, söndagar och helgdagar. Enhetens egen sjukskötare arbetar under tjänstetid på vardagar, så den mobila vårdarens uppgift är att hjälpa närvårdarna när sjukskötaren inte är på jobb. 

Ugbad Mahad Abdirisaag, sjukskötare på Hamburgsgrändens bostadsgrupp, upplever att den mobila vårdtjänsten har underlättat arbetet för både henne själv och närvårdarna i teamet.

Hamburgsgrändens bostadsgrupp är en enhet för intensifierat serviceboende för personer över 18 år med funktionsnedsättningar. De boende bor i en hemlik miljö utan medicinsk utrustning. Vårdpersonalen ringer den mobila vårdaren om det inträffar en situation där det behövs en sjukskötare. 

Abdirisaag berättar att vårdpersonalen har fått snabb hjälp av den mobila vårdaren, och att de boende inte har behövt åka ambulans till jouren i onödan. De boende har också varit nöjda med den snabba hjälpen.

”Den mobila vårdaren ger anvisningar och råd om när man bör tillkalla läkare, ifall en boende börjar må sämre. Den mobila vårdaren kan också utföra olika åtgärder, till exempel göra sårvårdsbedömningar, mäta CRP och hjälpa till om vi har problem med en kateter, så att den boende inte behöver åka till sjukhuset”, berättar Abdirisaag.

Den mobila vårdaren är till särskilt stor hjälp om det inträffar något som skulle innebära att vårdpersonalen måste göra ett avbrott i sitt arbete, till exempel om en boende har problem med sin kateter. Då kan den mobila vårdaren rycka in, så att den vanliga vårdpersonalen kan fortsätta sitt arbete.

”Informationsutbytet med de mobila vårdarna har fungerat bra, och jag får alltid kompletta rapporter över arbetsskiftena. Den mobila vårdtjänsten har underlättat mitt arbete, då jag vet att jag kan få stöd av en kunnig sjukskötare”, konstaterar Abdirisaag.