Fakturering av Helsingfors Resetjänsts självriskandelar för april försenas

Fakturering av Helsingfors Resetjänsts självriskandelar för april försenas. Förseningen beror på en längre leveranstid än normalt för de faktureringsuppgifter som resetjänsten får av systemleverantören.
Förseningen av faktureringen medför inga åtgärder eller extra kostnader för klienterna. Bild: Jussi Hellsten
Förseningen av faktureringen medför inga åtgärder eller extra kostnader för klienterna. Bild: Jussi Hellsten

Självriskandelarna för april faktureras retroaktivt under sommaren. Förseningen av faktureringen medför inga åtgärder eller extra kostnader för klienterna.

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst som ersätter kollektivtrafiken och är avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan använda färdtjänsten till att uträtta ärenden eller för arbets- och studieresor, när du har fått ett beslut om färdtjänst