Instruktioner för evenemangskalendern

Det är viktigt att göra organisationernas mångsidiga evenemangsutbud synligt för helsingforsborna. Folk runt om i Helsingfors letar efter information om hobbyer och evenemang för familjer med barn med särskilda behov, så det är bra om dessa kan samlas i en kanal.

Så här får du ditt evenemang på webbplatsen

Du får din organisations evenemang i stadens gemensamma Evenemangskalender med hjälp av dessa anvisningar.

Kolla in evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst)

Uppgifter och bilagor som ska lämnas per e-post

Skicka informationen per e-post minst en månad innan evenemanget eller när anmälan inleds till hannakaisa.huttunen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Skriv rubriken "Event på funktionshinderservicens webbplats" och lägg till nödvändiga bilagor (bild, video).

 • Kort beskrivning av händelsen med högst 160 tecken 
 • Typ av evenemang (Välj något av dessa)  
  • evenemang 
  • kurs 
  • frivilligt uppdrag  
 • Evenemangets arrangör: (organisation som ordnar evenemanget) 
 • Kategorisering: (välj en eller flera)  
  • film 
  • fjärruppkoppling 
  • välmående 
  • diskussion 
  • konsert 
  • kulturevenemang 
  • bildkonst 
  • lek 
  • motion 
  • föreläsning 
  • musik 
  • utställning 
  • guidning 
  • delaktighet 
  • spel 
  • mat 
  • dans: 
  • teaterkonst 
  • workshop 
  • utomhusvistelse 
  • sport 
 • Målgrupp för evenemanget: (Välj en eller flera)  
  • personer med funktionshinder 
  • barnfamiljer 
  • ungdomar 
  • organisationer 
  • rehab för missbrukare 
  • servicecentralkort 
  • bebisfamiljer 
  • studerande 
  • barn 
  • nyanlända 
  • företag 
  • psykisk rehabilitering 
  • närståendevården 
  • skolelever 
  •  vuxna 
  •  äldre  
 • Start och slut (datum och klockslag) 
 • Händelseplats (exakt adress) 
 • Ytterligare information om platsen: (t.ex. en beskrivning av tillgänglighet) 
 • Evenemangets avgift: (gratis/avgiftsbelagd) 
 • Åldersgräns (i förekommande fall) 
 • Anmälningstid: start och slut (dag och klockslag, om anmälningstiden är kortare) 
 • Minsta och högsta antal deltagare: Om det har begränsats) 
 • Eventuell länk till biljettförsäljning eller anmälan 
 • Eventuell webbplats för evenemanget 
 • Eventuell händelse i sociala medier 
 • Finns video om händelsen? Videons adress, namn och Alt-text för skärmläsare 
 • Bild med anknytning till evenemanget (Försök hitta en lämplig bild)  

Instruktion för bilden: Redigera bilden innan du lägger upp den på nätet, för att passa in i det horisontella bildförhållandet 3:2, t.ex. 1200×800px. Det viktigaste är att filstorleken är rimlig även för mobil användning, det vill säga helst mindre än 200 kilobyte. 

Ge bilden ett namn och beskriv kortfattat vad som händer. Alt-texten förbättrar tillgängligheten eftersom skärmläsarprogrammen då förmedlar innehållet till användaren. Beskriv alltså bildens innehåll på ett begripligt sätt.  Lägg också till fotografens namn.