Instruktioner för evenemangskalendern

Det är viktigt att göra organisationernas mångsidiga evenemangsutbud synligt för helsingforsborna. Folk runt om i Helsingfors letar efter information om hobbyer och evenemang för familjer med barn med särskilda behov, så det är bra om dessa kan samlas i en kanal.

Så här får du ditt evenemang på webbplatsen

Du får din organisations evenemang i stadens gemensamma Evenemangskalender med hjälp av dessa anvisningar.

Kolla in evenemangskalendern (Länk leder till extern tjänst)

Uppgifter och bilagor som ska lämnas per e-post

Skicka informationen per e-post minst en månad innan evenemanget eller när anmälan inleds till hannakaisa.huttunen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post). Skriv rubriken "Event på funktionshinderservicens webbplats" och lägg till nödvändiga bilagor (bild, video).

 • Kort beskrivning av händelsen med högst 160 tecken 

 • Typ av evenemang (Välj något av dessa)  

  • evenemang 

  • kurs 

  • frivilligt uppdrag  

 • Evenemangets arrangör: (organisation som ordnar evenemanget) 

 • Kategorisering: (välj en eller flera)  

  • film 

  • fjärruppkoppling 

  • välmående 

  • diskussion 

  • konsert 

  • kulturevenemang 

  • bildkonst 

  • lek 

  • motion 

  • föreläsning 

  • musik 

  • utställning 

  • guidning 

  • delaktighet 

  • spel 

  • mat 

  • dans: 

  • teaterkonst 

  • workshop 

  • utomhusvistelse 

  • sport 

 • Målgrupp för evenemanget: (Välj en eller flera)  

  • personer med funktionshinder 

  • barnfamiljer 

  • ungdomar 

  • organisationer 

  • rehab för missbrukare 

  • servicecentralkort 

  • bebisfamiljer 

  • studerande 

  • barn 

  • nyanlända 

  • företag 

  • psykisk rehabilitering 

  • närståendevården 

  • skolelever 

  •  vuxna 

  •  äldre  

 • Start och slut (datum och klockslag) 

 • Händelseplats (exakt adress) 

 • Ytterligare information om platsen: (t.ex. en beskrivning av tillgänglighet) 

 • Evenemangets avgift: (gratis/avgiftsbelagd) 

 • Åldersgräns (i förekommande fall) 

 • Anmälningstid: start och slut (dag och klockslag, om anmälningstiden är kortare) 

 • Minsta och högsta antal deltagare: Om det har begränsats) 

 • Eventuell länk till biljettförsäljning eller anmälan 

 • Eventuell webbplats för evenemanget 

 • Eventuell händelse i sociala medier 

 • Finns video om händelsen? Videons adress, namn och Alt-text för skärmläsare 

 • Bild med anknytning till evenemanget (Försök hitta en lämplig bild)  

Instruktion för bilden: Redigera bilden innan du lägger upp den på nätet, för att passa in i det horisontella bildförhållandet 3:2, t.ex. 1200×800px. Det viktigaste är att filstorleken är rimlig även för mobil användning, det vill säga helst mindre än 200 kilobyte. 

Ge bilden ett namn och beskriv kortfattat vad som händer. Alt-texten förbättrar tillgängligheten eftersom skärmläsarprogrammen då förmedlar innehållet till användaren. Beskriv alltså bildens innehåll på ett begripligt sätt.  Lägg också till fotografens namn.