Invånarkväll 12.3 om Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande

Invånarkväll om Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande ordnas på Malms kulturhus (Nedre Malms torg 1) den 12 mars 2024 kl. 17–18.30. Kom med!
Invånarkväll ordnas på Malms kulturhus.  Bild: Mari Hohteri
Invånarkväll ordnas på Malms kulturhus. Bild: Mari Hohteri

Kvällens teman

  • Tidsplan för byggande och öppnande av Malms kommande familjecenter och central för hälsa och välbefinnande
  • Tjänster på det kommande centret och den kommande centralen 
  • Hur invånarna kan delta i planeringen av Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande

Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande kommer att under ett tak förena ett omfattande antal social- och hälsovårdstjänster i nordöstra Helsingfors.

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster tar byggnaden i bruk 2029. Enligt planerna flyttas bland annat tjänsterna på Malms, Parkstads, Skomakarböle och Rönnbacka rådgivningsbyrå och hälsostation till Malms nya familjecenter och central för hälsa och välbefinnande. Ett närserviceställe av centret planeras i Jakobacka.

Tjänsterna på det kommande centret och den kommande centralen omfattar även till exempel tandvård, fysioterapi, ergoterapi samt socialtjänster för barnfamiljer, unga och vuxna.

Alla som är intresserade av social- och hälsovårdstjänsterna i området är välkomna till kvällen.

Invånarkvällen ordnas av Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningstjänster.

Välkommen!