Oppivelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeen

Peruskoulun päättävillä yhdeksäsluokkalaisilla on velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen työelämätaitojen ja jatkokoulutusmahdollisuuksien myötä.
Kuva: Jefunne Gimpel

Ammatillinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden opiskella työelämälähtöisesti ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin perustutkinnon jälkeen.

Ensimmäisen ammatillisen tutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen 18-vuoden ikää.  Maksuttomuus kestää enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.  

Jos opiskelija suorittaa ammattilukiossa kaksoistutkinnon (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy silloin, kun opiskelija on suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.

Ammatilliseen koulutukseen ja lukio-opintoihin voit tutustua muun muassa oppilaitosten avoimien ovien tapahtumissa. 

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajenemisesta perusopetuksen verkkosivulta opiskelu  peruskoulun jälkeen ja Opetushallituksen verkkosivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)