Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Päivitä osaamistasi ammatti- ja erikoisammattitukinnolla.
Kuva: Jefunne Gimpel

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnolla hankit ja syvennät ammattialan osaamistasi. Opiskelijalta edellytetään usein joko ammatillisen perustutkintokoulutuksen tai työelämäkokemuksen kautta hankittua alan perusosaamista.

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinto soveltuu työuraa jo tehneelle ammattilaiselle, joka haluaa päivittää osaamistaan. Erikoisammattitutkinnon eli mestaritutkinnon suorittanut hallitsee alansa vaativimmat työtehtävät. Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina.

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.