Ammattilukio

Tiesitkö, että voit suorittaa ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon samanaikaisesti?
Kuva: Jefunne Gimpel

Kahden tutkinnon suorittaminen yhtä aikaa 

 • vaatii motivaatiota ja sitoutumista sekä hyvät perustiedot opiskeltavissa lukioaineissa 
 • lisää yleissivistystäsi ja 
 • antaa valmiudet jatkaa opintoja korkeakoulussa tai siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla ammattialallasi.

 • lukiokursseja opiskellaan kahtena päivänä viikossa
 • ammatillista perustutkintoa opiskellaan kolmena päivänä viikossa
 • koulutussopimusjaksot sekä näytöt työelämässä sisältyvät ammatillisiin opintoihin
 • ylioppilaskokeet tehdään hajautetusti kolmannen vuosiluokan syksyllä ja keväällä sekä mahdollisesti vielä neljännen vuoden syksyllä.

 • suoritat ylioppilastutkintoon pakollisiksi valittujen aineiden lukiokursseja
 • osallistut ylioppilaskokeisiin
 • saat ylioppilastutkintotodistuksen ammatillisen perustutkinnon ohella.

 • Stadin AO:n opiskelijoilta ei peritä erillistä maksua lukion opetuksesta
 • Ylioppilastutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu
 • Opiskelija hankkii lukion oppikirjat tai ainekohtaiset lisenssit sekä opiskelutarvikkeet
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone lukio-opiskelua varten. 

Lisätietoa hankinnoista saat Helsingin aikuislukiosta.

1.8.2021 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki edellyttää toisen asteen maksuttomuutta. Opintojen alussa kerrotaan tarkemmin lukio-opintojen materiaali- ym. hankinnoista ja keitä maksuttomuus koskee. 

Konepajan aikuislukio järjestää Stadin AO:n opiskelijoille ylioppilastutkintoon valmentavaa lukio-opetusta. Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta. Voit osallistua kokeisiin, kun olet suorittanut vähintään 90 osaamispistettä tai vastaavan osaamisen. Saat ylioppilastutkintotodistuksen, kun olet suorittanut ylioppilaskokeet ja ammatillisen perustutkinnon. Lue lisää ylioppilastutkinnosta

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma eli HOKS. Voit korvata lukio-opinnoilla muun muassa osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista. 

Voit suorittaa lukio-opintoja myös omatoimisesti iltaopintoina. Yleensä lukio-opintojen suorittamisaika on noin 3,5 vuotta. Ylioppilastutkinnon lisäksi voit suorittaa aikuislukiossa myös koko lukion oppimäärän.

Ammattilukioon ilmoittautuminen on mahdollista myös myöhemmin opintojen aikana. Keskustele asiasta ensin opettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa. Lisätietoa saat myös Stadin AO:n hakutoimistosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja ammattilukiokoordinaattorilta.