Grundskolan Norsen

Grundskolan Norsen är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Antalet elever är ca 820.
Grundskolan Norsen

Kontaktuppgifter

Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
svenska
PB 13301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Clara Lindqvist
+358 9 310 82584
clara.lindqvist@hel.fi

Skolsekreterare
Peggy Dromberg
+358 9 310 82157
peggy.dromberg@hel.fi

Skolsekreterare
Ulla Sirén
+358 9 310 81866
ulla.siren@hel.fi

Rektor
Ann-Britt Bonns
+358 9 310 86564
ann-britt.bonns@hel.fi

Läsåret 2023-2024

Språkstudier
finska
engelska, tyska
engelska, spanska, franska, tyska

Grundläggande utbildning på svenska för årskurserna 5-9

Skolan har verksamhet i tre skolhus. På huvudadressen Unionsgatan 2 verkar årskurserna 5–9, i Cygnaeus-enheten på Eirastranden 1 verkar årskurserna 1–4 och förskolan och i Kronohagen-enheten på Gengatan 7 verkar årskurserna 1–4 och förskolan.

Under läsåren 2023–2025 finns Cygnaeus-enheten i tillfälliga utrymmen på adressen Eirastranden 1.

 

Grundskolan Norsen

Unionsgatan 2
00130 Helsingfors
PB 13301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86564
Visa på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten

Eirastranden 1
00150 Helsingfors
PB 12301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86564
Visa på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Eirastranden_skolhus

Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten

Gengatan 7
00170 Helsingfors
PB 17301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86564
 Visa på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Kronohagen-enheten

Vår skola

Wilma

Skolan informerar om sina interna aktuella händelser via Wilma(Länk leder till extern tjänst).

Morgonverksamhet

Morgonverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i stadens grundskolor eller lekparker som ligger nära skolan. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Något morgonmål serveras inte, men barnen kan ha med sig något att äta.

Så här meddelar du behovet om morgonverksamhet:

Du anmäler ditt barn till morgonverksamheten via Wilma. Välj fliken Ansökningar och beslut i huvudmenyn > Gör ny ansökan > Anmälan till morgonverksamhet hösten 2023. Fyll i uppgifterna noggrant > Spara uppgifterna.

Skolan meddelar hur verksamheten arrangeras. Alla som anmält sig får delta i morgonverksamheten.

I Cygnaeus-enheten kommer morgonverksamheten att ordnas i skolan varje dag från kl. 8.15 till 9.00 med början 11.8.2023. Verksamheten är för alla elever i årskurs 1-2.

Om man inte kan anmäla sig via Wilma, skicka e-post till biträdande rektor Clara Lindqvist, clara.lindqvist@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Som obligatoriskt A1-språk från årskurs 1 läser eleverna finska, som undervisas som A-finska eller modersmålsinriktad finska. 

I den nya läroplanen för södra distriktet är A2-språken engelska och tyska. A2-språkundervisningen inleds i årskurs 3.

B2-språken engelska, franska, tyska, ryska, latin, spanska och kinesiska hör till skolans tillvalsprogram och inleds i årskurs 7. Undervisningen kan börja om ett tillräckligt antal elever har valt språket i fråga.

Vår skola erbjuder flexibel grundläggande utbildning i så kallad flexklass.

Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för ungdomar som riskerar att tappa skolmotivationen och avbryta sin skolgång. Syftet är att med hjälp av aktiva och arbetsinriktade studier förebygga sådana avhopp. Målet för verksamheten i en flexklass är att utveckla ungdomarnas studiefärdigheter och förmåga att få balans i livet. Målet är även att hjälpa dem att slutföra grundskolan och uppmuntra dem att söka och hitta en studieplats för fortsatta studier på andra stadiet.

I flexklassen studerar eleverna både i skolan och på arbetsplatser. I skolan går eleven framåt i studierna i egen takt i små grupper. Studierna omfattar också utflykter och studiebesök. I klassen arbetar utöver läraren också en skolassistent.

Ansökan om plats i flexklassen

Ansökan till flexklassen kan göras under hela läsåret.

Elever som är minst 14 år och går i årskurserna 7–9 kan söka till flexklassen.
Sökanden fyller i en ansökningsblankett(Länk leder till extern tjänst) till vilken bifogas en rekommendation av elevvårdspersonalen. Sökandena kallas till intervju.
Sektorn för fostran och utbildning beslutar vilka elever som antas.

Närmare information kan du få av din egen skolas skolkurator, flexklassläraren och skolans rektor.

Personalens kontaktuppgifter

Grundskolan Norsen

PB 13301, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors

fornamn.efternamn(snabel-a)hel.fi

Rektor

Ann-Britt Bonns
tfn 09 310 86564(Link startar ett telefonsamtal)

Biträdande rektor

Clara Lindqvist
tfn 09 310 82584(Link startar ett telefonsamtal)

Årskurserna 5-9

Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors
PB 13301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Peggy Dromberg
tfn 09 310 82157(Link startar ett telefonsamtal)

Elevhandledare

Julia Liewendahl
tfn 09 310 86617(Link startar ett telefonsamtal)

Sandra Lillqvist
tfn 09 310 84015(Link startar ett telefonsamtal)

Lärarrummet

tfn 09 3108 2175(Link startar ett telefonsamtal)

Skolrestaurang

tfn 09 310 82181(Link startar ett telefonsamtal)

Skolvärd

tfn 050 4069899(Link startar ett telefonsamtal)

Cygnaeus-enheten, årskurserna 1-4

Eirastranden 1, 00150 Helsingfors
PB 12301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Ulla Sirén
tfn 09 310 81866(Link startar ett telefonsamtal)

Lärarrummet

tfn 09 310 81860(Link startar ett telefonsamtal)

Skolrestaurang

tfn 09 310 81862(Link startar ett telefonsamtal)

Skolvärd

tfn 050 4069899(Link startar ett telefonsamtal)

Kronohagen-enheten, årskurserna 1-4

Gengatan 7, 00170 Helsingfors
PB 17301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Ulla Sirén
tfn 09 310 81866(Link startar ett telefonsamtal)

Lärarrummet

tfn 09 310 82149(Link startar ett telefonsamtal)
mobil 09 310 83232(Link startar ett telefonsamtal)

Skolrestaurang

tfn 09 310 82933(Link startar ett telefonsamtal)

Skolvärd

tfn 050 5605754(Link startar ett telefonsamtal)

Årskurserna 5-9

Elevhandledare

Julia Liewendahl
tfn 09 310 86617(Link startar ett telefonsamtal)

Sandra Lillqvist
tfn 09 310 84015(Link startar ett telefonsamtal)

Speciallärare

Anna Johansson (åk 5-6 + 9)
tfn 09 310 79610(Link startar ett telefonsamtal)

Jonas Willamo (åk 8)
tfn 09 310 25625(Link startar ett telefonsamtal)

Ann-Christin Rautiainen (åk 7 + 9)
tfn 09 310 86588(Link startar ett telefonsamtal)

Skolcoach

Sara Kanu
tfn 09 310 22489(Link startar ett telefonsamtal)

Skolkurator

Nina Mikander
tfn 09 310 82177(Link startar ett telefonsamtal)

Skolpsykolog

Ann-Kristin Åkerholm
tfn 09 310 71808(Link startar ett telefonsamtal)

Skolhälsovårdare

Michelle Snårbacka
tfn 09 310 52065(Link startar ett telefonsamtal)

Cygnaeus-enheten, årskurserna 1-4

Speciallärare

Anne-Marie Forsman-Pihl
tfn 09 310 81929(Link startar ett telefonsamtal)

Skolkurator

Nina Mikander
tfn 09 310 82177(Link startar ett telefonsamtal)

Skolpsykolog

Ann-Kristin Åkerholm
tfn 09 310 71808(Link startar ett telefonsamtal)

Skolhälsovårdare

Victoria Blåfield
tfn 09 310 76093(Link startar ett telefonsamtal)

Kronohagen-enheten, årskurserna 1-4

Speciallärare

Jonas Willamo
tfn 09 310 25625(Link startar ett telefonsamtal)

Skolkurator

Nina Mikander
tfn 09 310 82177(Link startar ett telefonsamtal)

Skolpsykolog

Ann-Kristin Åkerholm
tfn 09 310 71808(Link startar ett telefonsamtal)

Skolhälsovårdare

Michelle Snårbacka
tfn 09 310 52065(Link startar ett telefonsamtal)

Epost: fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Förutom:
Nylund Markus: markus.c.nylund@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Norsen-enheten

Ahonen Kristian (KrA), ortodox religion
Andersen Kjell (KA), klasslärare, bildkonst
Anttila Tuomas (AnT), religion
Apter Ira (ApI), judendom
Blomfelt Kati (BlK), finska
Ekebom Malin (EkM), textilslöjd, klassföreståndare 9c
Enlund Melvalan (EnM), matematik, fysik, klassföreståndare 8c
Ervola Elsi (ErE), gymnastik
Gustafsson Henrik (GuH), matematik, kemi
Gustafsson Jolanta (GuJ), matematik, fysik, klassföreståndare 7g
Hagelin Niklas (HaN), matematik, fysik, kemi, klassföreståndare 9b
Harcke Victoria (VH), klasslärare 5b
Holm Milla (HoM), finska, klassföreståndare 9h
Hyrske Fanny (HyF), bildkonst, klassföreståndare 9g
Höglund Kenneth (HöK), matematik, fysik
Ivarsson Ulf (IvU), svenska och litteratur
Johansson Anna (JoA), speciallärare
Jyry Rasmus (JyR), gymnastik
Kararic Izet (KaI), teknisk slöjd, klassföreståndare 7b
Karlsson Oscar (KaO), specialklasslärare
Klaus Nina (KlN), huslig ekonomi, klassföreståndare 7i
Kiuru Laura (KiL), musik, klassföreståndare 9a
Liewendahl Julia (LiJ), elevhandledning
Lillqvist Fredrika (LiF), specialklasslärare åk 8
Lillqvist Sandra (LiS), historia, elevhandledning
Lillrank Anja (LA), biologi, geografi, klassföreståndare 8d
Lindebäck Pamela (LiP), svenska och litteratur, klassföreståndare 7d
Linko Heidi (LiH), matematik, kemi, klassföreståndare 8i
Lundberg Mia (LuM), specialklasslärare, åk 9
Långvik-Bucher Katja (LåK), spanska, klassföreståndare 8a
Miettinen Katariina (MiK), huslig ekonomi
Norppa Timo (NoT), finska, klassföreståndare 7h
Nyholm Christian (NyC), resurslärare
Nylund Markus (NyM), historia, samhällslära, klassföreståndare 7a
Olin Kylämarkula Jessica (JeO), klasslärare 5a
Pitkäniemi Marko (PiM), katolsk religion
Ramsay Yu (RaY), huslig ekonomi
Rautiainen Ann-Christin (RaA), speciallärare
Ruth Julia (RuJ), hälsokunskap, biologi
Sandell Axel (SaA), specialklasslärare, åk 7
Sandström Mona (MS), klasslärare 6b
Sandvik Stephanie (SS), klasslärare 6a
Siffrén Carola (SiC), S2, förberedande undervisning
Silin Isabelle (SiI), tyska, engelska
Sjöblom Miriam (SjM), svenska och litteratur, klassföreståndare 8h
Sjögren Pontus (SjP), geografi, engelska, historia, klassföreståndare 9i
Snellman Mika (SnM), engelska, klassföreståndare 8g
Strömberg Charlotta (StC), svenska och litteratur, klassföreståndare 7c
Svartström Anders (SvA), matematik, fysik
Syrjä Johanna (SyJ), franska, engelska, finska
Tops Floriaan (ToF), klasslärare 6c
Wallenius Petter (WaP), historia, samhällslära
Westerholm Linn (WeL), klasslärare 5c
Westerlund Päivi (WeP), svenska och litteratur, engelska, klassföreståndare 9d
Westman Kristian (WeK), biologi, geografi, klassföreståndare 8b
Willamo Jonas (WiJ), speciallärare
Young Lilian (YoL), fysik och kemi
Öhman-Rintamäki Margareta (ÖrM), resurslärare

Cygnaeus-enheten

Ahonen Kristian (KrA), ortodox religion
Andersen Kjell (KA), slöjd
Bonns Jennifer (JB), 1-2C
Engström-Paersch Helena (HEP), 1-2D
Forsman-Pihl Anne-Marie (AMFP), speciallärare
Frankenhaeuser Andrea (AF), 3-4E
Gnomblerou Jessica (JG), 1-2A
Grönqvist Vanessa (VG), 3-4D
Hagqvist Emilia (EH), 3-4C
Karlberg Nicole (NK) timlärare
Meyer Robert (RoM), 3-4B
Olin Niklas (NO), 1-2E
Pitkäniemi Marko (MP), katolsk religion
Rantala Katja (KR), 3-4A
Rewell Cecilia (CR), 1-2B
Silin Isabelle (SiI), tyska
Östberg Märta (MÖ), timlärare

Kronohagen-enheten

Andersen Kjell (KA), slöjd
Fagerstedt Marika (MF), klass 2
Karlsson Weckman Gunilla (GKW), klass 1
Oksanen Janek (JO), klass 3
Packalén Emilia (EP), klass 4
Silin Isabelle (SiI), tyska
Willamo Jonas (WiJ), speciallärare

Norsen-enheten

Estlander Camilla
Lindell Wiggo

Cygnaeus-enheten

Mustonen Annika

Kronohagen-enheten

Lindell Wiggo

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

I Cygnaeus-enheten ordnar vi morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.00. Verksamheten ordnas utomhus på skolgården. Du kan be biträdande rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet, 09 310 82584(Link startar ett telefonsamtal)

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst)

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Elever i åk 7-9 kan gå och prova på verksamheten utan förhandsanmälan. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfri hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen inleds den 4 september 2023. Det är också möjligt att registrera sig i hobbyer som anordnas på andra skolor.

 

Måndag

Klättring (årskurs 3.-6.)   

Tid: Måndagar kl. 14:50 – 15:50 

Plats: REDI, Kiipeilyareena   

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten. 

 
Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 

Mer information:  Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

 

Tisdag

 

Programmering och Spelplanering - Kodare (årskurs 3.-6.) *NY*   

Tid: Tisdagar kl. 15:30 – 17:00 (från 14.11.)

Plats: Ode, Helsingfors Centrum biblioteket. 2. våningen, spelrum

 

Hobbygruppen Coders lär ut grundläggande programmeringslogik med hjälp av kodblock. I takt med att kunskaperna utvecklas och gruppen går framåt kodar vi våra egna spel och enkla program, och går vidare till att använda riktiga programmeringsspråk.  

Anmälan: https://www.xroc.gg/koulut/(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: harrastuskoordinaattori@xroc.gg(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: xRoc/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet  

 

Games'N Fun English Club (årskurs 3.-6.)

Tid: Tisdagar kl 14:30 – 15:30

Plats: Kronohagen, åk 3

 

Games'N Fun in English-klubben erbjuder roliga aktiviteter och samhörighet till alla som tycker om olika spel (till exempel brädspel och digitala spel) och samtidigt vill lära sig engelska. Genom att delta, får du själv bidra och påverka programinnehållet. Kom med och ta med dina vänner! 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Marja Storås, info@kielikoulumasto.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Kielikoulu Masto / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Tisdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: REDI, Kiipeilyareena  

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

 

Klättring (årskurs 6.- 9.)  

Tid: Tisdagar kl. 16 – 17

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Parkour (årskurs 3.-6.)

Tid: Tisdagar kl. 15:30 – 16:30

Plats: Unionsgatan, Gymnastiksalen

 

Parkour är en spännande och mångsidig funktionell träning. Inom parkour är målet att förflytta sig så smidigt, flytande eller snabbt som möjligt från en plats till en annan genom att utnyttja omgivningens strukturer och utrustning. I övningarna rör sig alla i sin egen takt och stil – huvudsaken är att det är roligt! Inga onödiga risker tas i parkour och utbildningen fokuserar starkt på säkerhet. En av de bästa sakerna med att öva den här grenen är att den inte är tävlingsinriktad och inte innehåller begränsande regler för hur det ska göras. Parkour är mycket mångsidig som sport, och att utöva den utvecklar t.ex. styrka, kreativitet, uthållighet, smidighet, rymduppfattning, precision och kroppslig rörelse.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224)

Ordnare: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli

 

 

Onsdag

 

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Onsdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Onsdagar kl. 16 - 17

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Bildkonst (årskurs 3.-6.)

Tid: Onsdagar kl 14:30 - 16

Plats: Klassrum 3-4D, Eirastranden 1

 

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Christoffer Isaksson, putte@nsu.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Arrangör: Nylands Svenska Ungdomsförbund / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Torsdag

 

Bildkonst (årskurs 3. - 6.)

Tid: Torsdagar kl 15:30 – 17

Plats: Bildkonstsalen, Unionsgatan 2

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Christoffer Isaksson, putte@nsu.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Arrangör: Nylands Svenska Ungdomsförbund / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Ordinarie medlemmar

Tinka Ullbro (ordförande)
suppleant: Krista Orama

Dennis Hamro-Drotz (viceordförande)
suppleant: Joakim Enegren

Björn Söderholm
suppleant: Andreas Laurent

Anna-Maria Rönnqvist
suppleant: Kristina Ranki

Antonia Berg
suppleant: Ann-Marie Haga

Lärarrepresentanter

Markus Nylund
suppleant: Kristian Westman

Emilia Packalén
suppleant: Laura Kiuru

Representant för övrig personal

Ulla Sirén
suppleant: Peggy Dromberg

Plats

Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan -1.