Grundskolan Norsen

Grundskolan Norsen är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Antalet elever är ca 820.
Grundskolan Norsen

Kontaktuppgifter

Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 13301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Clara Lindqvist
+358 9 310 82584
clara.lindqvist@hel.fi

Skolsekreterare
Peggy Dromberg
+358 9 310 82157
peggy.dromberg@hel.fi

Skolsekreterare
Ulla Sirén
+358 9 310 81866
ulla.siren@hel.fi

Rektor
Ann-Britt Bonns
+358 9 310 86564
ann-britt.bonns@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska
engelska, spanska, franska, tyska

Grundläggande utbildning på svenska för årskurserna 5-9

Skolan har verksamhet i tre skolhus. På huvudadressen Unionsgatan 2 verkar årskurserna 5–9, i Cygnaeus-enheten på Eirastranden 1 verkar årskurserna 1–4 och förskolan och i Kronohagen-enheten på Gengatan 7 verkar årskurserna 1–4 och förskolan.

Under läsåren 2023–2025 finns Cygnaeus-enheten i tillfälliga utrymmen på adressen Eirastranden 1.

Grundskolan Norsen

Unionsgatan 2
00130 Helsingfors
PB 13301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86564
Visa på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten

Eirastranden 1
00150 Helsingfors
PB 12301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86564
Visa på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Eirastranden_skolhus

Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten

Gengatan 7
00170 Helsingfors
PB 17301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86564
Visa på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Kronohagen-enheten

Vår skola

Angående anmälan till skolan inför hösten 2024

Information till blivande årskurs 1 läsåret 2024-2025

För de blivande ettorna i området är det Grundskolan Norsen som är närskola. Eleverna anvisas vid antagning en skolplats i något av de två skolhusen; Cygnaeus- eller Kronohagen-enheten där årskurserna 1–4 finns, så att skolresan är så säker och kort som möjligt.

Närmare information om skolanmälan samt viktiga datum hittar ni här.

Då elevantagningsbeslutet skickats ut i mars 2024, meddelar skolan om informationsmöten samt besöksdagar i skolenheten.

Vidare upplysningar: Rektor Ann-Britt Bonns, tfn 09 310 86564 och biträdande rektor Clara Lindqvist, tfn 09 310 82584.

Anmälan till årskurs 7 läsåret 2024-2025

Information om antagning till årskurs 7 och viktiga datum hittar ni här.

Onsdagen 17.1.2024 ordnar skolorna informationsmöten för vårdnadshavare till blivande sjundeklassare. Infotillfället i Gundskolan Norsen hålls i skolans festsal på andra våningen kl. 18.00. Infotillfället är för elever tillsammans med vårdnadshavare.

Wilma

Skolan informerar om sina interna aktuella händelser via Wilma(Länk leder till extern tjänst).

Morgonverksamhet

Morgonverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i stadens grundskolor eller lekparker som ligger nära skolan. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Något morgonmål serveras inte, men barnen kan ha med sig något att äta.

Så här meddelar du behovet om morgonverksamhet:

Du anmäler ditt barn till morgonverksamheten via Wilma. Välj fliken Ansökningar och beslut i huvudmenyn > Gör ny ansökan > Anmälan till morgonverksamhet våren 2024. Fyll i uppgifterna noggrant > Spara uppgifterna.

Skolan meddelar hur verksamheten arrangeras. Alla som anmält sig får delta i morgonverksamheten.

I Cygnaeus-enheten kommer morgonverksamheten att ordnas i skolan varje dag från kl. 8.15 till 9.00 med början 11.8.2023. Verksamheten är för alla elever i årskurs 1-2.

Om man inte kan anmäla sig via Wilma, skicka e-post till biträdande rektor Clara Lindqvist, clara.lindqvist@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Som obligatoriskt A1-språk från årskurs 1 läser eleverna finska, som undervisas som A-finska eller modersmålsinriktad finska. 

I den nya läroplanen för södra distriktet är A2-språken engelska och tyska. A2-språkundervisningen inleds i årskurs 3.

B2-språken engelska, franska, tyska, ryska, latin, spanska och kinesiska hör till skolans tillvalsprogram och inleds i årskurs 7. Undervisningen kan börja om ett tillräckligt antal elever har valt språket i fråga.

Vår skola erbjuder flexibel grundläggande utbildning i så kallad flexklass.

Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för ungdomar som riskerar att tappa skolmotivationen och avbryta sin skolgång. Syftet är att med hjälp av aktiva och arbetsinriktade studier förebygga sådana avhopp. Målet för verksamheten i en flexklass är att utveckla ungdomarnas studiefärdigheter och förmåga att få balans i livet. Målet är även att hjälpa dem att slutföra grundskolan och uppmuntra dem att söka och hitta en studieplats för fortsatta studier på andra stadiet.

I flexklassen studerar eleverna både i skolan och på arbetsplatser. I skolan går eleven framåt i studierna i egen takt i små grupper. Studierna omfattar också utflykter och studiebesök. I klassen arbetar utöver läraren också en skolassistent.

Ansökan om plats i flexklassen

Ansökan till flexklassen kan göras under hela läsåret.

Elever som är minst 14 år och går i årskurserna 7–9 kan söka till flexklassen.
Sökanden fyller i en ansökningsblankett(Länk leder till extern tjänst) till vilken bifogas en rekommendation av elevvårdspersonalen. Sökandena kallas till intervju.

Sektorn för fostran och utbildning beslutar vilka elever som antas.

Närmare information kan du få av din egen skolas skolkurator, flexklassläraren och skolans rektor.

Personalens kontaktuppgifter

Grundskolan Norsen

PB 13301, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors

fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Rektor

Ann-Britt Bonns
tfn 09 310 86564(Link startar ett telefonsamtal)

Biträdande rektor

Clara Lindqvist
tfn 09 310 82584(Link startar ett telefonsamtal)

Årskurserna 5-9

Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors
PB 13301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Peggy Dromberg
tfn 09 310 82157(Link startar ett telefonsamtal)

Elevhandledare

Julia Liewendahl
tfn 09 310 86617(Link startar ett telefonsamtal)

Sandra Lillqvist
tfn 09 310 84015(Link startar ett telefonsamtal)

Lärarrummet

tfn 09 3108 2175(Link startar ett telefonsamtal)

Skolrestaurang

tfn 09 310 82181(Link startar ett telefonsamtal)

Skolvärd

tfn 050 4069899(Link startar ett telefonsamtal)

Cygnaeus-enheten, årskurserna 1-4

Eirastranden 1, 00150 Helsingfors
PB 12301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Ulla Sirén
tfn 09 310 81866(Link startar ett telefonsamtal)

Lärarrummet

tfn 09 310 81860(Link startar ett telefonsamtal)

Skolrestaurang

tfn 09 310 81862(Link startar ett telefonsamtal)

Skolvärd

tfn 050 4069899(Link startar ett telefonsamtal)

Kronohagen-enheten, årskurserna 1-4

Gengatan 7, 00170 Helsingfors
PB 17301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Ulla Sirén
tfn 09 310 81866(Link startar ett telefonsamtal)

Lärarrummet

tfn 09 310 82149(Link startar ett telefonsamtal)
mobil 09 310 83232(Link startar ett telefonsamtal)

Skolrestaurang

tfn 09 310 82933(Link startar ett telefonsamtal)

Skolvärd

tfn 050 5605754(Link startar ett telefonsamtal)

Årskurserna 5-9

Elevhandledare

Julia Liewendahl
tfn 09 310 86617(Link startar ett telefonsamtal)

Sandra Lillqvist
tfn 09 310 84015(Link startar ett telefonsamtal)

Speciallärare

Anna Johansson (åk 5-6 + 9)
tfn 09 310 79610(Link startar ett telefonsamtal)

Jonas Willamo (åk 8)
tfn 09 310 25625(Link startar ett telefonsamtal)

Ann-Christin Rautiainen (åk 7 + 9)
tfn 09 310 86588(Link startar ett telefonsamtal)

Skolcoach

Sara Kanu
tfn 09 310 22489(Link startar ett telefonsamtal)

Skolkurator

Nina Mikander
tfn 09 310 82177(Link startar ett telefonsamtal)

Skolpsykolog

Ann-Kristin Åkerholm
tfn 09 310 71808(Link startar ett telefonsamtal)

Skolhälsovårdare

Ida Pasma
tfn 09 310 67712(Link startar ett telefonsamtal)

Cygnaeus-enheten, årskurserna 1-4

Speciallärare

Anne-Marie Forsman-Pihl
tfn 09 310 81929(Link startar ett telefonsamtal)

Skolkurator

Nina Mikander
tfn 09 310 82177(Link startar ett telefonsamtal)

Skolpsykolog

Ann-Kristin Åkerholm
tfn 09 310 71808(Link startar ett telefonsamtal)

Skolhälsovårdare

Victoria Blåfield
tfn 09 310 76093(Link startar ett telefonsamtal)

Kronohagen-enheten, årskurserna 1-4

Speciallärare

Jonas Willamo
tfn 09 310 25625(Link startar ett telefonsamtal)

Skolkurator

Nina Mikander
tfn 09 310 82177(Link startar ett telefonsamtal)

Skolpsykolog

Ann-Kristin Åkerholm
tfn 09 310 71808(Link startar ett telefonsamtal)

Skolhälsovårdare

Michelle Snårbacka
tfn 09 310 52065(Link startar ett telefonsamtal)

Epost: fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Förutom:
Nylund Markus: markus.c.nylund@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Norsen-enheten

 • Ahonen Kristian (KrA), ortodox religion
 • Andersen Kjell (KA), klasslärare, bildkonst
 • Anttila Tuomas (AnT), religion
 • Apter Ira (ApI), judendom
 • Blomfelt Kati (BlK), finska
 • Ekebom Malin (EkM), textilslöjd, klassföreståndare 9c
 • Enlund Melvalan (EnM), matematik, fysik, klassföreståndare 8c
 • Ervola Elsi (ErE), gymnastik
 • Grans Heidi (HG), klasslärare 5a
 • Grönholm Axel (AG), klasslärare 6c
 • Gustafsson Henrik (GuH), matematik, kemi
 • Gustafsson Jolanta (GuJ), matematik, fysik, klassföreståndare 7g
 • Hagelin Niklas (HaN), matematik, fysik, kemi, klassföreståndare 9b
 • Harcke Victoria (VH), klasslärare 5b
 • Holm Milla (HoM), finska, klassföreståndare 9h
 • Hyrske Fanny (HyF), bildkonst, klassföreståndare 9g
 • Höglund Kenneth (HöK), matematik, fysik
 • Ivarsson Ulf (IvU), svenska och litteratur
 • Johansson Anna (JoA), speciallärare
 • Jyry Rasmus (JyR), gymnastik
 • Kararic Izet (KaI), teknisk slöjd, klassföreståndare 7b
 • Karlsson Oscar (KaO), specialklasslärare
 • Klaus Nina (KlN), huslig ekonomi, klassföreståndare 7i
 • Kiuru Laura (KiL), musik, klassföreståndare 9a
 • Liewendahl Julia (LiJ), elevhandledning
 • Lillqvist Fredrika (LiF), specialklasslärare åk 8
 • Lillqvist Sandra (LiS), historia, elevhandledning
 • Lillrank Anja (LA), biologi, geografi, klassföreståndare 8d
 • Lindebäck Pamela (LiP), svenska och litteratur, klassföreståndare 7d
 • Linko Heidi (LiH), matematik, kemi, klassföreståndare 8i
 • Lundberg Mia (LuM), specialklasslärare, åk 9
 • Långvik-Bucher Katja (LåK), spanska, klassföreståndare 8a
 • Miettinen Katariina (MiK), huslig ekonomi
 • Norppa Timo (NoT), finska, klassföreståndare 7h
 • Nyholm Christian (NyC), resurslärare
 • Nylund Markus (NyM), historia, samhällslära, klassföreståndare 7a
 • Pitkäniemi Marko (PiM), katolsk religion
 • Ramsay Yu (RaY), huslig ekonomi
 • Rautiainen Ann-Christin (RaA), speciallärare
 • Ruth Julia (RuJ), hälsokunskap, biologi
 • Sandell Axel (SaA), specialklasslärare, åk 7
 • Sandström Mona (MS), klasslärare 6b
 • Sandvik Stephanie (SS), klasslärare 6a
 • Siffrén Carola (SiC), S2, förberedande undervisning
 • Silin Isabelle (SiI), tyska, engelska
 • Sjöblom Miriam (SjM), svenska och litteratur, klassföreståndare 8h
 • Sjögren Pontus (SjP), geografi, engelska, historia, klassföreståndare 9i
 • Snellman Mika (SnM), engelska, klassföreståndare 8g
 • Strömberg Charlotta (StC), svenska och litteratur, klassföreståndare 7c
 • Svartström Anders (SvA), matematik, fysik
 • Syrjä Johanna (SyJ), franska, engelska, finska
 • Wallenius Petter (WaP), historia, samhällslära
 • Westerholm Linn (WeL), klasslärare 5c
 • Westerlund Päivi (WeP), svenska och litteratur, engelska, klassföreståndare 9d
 • Westman Kristian (WeK), biologi, geografi, klassföreståndare 8b
 • Willamo Jonas (WiJ), speciallärare
 • Young Lilian (YoL), fysik och kemi
 • Öhman-Rintamäki Margareta (ÖrM), resurslärare

Cygnaeus-enheten

 • Ahonen Kristian (KrA), ortodox religion
 • Andersen Kjell (KA), slöjd
 • Bonns Jennifer (JB), 1-2C
 • Engström-Paersch Helena (HEP), 1-2D
 • Forsman-Pihl Anne-Marie (AMFP), speciallärare
 • Frankenhaeuser Andrea (AF), 3-4E
 • Gnomblerou Jessica (JG), 1-2A
 • Grönqvist Vanessa (VG), 3-4D
 • Hagqvist Emilia (EH), 3-4C
 • Karlberg Nicole (NK) timlärare
 • Meyer Robert (RoM), 3-4B
 • Olin Niklas (NO), 1-2E
 • Pitkäniemi Marko (MP), katolsk religion
 • Rantala Katja (KR), 3-4A
 • Rewell Cecilia (CR), 1-2B
 • Silin Isabelle (SiI), tyska
 • Östberg Märta (MÖ), timlärare

Kronohagen-enheten

 • Andersen Kjell (KA), slöjd
 • Fagerstedt Marika (MF), klass 2
 • Karlsson Weckman Gunilla (GKW), klass 1
 • Oksanen Janek (JO), klass 3
 • Packalén Emilia (EP), klass 4
 • Silin Isabelle (SiI), tyska
 • Willamo Jonas (WiJ), speciallärare

Norsen-enheten

Estlander Camilla
Fagerholm Sara
Pellinen Kari

Cygnaeus-enheten

Jennifer Wahlroos

Kronohagen-enheten

Fagerholm Sara

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

I Cygnaeus-enheten ordnar vi morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.00. Verksamheten ordnas utomhus på skolgården. Du kan be biträdande rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet, 09 310 82584(Link startar ett telefonsamtal)

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd.  Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen. 

Använd vår sökmotor för att ta reda på vilka verksamhetsställen som ordnar eftermiddagsverksamhet närmast ditt barns skola.  Du kan exempelvis skriva in skolans adress i sökfältet.

Du kan även söka efter platser med eftermiddagsverksamhet i vår skolas område med hjälp av Servicekartan. På Servicekartan (Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)ska du skriva in exempelvis skolans adress i sökfältet.  

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Elever i åk 7-9 kan gå och prova på verksamheten utan förhandsanmälan. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Avgiftsfri hobbyverksamhet enlight Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter från och med den 15 januari 2024

Måndag
Klättring (årskurs 3.-6.)   

Tid: Måndagar kl. 14:50 – 15:50 

Plats: REDI, Kiipeilyareena   

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.  
Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 

Mer information:  Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Tisdag
Programmering och Spelplanering - Kodare (årskurs 3.-6.) *NY*   

Tid: Tisdagar kl. 15:30 – 17:00 (från 14.11.)

Plats: Ode, Helsingfors Centrum biblioteket. 2. våningen, spelrum

 Hobbygruppen Coders lär ut grundläggande programmeringslogik med hjälp av kodblock. I takt med att kunskaperna utvecklas och gruppen går framåt kodar vi våra egna spel och enkla program, och går vidare till att använda riktiga programmeringsspråk.  


Anmälan: https://www.xroc.gg/koulut/(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: harrastuskoordinaattori@xroc.gg(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: xRoc/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet  

Games'N Fun English Club (årskurs 3.-6.)

Tid: Tisdagar kl 14:30 – 15:30

Plats: Kronohagen, åk 3

Games'N Fun in English-klubben erbjuder roliga aktiviteter och samhörighet till alla som tycker om olika spel (till exempel brädspel och digitala spel) och samtidigt vill lära sig engelska. Genom att delta, får du själv bidra och påverka programinnehållet. Kom med och ta med dina vänner! 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Marja Storås, info@kielikoulumasto.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Kielikoulu Masto / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Tisdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: REDI, Kiipeilyareena  

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Klättring (årskurs 6.- 9.)  

Tid: Tisdagar kl. 16 – 17

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Parkour (årskurs 3.-6.)

Tid: Tisdagar kl. 15:30 – 16:30

Plats: Unionsgatan, Gymnastiksalen

Parkour är en spännande och mångsidig funktionell träning. Inom parkour är målet att förflytta sig så smidigt, flytande eller snabbt som möjligt från en plats till en annan genom att utnyttja omgivningens strukturer och utrustning. I övningarna rör sig alla i sin egen takt och stil – huvudsaken är att det är roligt! Inga onödiga risker tas i parkour och utbildningen fokuserar starkt på säkerhet. En av de bästa sakerna med att öva den här grenen är att den inte är tävlingsinriktad och inte innehåller begränsande regler för hur det ska göras. Parkour är mycket mångsidig som sport, och att utöva den utvecklar t.ex. styrka, kreativitet, uthållighet, smidighet, rymduppfattning, precision och kroppslig rörelse.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Olli Väätäinen ((Länk leder till extern tjänst)olli@jalkipoltto.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , tfn. 044 0755664),  Anna Mäkelä tfn. 050 5477224)

Ordnare: Jälkipoltto Oy /  Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Onsdag
Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Onsdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Klättring (årskurs 3.-6. 

Tid: Onsdagar kl. 16 - 17

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Bildkonst (årskurs 3.-6.)

Tid: Onsdagar kl 14:30 - 16

Plats: Klassrum 3-4D, Eirastranden 1

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Christoffer Isaksson, putte@nsu.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Nylands Svenska Ungdomsförbund / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Torsdag
Bildkonst (årskurs 3. - 6.)

Tid: Torsdagar kl 15:30 – 17

Plats: Bildkonstsalen, Unionsgatan 2

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Christoffer Isaksson, putte@nsu.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Nylands Svenska Ungdomsförbund / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Ordinarie medlemmar

Tinka Ullbro (ordförande)
suppleant: Krista Orama

Dennis Hamro-Drotz (viceordförande)
suppleant: Joakim Enegren

Björn Söderholm
suppleant: Andreas Laurent

Anna-Maria Rönnqvist
suppleant: Kristina Ranki

Antonia Berg
suppleant: Ann-Marie Haga

Lärarrepresentanter

Markus Nylund
suppleant: Kristian Westman

Emilia Packalén
suppleant: Laura Kiuru

Representant för övrig personal

Ulla Sirén
suppleant: Peggy Dromberg

Plats

Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan -1.