Hoppa till huvudinnehåll

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen inleds ett år innan barnet börjar i skolan. Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen under skolornas arbetstider. I Helsingfors ordnas avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och en del skolor.

Förskoleundervisningen inleds ett år innan barnet börjar i skolan. Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen under skolornas arbetstider.

I Helsingfors ordnas avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och en del skolor.

Alla förskolegrupper har en gemensam läroplan.

Förskoleundervisningen är obligatorisk. Det betyder att alla barn ska gå i förskola året innan de uppnår läropliktsålder. Barnet kan också delta i någon annan verksamhet såvida den uppfyller målen för förskoleundervisningen. Ansvaret för att barnet deltar i undervisningen ligger hos vårdnadshavarna. Lagändringen träder i kraft 1.8.2015. Barn i förskoleåldern har fortfarande rätt till dagvård.

Den finskspråkiga förskoleundervisningen är barnomsorgsverkets ansvarsområde, den svenskspråkiga utbildningsverkets.

Serviceställen

208 serviceställen

Botby förskola

Adress:

Blomängsvägen 2 00900 Helsingfors

Cygnaeus förskola

Adress:

Sjömansgatan 9 00120 Helsingfors

Deutsche Schule Helsinki

Adress:

Malmgatan 14 00100 Helsingfors

Domus förskola

Adress:

Werner Wiréns väg 3 00570 Helsingfors

Drumsö daghems förskola

Adress:

Tallbergs allén 12 00200 Helsingfors

Fenix förskola

Adress:

Paviljonggränden 5 00600 Helsingfors

Haga förskola

Adress:

Stormyrvägen 16 C 00320 Helsingfors

Kronohagens förskola

Adress:

Gengatan 7 00170 Helsingfors