Hakeutuminen esiopetukseen

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Sitä annetaan neljä tuntia päivässä koulujen toiminta-aikoina. Esiopetusta haettaessa voidaan samalla hakea myös esiopetuksen lisäksi tarjottavaa varhaiskasvatusta.

Lapsella on oikeus esiopetuspaikkaan kotiosoitteen mukaiselta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta. Esiopetuspaikan osoittamisessa huomioidaan lapsen kotiosoite, kotiosoitteen mukainen esiopetuksen oppilaaksiottoalue ja lähikoulu sekä esiopetuksen järjestämiskieli. Mikäli esiopetuksen oppilaaksiottoalueella on useita esiopetusta järjestäviä päiväkoteja, lapsen esiopetuspaikka ei välttämättä ole sama päiväkoti, missä lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa.

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuspaikkaa kaudelle 2023-2024, tulee lapselle hakea esiopetuspaikkaa Asti-asiointipalvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).  Esiopetuspaikkaa tulee hakea, jos lasta ei ole ilmoitettu esiopetukseen, lapsi ei osallistu yksityisessä päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen, olette hylänneet lapsellenne osoitetun paikan kunnallisessa esiopetuksessa tai lapselle ei muusta syystä vielä ole haettu esiopetuspaikkaa kaudelle 2023-2024.  Lapselle osoitetaan paikka hakemuksen mukaisessa esiopetuspaikassa, mikäli siellä on vapaita esiopetuspaikkoja. Jos hakemissasi toimipaikoissa ei ole vapaita paikkoja, osoitetaan lapselle esiopetuspaikka kotiosoitteen mukaisesta oppilaaksiottoalueen esiopetusta järjestävästä toimipaikasta tai kotiosoitetta lähimmästä toimipaikasta, jossa on vapaita esiopetuspaikkoja. Hakemuksen pohjalta päätetty esiopetuspaikka ilmoitetaan esiopetuspäätöksessä.

Mikäli lapsi asuu kahdessa kunnassa esimerkiksi hänen huoltajiensa asuessa eri paikkakunnilla, voi hänellä silti olla esiopetuspaikka vain yhdessä kunnassa. Lapsi voi osallistua toisessa kunnassa esiopetusryhmän toimintaan, mutta hänen esiopetusoikeutensa (maksuton esiopetus) on voimassa vain yhdessä kunnassa.

Tarvittaessa paperisen lomakkeen voi postittaa osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki 

Hakemus esiopetukseen, pdf

Ansökan till förskoleundervisning, pdf

Application form for pre-primary education, PDF

Tervetuloa esiopetukseen -esitteestä löytyy tietoa esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteista, esiopetuspaikan osoittamisesta Asti-asiointipalvelussa, esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta, lisätietoa osoitteen muutokseen liittyvää lisätietoa esiopetukseen haku- ja ilmoittautumisen aikana. 

Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen laajuuden muutoksissa ja aloittamiseen liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä suoraan kyseisen päiväkodin johtajaan. 

Vuorohoito

Mikäli lapsesi on päiväkodissa, joka järjestää vuorohoitoa ja tarvitset lapselle vuorohoitoa myös esiopetuksen alkaessa, tulee lapsi ilmoittaa esiopetukseen Asti-asiointipalvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Jos lasta ei ole ilmoitettu esiopetukseen ja merkitty vuorohoidon tarvetta, osoitamme lapselle paikan omalta oppilaaksiottoalueelta. Huoltajan tulee todentaa vuorohoidon tarve päiväkodin johtajalle ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. 

Kielikylpy

Mikäli lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa kielikylvyssä, hänelle osoitetaan esiopetuspaikka kielikylpypolun mukaisesti kielikylpyesiopetukseen ja huoltaja vastaanottaa esiopetuspaikan kielikylvyssä Asti-asiointipalvelussa osoitteessa asti.hel.fi. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)Jos haet lapselle kielikylpypaikkaa vasta esiopetuksessa, hae kielikylpyyn täyttämällä paperinen esiopetushakemus. Kirjoita hakemasi päiväkodin nimen perään, että lapsi hakee esiopetukseen kielikylpyryhmään. Paperinen lomake toimitetaan osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Lisätietoa kielikylvystä löytyy kohdasta esiopetusta eri kielillä.

Esiopetushakemus paperilomakkeella (turvakielto tai ei henkilötunnusta)

Paperilomakkeella voit hakea esiopetukseen, mikäli sinulla/perheelläsi on turvakielto, sinulla/perheelläsi ei ole suomalaisia henkilötunnuksia, sinulla/perheelläsi ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, sähköinen hakeminen ei ole muuten sinulle/perheellesi mahdollista.

Esiopetukseen voidaan hakea myös paperisella lomakkeella, jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista. Päätös esiopetuspaikasta lähetetään osoitteeseen, jonka huoltaja on ilmoittanut paperisella hakulomakkeella.

Palauta paperihakemus ensisijaisesti postitse osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Töysänkatu 2 D, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. 

Hakemus esiopetukseen, pdf

Myös yksityisessä päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen haetaan paperilomakkeella. Hakemus palautetaan suoraan siihen yksityiseen päiväkotiin, josta esiopetuspaikkaa haetaan.  

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvan lapsen esiopetus jatkuu siinä toimipaikassa, jossa hän on nyt kaksivuotisessa esiopetuksessa. Mikäli lapselle kuitenkin haetaan uutta esiopetuspaikkaa elokuusta 2023 alkaen, tulee lapselle hakea esiopetuspaikkaa tulee Asti-asiointipalvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Paikka osoitetaan voimassa olevan kotiosoitteen mukaiselta oppilaaksiottoalueelta hakuajan päätyttyä. Uusi esiopetuspaikka ei välttämättä ole päiväkodissa, jossa järjestetään kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua. Tällöin lapsen osallistuminen kokeiluun päättyy. 

 

Mikäli lapsen kotiosoite muuttuu Helsingin sisällä esiopetuksen hakemisen jälkeen tai esiopetusvuoden 2023-2024 aikana, lapselle haetaan uutta esiopetuspaikkaa Asti-asiointipalvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Uutta esiopetuspaikkaa voidaan hakea, kun uusi osoite on voimassa. Mikäli uusi osoite ei päivity hakemukselle, voidaan uusi voimassa oleva osoite ilmoittaa hakemuksessa. 

Mikäli lapsen esiopetuspaikkaa halutaan muuttaa, esimerkiksi muutosta johtuen, uutta paikkaa haetaan heti, kun lapsen uusi osoite on voimassa.

Toissijaisen oppilaaksioton perusteella lapselle voi hakea esiopetuspaikkaa tulevalta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta ennen uuden osoitteen voimaan tuloa. Esiopetuksen oppilaaksiottoalueella asuvien hakemukset käsitellään ennen toissijaisen oppilaaksioton perusteella hakevien hakemuksia.

Mikäli huoltaja haluaa hakea uutta paikkaa sen jälkeen, kun hänellä on jo esiopetuspaikka, voi paikkaa hakea jättämällä hakemuksen Asti-asiointipalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Huoltaja voi täyttää kaksi toivetta hakemukselle. Mikäli huoltaja hakee uutta paikkaa samalta oppilaaksiottoalueelta, missä kotiosoite jo on ja toiveissa ei ole tilaa tehdään kielteinen päätös.  Tällöin olemassa oleva esiopetuspaikka säilyy.

Mikäli lapsen kotiosoite muuttuu Helsingin sisällä esiopetusvuoden aikana saa lapsi jatkaa nykyisessä toimipaikassa koulun alkuun saakka. Kuluvan esiopetus vuoden aikana tulleita hakemuksia käsitellään 2krt/kk. Kevään esiopetushakuajalla tulleiden hakemusten käsittelyssä on erillinen aikataulu suuresta hakemusmäärästä johtuen.

Lapselle voidaan hakea paikkaa esiopetukseen Helsingin kaupungin järjestämään esiopetukseen Asti-asiointipalvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tai yksityisen päiväkodin järjestämään esiopetukseen hakulomakkeella suoraan päiväkotiin. Asti-asiointipalvelussa voit ilmoittaa tulevan osoitteesi vaikka osoite ei ole vielä Helsingissä.

Mikäli uusi osoite on voimassa käsittelyhetkellä myönnetään paikka uuden osoitteen esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta. Mikäli uusi osoite ei ole voimassa käsittelyhetkellä käsitellään hakemus toissijaisen oppilaaksioton perusteella ja paikan voi saada mikäli toiveissa on tilaa jo alueella asuvien hakemusten käsittelyn jälkeen. Mikäli toiveissa ei ole tilaa, tehdään kielteinen päätös.

Helsinki on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 2021-2024. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua järjestetään kokeiluun valituissa 44 suomenkielisessä ja 2 ruotsinkielisessä päiväkodissa. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitykseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon muodostumiseen. Lisäksi kokeilulla kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita. 

Lue lisää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Helsingissä esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa ja toimipisteissä. Yksityisissä päiväkodeissa ja toimipisteissä lapsi voi osallistua esimerkiksi vieraskieliseen esiopetukseen, montessori- tai steinerpedagogiikkaa tai katsomuskasvatusta painottavaan esiopetukseen. Yksityiset palveluntuottajat tarjoavat monipuolisia esiopetuksen vaihtoehtoja. Mikäli toivot esiopetuspaikkaa yksityisestä päiväkodista, ole yhteydessä toivomasi yksityisen päiväkodin johtajaan.

​ Yksityisessä päiväkodissa järjestettävä esiopetus on huoltajalle maksutonta (neljä tuntia päivässä), mutta yksityinen palveluntuottaja määrittelee itse esiopetuksen jälkeen ja esiopetusta ennen tarjottavan täydentävän varhaiskasvatuksen hinnan. Huoltaja voi hakea täydentävään varhaiskasvatukseen yksityisen hoidon tukea Kelasta

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen haetaan suoraan toivottuun päiväkotiin Helsingin kaupungin esiopetuksen hakulomakkeella.

Hakuaika yksityisessä päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen on 9. – 20.1.2023. ​  

Huoltaja palauttaa paperihakemuksen siihen yksityiseen päiväkotiin, josta esiopetuspaikkaa haetaan. Esiopetuspäätökset postitetaan huoltajille helmi-maliskuussa 2023. ​  ​  

Yksityinen palveluntuottaja hakee kaupungilta lupaa esiopetusta järjestäväksi toimipaikaksi. Esiopetusryhmän muodostumisen edellytyksenä on vähintään 7 lapsen esiopetusryhmä. Koulupolun mahdollistamassa painotetussa esiopetuksessa (vieraskielinen,  montessori-  tai steinerpedagoginen, katsomuskasvatuksellinen) ryhmä voi olla myös pienempi. Mikäli riittävän suuren esiopetusryhmän muodostuminen on epävarmaa, kannattaa huoltajan ilmoittautua myös kunnalliseen esiopetukseen Asti-asiointipalvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)tai paperihakemuksella toiseen yksityiseen päiväkotiin hakuajan puitteissa. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitat, mikäli toivot ensisijaisesti paikkaa yksityiseen esiopetukseen.​  ​  

Yksityisen esiopetuksen toimipaikat 2023-2024 (pdf)