Latokartanon peruskoulu

Latokartanossa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Latokartanon peruskoulu

Latokartanon peruskoulu ”Latis” on luonnon keskellä Helsingin Viikissä sijaitseva ja kahdessa toimipisteessä toimiva iso yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1–9. Oppilaita Latokartanossa on noin 860 ja henkilökuntaa noin 90. Yhdessä tekeminen on keskeinen arkea ohjaava periaatteemme.

Koulumme on Unesco-yhteistyökoulu ja Vihreä lippu -koulu. Tavoitteenamme on tarjota hyvät oppimisen edellytykset jokaiselle alueella asuvalle lapselle ja nuorelle. Koulussa toimii useita lähikoulun erityisluokkia. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarjotaan joustavasti oppilaan tarpeiden mukaan. Latokartanon peruskoulussa on myös kaksikielistä suomi-viro-opetusta, johon hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Meidän koulu

[18.9.2023] Kuukausitiedote 09/2023

Täältä löytyy syyskuun kuukausitiedote:

Kuukausitiedote syyskuu 2023 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

[23.8.2023] Latokartanon peruskoulun lukuvuositiedote 2023-2024

Täältä löytyy koulumme tämän lukuvuoden lukuvuositiedote:

Latokartanon peruskoulun lukuvuositiedote 2023-2024 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

[10.8.2023] Latokartanon peruskoulun aamutoiminta

Latokartanon peruskoulussa järjestetään aamutoimintaa 1.-2. luokkien kaikille oppilaille sekä 3. ja 4. luokan erityisen tuen oppilaille pe 11.8. alkaen klo 8.30-9.15 välisenä aikana.

Ensimmäisen ja toisen kouluviikon ajan (11.8.-18.8.) toimintaan voi osallistua ilman ilmoittautumista. Jos lapsi jatkaa aamutoiminnassa kahden ensimmäisen viikon jälkeen, niin huoltajien tulee ilmoittaa lapsi aamutoimintaan päiväkohtaisesti Wilmassa viimeistään sunnuntaina 20.8. seuraavalla tavalla:

Valitse Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus -> Valitse "Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen syksy 2022" -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot .

Aamutoiminta järjestetään pääkoululla (huom. myös Leskiksen sivupisteessä opiskelevat oppilaat). Aamuisin kokoonnutaan pääkoulun pääovelle, jonne aamutoiminnasta vastuussa olevat koulunkäynninohjaajat tulevat toimintaan osallistuvia vastaan.

Kahden ensimmäisen viikon ajan koulunkäynninohjaajat saattavat aamutoiminnan jälkeen oppilaat Leskenlehden toimipisteeseen ennen oppituntien alkua.

Aamupäivätoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona koulunkäynninohjaajien seurassa.

Aamutoiminta puh. 040 699 5174

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta Latokartanon peruskoulussa ohjaa Latokartanon peruskoulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain.

Latokartano ja Viikki ovat monipuolisia oppimisympäristöjä. Lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään koulun opetuksessa päivittäin. Lähialueen lisäksi opiskelussa hyödynnetään pääkaupunkiseudun monipuolisia oppimisympäristöjä.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei aina opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä –opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynnin ohjaaja.

7.–9. luokilla lukuvuosi on jaettu kahteen jaksoon. Eri oppiaineita opettavat pääsääntöisesti kuhunkin oppiaineeseen erikoistuneet opettajat. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A1-kieleksi. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu valitsee.

Latokartanon peruskoulussa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja elämänhallinnan tukeminen kaikkien perusopetuksen yhdeksän kouluvuoden ajan on opetuksen lähtökohta.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi, ranska, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): saksa, ranska
 • Kaksikielinen opetus: suomi-viro

Kaksikielisen opetuksen oppilaat voivat valita toiseksi A-kieleksi vain englannin, joka alkaa varhennetun kielenopetuksen tapaan 1. luokalla.

 

Ennen 1.8.2018 koulunsa aloittaneiden kieliohjelma

 •  vieras kieli (A1): englanti, ruotsi, ranska, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): saksa, ranska
 • Kaksikielinen opetus: suomi-viro

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Latokartanon peruskoulun järjestyssäännöt 

 

Toimin hyväntahtoisesti ja vastuullisesti. 

Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.  

En kiusaa enkä osallistu kiusaamiseen.  

Annan kaikille työrauhan enkä riehu tai metelöi koulun tiloissa.  

En vahingoita toisten tai koulun omaisuutta. Palautan käyttämäni tai lainaamani omaisuuden. 

Ruokalassa annan toisille ruokarauhan ja noudatan hyviä pöytätapoja.  

Jätän kengät ja ulkovaatteet niille kuuluville paikoille. 

Siivoan jälkeni.   

Käytän puhelinta ja muita laitteita oppitunneilla vain opettajan luvalla.  

Muiden oppilaiden ja henkilökunnan kuvaaminen, äänittäminen ym. tallentaminen sekä mahdollisesti tallennetun aineiston julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä. 

1.-6.-luokkalaiset viettävät välitunnit ulkona.  

En poistu koulun alueelta kouluaikana. 

Koulun henkilökunta ja yhteystiedot

Latokartanon peruskoulu toimii kahdessa toimipisteessä: pääkoululla, jossa suurin osa luokista toimii, sekä Leskenlehden toimipisteessä ("Leskis"), jossa on viisi alkuopetusluokkaa. Leskis toimii samoissa tiloissa päiväkoti Leskenlehden kanssa.

Pääkoulun osoite:

Agronominkatu 22
00790 Helsinki

 

Leskenlehden toimipisteen osoite:

Leskirouva Freytagin kuja 9
00790 Helsinki

Yhteydenpito opettajien kanssa tapahtuu ensisijaisesti Wilman välityksellä. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääasiassa muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Suorat sähköpostiosoitteet löytyvät lukuvuositiedotteesta Latokartanon peruskoulun pääsivulta. Laaja-alaisilla erityisopettajilla ja erityisluokanopettajilla on käytössään työpuhelin, jonka numero löytyy kyseisen opettajan kohdalta.

Opettajat lukuvuonna 2023-2024
Luokanopettajat ja luokanvalvojat

1A Kia Saarijärvi
1B Susanna Soininen (21.12. jälkeen Martti Vehmanen)
1C Ilona Juselius
1D Anne Luoma
1-2G Sari Ervasti-Conti 040 333 40861 (Linkki aloittaa puhelun)
1-6V Marika Nisov

2A Päivi Tarvainen
2B Wilhelmiina Lapveteläinen
2C Merilyn Paagel
2D Pia Fransman
2E Tomi Sihvo
2-3G Mikko Nousiainen 09 310 33123 (Linkki aloittaa puhelun)
2-3V Merle Vilu

3A Kaisa Eskola
3B Katri Valtojärvi
3C Sirpa Friis
3D Tuomas Pelttari

4A Meri Siponen
4B (Auki)
4C Jannika Jalkanen
4D Aino Mäkelä
4-5G Juhana Tikkanen 09 310 87184 (Linkki aloittaa puhelun)

5A Silja Blomqvist
5B Matti Aakko
5C Saana Peltola
5D Milka Mustonen
5V Anne Ribelus-Jokela

6A Samu Pakarinen
6B Yasmine Cheref (21.12. jälkeen Olli Sarvilinna)
6C Samuli Karri
6D Nanda Hellberg
6E Anna-Maija Karhula
6G Elias Laivamaa 09 310 82053 (Linkki aloittaa puhelun)

7A Olli-Pekka Pohjola & Mari Mattila-Beqiri 09 310 33323 (Linkki aloittaa puhelun)
7B Emma Cerdá & Mirva Pikkumäki
7C Sanna Lindeman & Johanna Säteri
7D Karoliina Kettunen & Riikka S. Viljakainen

8A Oili Räihälä & Lilja Kaijaluoto 09 310 81430 (Linkki aloittaa puhelun)
8B Kaisa Malm & Anni Nykänen
8C Unna Huhtala & Jaakko Liimatta
8D Aili Sinisalo & Piia Pesonen

9A Johanna Kuronen & Iida Tuominiemi 09 310 87194 (Linkki aloittaa puhelun)
9B Janika Vakkala
9C Sari Ruutu
9D Juha Wedman

Laaja-alaiset erityisopettajat  

Anna-Stiina Henttinen 09 310 26678 (Linkki aloittaa puhelun)
Marju Rinne 09 310 37660 (Linkki aloittaa puhelun)
Riikka Viljakainen 09 310 26674 (Linkki aloittaa puhelun)
Marika Voutilainen 040 657 7280 (Linkki aloittaa puhelun)
Sara Välimäki 09 310 26673 (Linkki aloittaa puhelun)

Aineopettajat

Sari Ruutu: äidinkieli ja kirjallisuus
Piia Pesonen: äidinkieli ja kirjallisuus
Elina Heikkilä-Kopperoinen: suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Ulla Huhtala: suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  
Miia Leino: suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Seda Altunbay: englanti
Karoliina Kettunen: englanti
Riikka S. Viljakainen: englanti, saksa  
Kaisa Malm: englanti, ruotsi
Maija Kärki: englanti  
Anni Nykänen: ranska
Aili Sinisalo: ruotsi  
Oili Räihälä: ruotsi  
Johanna Säteri: matematiikka, fysiikka, kemia  
Jaakko Liimatta: matematiikka, fysiikka, kemia  
Silja Blomqvist: matematiikka
Johanna Kuronen: biologia, maantiede, fysiikka, kemia
Juha Wedman: biologia, maantiede, terveystieto
Olli-Pekka Pohjola: historia ja yhteiskuntaoppi
Unna Huhtala: käsityö
Sanna Lindeman: käsityö
Emma Cerdá: kuvataide 
Janika Vakkala: musiikki
Jussi Kekäläinen: liikunta
Satu Nurkka: liikunta
Aino Mäkelä: terveystieto  
Wilhelmiina Lapveteläinen: terveystieto  
Saana Peltola: terveystieto  
Mirva Pikkumäki: kotitalous
Idir Cheref: islam uskonto
Marjaana Kanto: ortodoksinen uskonto

Muut tuntiopettajat  

(täydentyy)

Opinto-ohjaaja

Milja Elomaa (pois 1.9-9.11.)

09 310 82260 (Linkki aloittaa puhelun)

milja.elomaa@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

HUOM. Latokartanon peruskoulussa ei tällä hetkellä ole opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä omaan luokanohjaajaan.

Kouluvalmentaja

Marjo Ruotsalainen

09 310 23899 (Linkki aloittaa puhelun)

marjo.ruotsalainen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Monikieliset ohjaajat

Khelifa Ait-Ramdane

09 310 26155 (Linkki aloittaa puhelun)

Paikalla torstaisin

Pääkieli arabia, tarvittaessa myös venäjä ja ranska

Nesma Abdirahim

09 310 21776 (Linkki aloittaa puhelun)

Paikalla torstaisin

Kielet somali ja englanti

Koulunkäynninohjaajat

Katri Adolfsen

Meron Ayechew

Sirkku Isokoski

Konsta Kortteinen

Jaana Marttinen

Tanja Meier

Salla Miinalainen

Latifa Mkarkab

Inna Puranen

Maris Rõõmusaar

Aleksi Sardis-Karhunen

Kouluterveydenhoitajat

Linda Rautiainen

09 310 28313 (Linkki aloittaa puhelun)

Tavoittaa myös Wilman ja Maisan kautta

Pääkoululla joka päivä

Karliina Kujala

09 310 56290 (Linkki aloittaa puhelun)

Tavoittaa myös Wilman ja Maisan kautta

Leskenlehdessä keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

Koulupsykologi

Katja Helenius

09 310 71898 (Linkki aloittaa puhelun)

katja.helenius@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vastuuluokkina 1.-4. luokat, 6. luokat (ei alakoulun erityisluokat), 7. luokat, 9. luokat

5. , 8. luokat sekä alakoulun erityisluokat konsultatiivisesti

Paikalla tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

Koulukuraattorit

Leila Lillqvist

09 310 71895 (Linkki aloittaa puhelun)

leila.lillqvist@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

1.-6. luokat

Elisabeth Maimanen

09 310 32696 (Linkki aloittaa puhelun)

elisabeth.maimanen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

7.-9. luokat

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin ja Easy Sport liikunnan maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai

Jalkapallo (3.–6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14–15 

Paikka: Latokartanon liikuntahalli 

Viikoittaisilla harrastustunneilla on tarkoitus oppia laji- ja tiimitaitoja, yksilötaitoja unohtamatta. Harrastukset sisältävät toiminnallisia harjoituksia ryhmän motivaation ja harjoittelun ylläpitämiseksi. Jalkapallo on hauskaa, kun pelaat ystävien kanssa! Ohjaaja: Javier Cuevas. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: fcviikki@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 044 9880216 

Järjestäjä: Viikin urheiluseura ry / Harrastamisen Suomen malli 

Jalkapallo (6.–9.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 15–16 

Paikka: Latokartanon liikuntahalli 

Viikoittaisilla harrastustunneilla on tarkoitus oppia laji- ja tiimitaitoja, yksilötaitoja unohtamatta. Harrastukset sisältävät toiminnallisia harjoituksia ryhmän motivaation ja harjoittelun ylläpitämiseksi. Jalkapallo on hauskaa, kun pelaat ystävien kanssa! Ohjaaja: Javier Cuevas. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun

Yhteystiedot: fcviikki@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 044 9880216 

Järjestäjä: Viikin urheiluseura ry / Harrastamisen Suomen malli 

Ruokaharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14.15–15.45 tai klo 15.45–17.15 

Paikka: Kotitalousluokka 

Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 14.15-15.45 ryhmä, linkki vie ulkoiseen palveluun) tai Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 15.45–17.15 ryhmä, linkki vie ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: QJ-Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli 

Tiistai

Animaatio (3.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.15–15.45 

Paikka: Yrttimaa, luokka xx 

Animaatioharrastuksessa opitaan liikkuvan kuvan perusperiaatteet ja harjoitellaan niiden käyttöä videoita tehden. Tutuksi tulevat ideointi, käsikirjoittaminen, piirtäminen, luonnostelu, animointi ja kuvaaminen. Harrastukseen voi osallistua, vaikkei olisi koskaan tehnyt elokuvia tai animaatioita tai vaikka olisitkin jo aiheeseen perehtynyt. Harrastuksessa käytetään Sarjakuvakeskuksen tabletteja, sekä mahdollisuuksien mukaan omia puhelimia. Harrastus painottuu animaatioiden tekemiseen, mutta myös lyhytelokuvan kanssa päästään puuhastelemaan. Harrastuksen sisältöjä muokataan ryhmän osallistujien toiveiden mukaiseksi. Ohjaaja ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Kalle Keinänen, sarjakuvaopetus@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Sarjakuvakeskus / Harrastamisen Suomen malli 

Koodaus, alkeet (3.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.15-15.15

Paikka: Yrttimaa, luokka xx 

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä. Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla. Kurssin lopussa harjoittelemme koodin kirjoittamista Python-ohjelmointikielellä. Pythonin alkeiden harjoittelemiseen käytämme alkuun erilaisia haasteratoja, jonka jälkeen koodaamme Pythonilla helpon tarinan sekä pienen pelin. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoja: Suvi Syrjäläinen, p. 040 8034625 

Järjestäjä: Kodarit / Harrastamisen Suomen malli 

Koodaus, jatko (3.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 15.15-16.15 

Paikka: Yrttimaa, luokka xx 

Kurssi soveltuu Kodarit-kursseja aikaisemmin käyneille, sekä omatoimisesti koodausta aiemmin harrastaneille. Kurssilla syvennämme aiemmilla Kodarit-kursseilla oppimaamme. Aloitamme jatkavien syyskauden 2023 parilla pidemmällä Scratch-pelillä, jonka jälkeen koodaamme puhelimessa toimivan flappy coden -pelin JavaScript -kieltä käyttäen. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoja: Suvi Syrjäläinen, p. 040 8034625 

Järjestäjä: Kodarit / Harrastamisen Suomen malli 

Keskiviikko

EasySport Temppuilu (3.–4.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.00–15.00 (6.9. alkaen)  

Paikka: Sali 2, Latokartanon liikuntahalli 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866, liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: ELISE / EasySport 

Perjantai

Taide & askartelu (3.–6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 14.15–15.45 

Paikka: Kuvataideluokka 

Tervetuloa tekemään käsillä! Tässä harrastuksessa askarrellaan, piirretään, leikataan, suunnitellaan, liimataan, koristellaan, näperrellään. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä, vapaata ilmaisua ja taiteellista ideointia.  Harrastus sopii kaikentasoisille.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

EasySport Temppuilu (5.–6.lk)  

Aika: Perjantaisin klo 14.00–15.00 (8.9. alkaen)  

Paikka: Sali 2, Latokartanon liikuntahalli 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866, liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: ELISE / EasySport 

EasySport Palloilu (3.–4.lk)  

Aika: Perjantaisin klo 14.00–15.00 (8.9. alkaen)  

Paikka: Sali 2, Latokartanon liikuntahalli 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866, liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: EräViikingit / EasySport 

EasySport Palloilu (5.–6.lk)  

Aika: Perjantaisin klo 15.00–16.00 (8.9. alkaen)  

Paikka: Sali 2, Latokartanon liikuntahalli 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866, liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: EräViikingit / EasySport 

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Latokartanon peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa; otathan meidät seurantaan.

Latokartanon peruskoulun Facebook(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Latokartanon peruskoulun Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Agronominkatu 22, 00790 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • 2 esteetöntä autopaikkaa sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteetön wc on kerroksessa 2.