Latokartanon peruskoulu

Latokartanossa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Latokartanon peruskoulu pääsisäänkäynti

Latokartanon peruskoulu ”Latis” on luonnon keskellä Helsingin Viikissä sijaitseva iso yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1–9. Oppilaita Latokartanossa on noin 890 ja henkilökuntaa noin 90. Yhdessä tekeminen on keskeinen arkea ohjaava periaatteemme.

Koulumme on Unesco-yhteistyökoulu ja Vihreä lippu -koulu. Tavoitteenamme on tarjota hyvät oppimisen edellytykset jokaiselle alueella asuvalle lapselle ja nuorelle. Koulussa toimii useita lähikoulun erityisluokkia. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarjotaan joustavasti oppilaan tarpeiden mukaan. Latokartanon peruskoulussa on myös kaksikielistä suomi-viro-opetusta, johon hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Meidän koulu

[8.5.2023] Täydentävä haku kaksikieliseen opetukseen lukuvuonna 2023  – 24 | Kandideerimine kakskeelsesse õppesse õppeaastal 2023 – 24: Täiendav taotlusvoor

 

Ilmoittautuminen kaksikielisen tai englanninkielisen opetuksen valintakokeeseen |

Supplementary application round for English-language or bilingual basic education

 

Sähköinen lomake suomeksihttps://lomake.hel.fi/englannin-ja-kaksikielisen-opetuksen-valintakoe

Web form in english: https://lomake.hel.fi/supplementary-admission

[2.5.2023] Kuukausitiedote huhti— ja toukokuu

Lukuvuoden viimeinen kuukausitiedote löytyy täältä: Kuukausitiedote huhti- ja toukokuu 2023

[28.4.2023 ] Täydentävä haku kaksikieliseen opetukseen lukuvuonna 2023-24 | Kandideerimine kakskeelsesse õppesse õppeaastal 2023 – 24: Täiendav taotlusvoor

 

Tietoa kaksikieliseen opetukseen hakeutumisesta löytyy myös täältä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen/

 

Täydennyshaku 1. luokalle

Jos perhe on muuttanut Helsinkiin tammikuun 2023 hakuajan jälkeen, opiskelupaikkaa voi hakea elokuussa järjestettävässä täydennyshaussa. Täydennyshaun hakuaika on 8.5.–30.7.2023 ja valintakokeet Latokartanon peruskoululla 4.8.2023 klo 9.00.

Koulupaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydät tältä sivulta maanantaina 8.5.2023.

Täydennyshaun kautta  kaksikieliseen suomi-viro-opetukseen hakevien lasten valintakokeet järjestetään perjantaina 4.8.2023.

 

Täydennyshaku 7. luokalle

Jos perhe on muuttanut Helsinkiin joulukuun hakuajan jälkeen, opiskelupaikkaa voi hakea elokuussa järjestettävässä täydennyshaussa. Täydennyshaun hakuaika on 8.5.–30.7.2023 ja valintakokeet Latokartanon peruskoululla 4.8.2023 klo 9.00.

Koulupaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydät tältä sivulta maanantaina 8.5.2023. 

 

Ulkopaikkakuntalaisten hakeminen

Ulkopaikkakuntalaiset hakijat voivat hakea 1. ja 7. luokalle, jos eivät ole osallistuneet kevään 2023 hakuun. Täydennyshaun hakuaika on 8.5.–30.7.2023 ja valintakokeet Latokartanon peruskoululla 4.8.2023 klo 9.00.

Koulupaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydät tältä sivulta maanantaina 8.5.2023. 

 

Täydennyshaku muille luokille

Kaksikieliseen suomi-viro-opetukseen järjestetään elokuussa 2023 täydennyshaku, jossa kaikki halukkaat voivat hakea vapaita paikkoja luokilla 2–3, 5-6 ja 8-9. 

Huom! Koulussamme ei ole 4. luokan kaksikielistä ryhmää.

Täydennyshaun hakuaika on 8.5.–30.7.2023 ja valintakokeet Latokartanon peruskoululla 4.8.2023 klo 9.00.

Koulupaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydätte tältä sivulta maanantaina 8.5.2023.

Täydennyshaun kautta kaksikieliseen opetukseen hakevien lasten valintakokeet järjestetään. Täydennyshaun hakuaika on 8.5.–30.7.2023 ja valintakokeet Latokartanon peruskoululla 4.8.2023 klo 9.00.

 

Lisätietoja:

 

Virka-apulaisrehtori Juha-Matti Saario (suomeksi)

juha-matti.saario@hel.fi

+358 9 310 86080

tai

Kaksikielisen opetuksen yhteyshenkilö Elina Heikkilä-Kopperoinen (viroksi/ eesti keeles)

elina.heikkila-kopperoinen@edu.hel.fi

 

Lisätiedot ja tiedustelut kesän aikana:

 

Englanninkieliset ja kaksikieliset palvelut

Koulutuskoordinaattori Janne Loisa

eduguidance@hel.fi

+358 9 310 76965

 

Palveluneuvonta

koulutusneuvonta@hel.fi

+358 9 310 44986

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen/

 

Täiendav taotlusvoor 1. klassi

Kui pere on kolinud Helsingisse pärast avalduste esitamise tähtaega, saab õppekohta taotleda augustis toimuvatel lisakatsetel. Täiendava kandideerimise periood (lisakatsetele augustis) on 8. maist 30. juulini 2023.

Koolikoha taotlemine toimub elektroonilise vormi abil, mille leiate sellelt lehelt esmaspäeval, 08.05.2023.

Soome-eesti kakskeelsesse õppesse kandideerivate laste lisakatsed toimuvad reedel, 4. augustil 2023.

 
Täiendav taotlusvoor 7. klassi

Kui pere on kolinud Helsingisse pärast detsembrikuu 2022 tähtaega, saab õppekohta taotleda augustis toimuvatel lisakatsetel. Täiendava kandideerimise periood on 8. maist 30. juulini 2023 ja lisakatsed augustis.

Koolikoha taotlemine toimub elektroonilise vormi abil, mille leiate sellelt lehelt esmaspäeval, 08.05.2023.

Soome-eesti kakskeelsesse täiendusõppesse kandideerivate laste täiendavad katsed toimuvad reedel, 4. augustil 2023.

 

Mujal kui Helsingis elavate kandideerimine

Muud kui Helsingi elanikud saavad taotleda 1. ja 7. klassi, kui nad ei ole osalenud 2023. aasta kevadises kandideerimises.

Koolikoha taotlemine toimub elektroonilise vormi abil, mille leiate sellelt lehelt esmaspäeval, 08.05.2023.

 

Täiendav taotlusvoor, muud klassid

Kakskeelsesse soome-eesti-õppesse toimub täiendav taotlusvoor, kuhu kõik huvilised saavad kandideerida klassidesse 2-3, 5-6 ja 8-9.  NB! Meie koolis ei ole 4. klassi kakskeelset rühma ja seega 4. klassi ei ole võimalik kandideerida.

Täiendava kandideerimise periood täiendavatele katsetele on 8. maist 30. juulini 2023.

Koolikoha taotlemine toimub elektroonilise vormi abil, mille leiate sellelt lehelt esmaspäeval, 05.05.2023.

Reedel, 4. augustil 2023 toimuvad katsed 2.-8. klassi kakskeelsesse õppesse kandideerivatele lastele.

 
Rohkem informatsiooni:

 

Õppealajuhataja Juha-Matti Saario (soome keeles)

juha-matti.saario@hel.fi

+358 9 310 86080

 

Kakskeelse hariduse kontaktisik Elina Heikkilä-Kopperoinen (eesti keeles)

elina.heikkila-kopperoinen@edu.hel.fi

Täpsem info ja päringud suve jooksul
Inglise- ja kakskeelsed teenused:

Hariduskoordinaator Janne Loisa
eduguidance@hel.fi
+358 9 310 76965

koulutusneuvonta@hel.fi

+358 9 310 44986

 

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Voimassa oleva opetussuunnitelma on luettavissa osoitteessa ops.edu.hel.fi. Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain.

Latokartano ja Viikki ovat monipuolisia oppimisympäristöjä. Lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään koulun opetuksessa päivittäin. Lähialueen lisäksi opiskelussa hyödynnetään pääkaupunkiseudun monipuolisia oppimisympäristöjä.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä –opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynnin ohjaaja.

7.–9. luokilla lukuvuosi on jaettu kahteen jaksoon. Eri oppiaineita opettavat pääsääntöisesti kuhunkin oppiaineeseen erikoistuneet opettajat. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu valitsee.

Latokartanon peruskoulussa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja elämänhallinnan tukeminen kaikkien perusopetuksen yhdeksän kouluvuoden ajan on opetuksen lähtökohta.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi, ranska, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): saksa, ranska
 • Kaksikielinen opetus: suomi-viro

Kaksikielisen opetuksen oppilaat voivat valita toiseksi A-kieleksi vain englannin, joka alkaa varhennetun kielenopetuksen tapaan 1. luokalla.

 

Ennen 1.8.2018 koulunsa aloittaneiden kieliohjelma

 •  vieras kieli (A1): englanti, ruotsi, ranska, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): saksa, ranska
 • Kaksikielinen opetus: suomi-viro

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Latokartanon peruskoulun järjestyssäännöt 

 

Toimin hyväntahtoisesti ja vastuullisesti. 

Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.  

En kiusaa enkä osallistu kiusaamiseen.  

Annan kaikille työrauhan enkä riehu tai metelöi koulun tiloissa.  

En vahingoita toisten tai koulun omaisuutta. Palautan käyttämäni tai lainaamani omaisuuden. 

Ruokalassa annan toisille ruokarauhan ja noudatan hyviä pöytätapoja.  

Jätän kengät ja ulkovaatteet niille kuuluville paikoille. 

Siivoan jälkeni.   

Käytän puhelinta ja muita laitteita oppitunneilla vain opettajan luvalla.  

Muiden oppilaiden ja henkilökunnan kuvaaminen, äänittäminen ym. tallentaminen sekä mahdollisesti tallennetun aineiston julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä. 

1.-6.-luokkalaiset viettävät välitunnit ulkona.  

En poistu koulun alueelta kouluaikana. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori 

Teemu Lappalainen

09 310 28667

teemu.lappalainen@hel.fi

Virka-apulaisrehtori

Juha-Matti Saario

09 310 86080

juha-matti.saario@hel.fi

Koulusihteeri

Nina Norrmén

09 310 82247

nina.norrmen@hel.fi

Kanslia on avoinna päivittäin klo 8-15

Arkisto (mm. peruskoulun ja lukion päättötodistusjäljennökset) 

09 310 86638 , 09 310 86346 , 09 310 50235

arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi

Koulun iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja

Irina Vainonen

050 302 9809

irina.vainonen@edu.hel.fi

Aamutoiminta

Ohjaajat

040 669 5174

Numeroon voi lähettää myös tekstiviestejä

Iltapäivätoiminnan koordinaattori

Eeva Elsinen

09 310 89205

eeva.elsinen@hel.fi

Monikieliset ohjaajat

Khelifa Ait-Ramdane (virkavapaalla 1.2.-30.6.2023)

Estelle Hedhli (1.2.-30.6.2023)

09 310 26155

Paikalla torstaisin

pääkieli arabia, tarvittaessa myös ranska

 

Nesma Abdirahim

09 310 21776

Paikalla torstaisin

kielet somali ja englanti

Kohdevastaava (kouluisäntä)

Jussi Tolonen

050 466 1719

jussi.tolonen@palmia.fi

Kouluravintola, ravintolapäällikkö

Tuula Nousiainen

044 342 1779

tuula.nousiainen@compass-group-fs.com 

Vanhempainyhdistys

latis.vanhempainyhdistys@gmail.com

 

Yhteydenpito opettajien kanssa tapahtuu ensisijaisesti Wilman välityksellä. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääasiassa muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi . Suorat sähköpostiosoitteet löytyvät lukuvuositiedotteesta Latokartanon peruskoulun pääsivulta. 

Alakoulun luokanopettajat (suluissa kotiluokka)

1A Päivi Tarvainen (Rypsi)

1B Wilhelmiina Lapveteläinen (Rapsi)

1C Merilyn Paagel (Pihlaja) 

1D Pia Fransman (Pähkylä) 

1E Tomi Sihvo (Lenninhaiven) 

1G Sanni Isojärvi (Mykerö)

1-2V Merle Vilu (Koivu)
 

2A Kaisa Eskola (Kataja) 

2B Milla Olin  (Kuusi) 

2C Anna Mäkelä (Poimulehti) 

2D Tuuli Merikallio (Ratamo) 

2E Ilona Juselius (Maarönsy) 
 

3A Maija Eskola (Ohra) 

3B Liisa Hannula (Ruis) 

3C Jannika Jalkanen (Paju) 

3D Aino Mäkelä (Leppä) 

3E Anne Luoma (Kukkavana) 

 

4A Minja Tukiainen (Saunio) 

4B Maria Heikkinen (Voikukka) 

4C Saana Peltola (Kurjenpolvi) 

4D Milka Mustonen (Hiirenvirna) 

4E Silja Blomqvist (Kissankello) 

3-4G Juhana Tikkanen (Helmililja) 

4V Anne Ribelus-Jokela (Laventeli) 
 

5A Mila Westerberg (Timotei) 

5B Olli Sarvilinna (Tattari) 

5C Samuli Karri (Meirami) 

5D Johanna Rantanen (Hirssi) 

5E Anna-Maija Karjula (Oregano) 

5G Elias Laivamaa (Nurmilauha) 

5-6V Marika Nisov (Orvokki)
 

6A Sirpa Friis (Apila) 

6B Miia Leino (Kevätpiippo) 

6C Tuomas Pelttari (Rosmariini) 

6D Kia Saarijärvi (Minttu) 

6E Martti Vehmanen (Salvia) 

6G Olli-Mikko Sopanen (Rakuuna)

Yläkoulun ryhmänohjaajat

7A Oili Räihälä & Lilja Kaijaluoto  

7B Kaisa Malm & Anni Nykänen 

7C Hanna Salmela & Jaakko Liimatta 

7D Aili Sinisalo & Piia Pesonen  

 

8A Johanna Kuronen & Iida Tuominiemi 

8B Janika Vakkala 

8C Sari Ruutu 

8D Juha Wedman
 

9A/9G Ulla Huhtala & Mari Mattila-Beqiri 

9B Jussi Kekäläinen 

9C Emma Cerdá  

9D Maija Kärki

Laaja-alaiset erityisopettajat  

Anna-Stiina Henttinen

Sara Välimäki

Marju Rinne 

Riikka Viljakainen

Marika Voutilainen

Aineopettajat

Seda Altunbay: englanti

Emma Cerdá: kuvataide

Elina Heikkilä-Kopperoinen: suomi toisena kielenä  

Markus Hekkala: matematiikka, tieto— ja viestintätekniikka  

Ulla Huhtala: suomi toisena kielenä  

Carolien Hunneman: liikunta ja terveystieto  

Jussi Kekäläinen: liikunta

Karoliina Kettunen: englanti  

Kristiina Kilpijärvi: lukutaidon opettaja

Johanna Kuronen: biologia, maantiede, fysiikka, kemia  

Maija Kärki: englanti  

Wilhelmiina Lapveteläinen: terveystieto  

Jaakko Liimatta: matematiikka, fysiikka, kemia  

Sanna Lindeman: käsityö 

Kaisa Malm: englanti, ruotsi  

Aino Mäkelä: terveystieto  

Anni Nykänen: ranska, käsityö  

Piia Pesonen: äidinkieli ja kirjallisuus

Mirva Pikkumäki: kotitalous ja terveystieto 

Olli-Pekka Pohjola: historia ja yhteiskuntaoppi 

Sari Ruutu: äidinkieli ja kirjallisuus  

Oili Räihälä: ruotsi  

Hanna Salmela: käsityö  

Aili Sinisalo: ruotsi  

Johanna Säteri: matematiikka, fysiikka, kemia  

Janika Vakkala: musiikki  

Tiia Vepsäläinen: suomi toisena kielenä  

Riikka S. Viljakainen: englanti, saksa  

Juha Wedman: biologia ja maantiede 

Muut tuntiopettajat  

Nadira Beciroski: islam uskonto 

Bianca Biro: romania  

Idir Cheref: islam uskonto

Jami Homa: islam uskonto 

Maria Lezhnina: katolilainen uskonto 

Elmi Mohamed: islam uskonto

Hassan Mohamed Nur: somali

Sarolta Peura: unkari

Ilona Spelman: venäjä 

Hanna Tuominen: ortodoksinen uskonto

Opinto-ohjaaja

Milja Elomaa

09 310 82260

milja.elomaa@edu.hel.fi

Kouluvalmentaja

Marjo Ruotsalainen

09 310 23899

marjo.ruotsalainen@edu.hel.fi

Koulunkäynninohjaajat

Katri Adolfsen 5G/iltapäiväkerho

Meron Ayechew 6G

Sirkku Isokoski 3D

Konsta Kortteinen 1G/iltapäiväkerho  

Tanja Meier 4G

Inna Puranen 9AG/iltapäiväkerho

Maris Rõõmusaar 7A/aamutoiminta

Aleksi Sardis-Karhunen 8A/iltapäiväkerho

Masoumeh Shokouhi 2C & 5A

Irina Vainonen koulusihteeri/iltapäiväkerhon vastuuohjaaja

 

Kouluterveydenhoitajat

Linda Rautiainen

09 310 28313

Tavoittaa myös Wilman ja Maisan kautta

Pääkoululla joka päivä

 

Karliina Kujala

09 310 56290

Tavoittaa myös Wilman ja Maisan kautta

Leskenlehdessä keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

Koulupsykologit

Katja Helenius

09 310 71898

katja.helenius@edu.hel.fi

Paikalla tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

1.-5. luokat, 8. ja 9. luokat (ei 8A)

(6.-7. luokat ja 8A konsultatiivisesti toisen psykologin tällä hetkellä puuttuessa)

Koulukuraattorit

Leila Lillqvist

09 310 71895

leila.lillqvist@hel.fi

1.-6. luokat, 9. luokat

 

Elisabeth Maimanen

09 310 71839

elisabeth.maimanen@hel.fi

7.-8. luokat

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:

Tieto kerhoista ja harrastusryhmistä päivitetään pian!

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Latokartanon peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa; otathan meidät seurantaan.

 

Latokartanon peruskoulun Facebook

Latokartanon peruskoulun Instagram

Sijainti

Agronominkatu 22, 00790 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • 2 esteetöntä autopaikkaa sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteetön wc on kerroksessa 2.