Töölön ala-asteen koulu

Taka-Töölössä sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Töölön ala-asteen koulu

Yhteystiedot

Töölönkatu 41-45, 00250 Helsinki
englanti suomi
PL 25302, 00099 Helsingin kaupunki

Meidän koulu

Töölön ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 450. Koulussamme opiskellaan suomenkielisillä, kaksikielisillä (suomi-englanti) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden luokilla (lähipalvelun erityisluokka ja tuettu erityisluokka). Kaksikielisille luokille pyritään valintakokeella.  

Vanha talo, tuoreet tuulet. Hyvä henki, hymyhuulet. Opin salat aukeavat, osaamiseen innostavat. 

Koulumme tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaidemme oppimista ja kasvamista turvallisessa kouluympäristössä niin, että he saavuttavat hyvät perustiedot ja -taidot vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. 

Toiminta-ajatuksemme on: ajattele, toimi yhdessä ja kanna vastuuta.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

Suomenkieliset luokat (1.-3. luokat)

 • 1. luokalla alkanut varhennettu A1-kieli: englanti, ranska.
 • 3. luokalla alkava vapaaehtoinen A2-kieli: englanti, ranska, espanja
 • 6. luokalla alkava B1-kieli: ruotsi

Suomenkieliset luokat (4.-6. luokat)

 • 3. luokalla alkanut A1-kieli: englanti, ranska.
 • 4. luokalla alkava vapaaehtoinen A2-kieli: englanti, ruotsi
 • 6. luokalla alkava B1-kieli: ruotsi

Kaksikieliset luokat (1.-3. luokat)

 • 1. luokalla alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalla alkava vapaaehtoinen vieras kieli(A2): ranska, espanja
 • 6. luokalla alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Kaksikieliset luokat (4.-6. luokat)

 • 1. luokalla alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalla alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A1): ranska
 • 4. luokalla alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ruotsi
 • 6. luokalla alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat kahta tai kolmea kieltä oman äidinkielensä lisäksi. Töölön ala-asteen koulussa on voimassa kaksi kieliohjelmaa. 4.-6.-luokkalaiset opiskelevat vanhan kieliohjelman mukaan. Uusi kielitarjotin on alkanut syksyllä 2019 ja on voimassa 1.-3.-luokkalaisilla.

A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta.
Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta (1 tunti viikossa, uuden kieliohjelman mukaan) tai 4. luokalta (2 tuntia viikossa, vanhan kieliohjelman mukaan) ja siinä on tavoitteena saavuttaa 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä. Töölön ala-asteella oppilas voi opiskella korkeintaan kahta eri A-kieltä.
Pakollinen B1-kieli, ruotsi aloitetaan 6. luokalla, mikäli oppilas ei vielä silloin opiskele ruotsia.

Painotettu opetus

Kaksikieliselle suomi-englanti luokalle oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella.

Koulumme suomenkielisillä 1. luokilla opiskellaan kaksi viikkotuntia varhennettua A1 –kieliä, englantia tai ranskaa. Opetus tapahtuu kielisuihkun omaisesti, mm. leikkien ja laulujen kautta kieliin tutustuen.

29.11.2023

Infotilaisuus koulutulokkaiden huoltajille Töölön ala-asteen koulussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

1.11.2023

Tervetuloa Töölön ala-asteen koulun koulutulokkaiden huoltajainfoon!

Tilaisuus pidetään tiistaina 28.11.2023 klo 17.30 koulun salissa 2.krs.

Infossa kerrotaan ekaluokalle ilmoittautumisesta, kaksikieliselle luokalle hakeutumisesta sekä ekaluokkalaisen koulun aloittamisesta yleisesti.

 

Welcome to Töölön ala-aste information night  for guardians of the next year's school beginners on Tuesday 28th of November at 5.30 pm at the school assembly hall, 2nd floor. General and bilingual education info given for school start of 2024.

 

Paula Luopio, rehtori/principal
paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) p. 09 3108 6572
Riitta Tuominen, apulaisrehtori/deputy head
riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) p. 09 3107 2325

6.10.2023

Tietoa Töölön ala-asteen koulun perusparannuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

29.8.2023

Lukuvuoden 2023 - 2024 vanhempainiltojen aloitusdiat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

3.6.2023

 

LUKUVUOSI 2023-24 ALKAA TORSTAINA 10.ELOKUUTA.

1.lk koulupäivä alkaa klo 8.30

2.-6.lk koulupäivä alkaa klo 9.00

 

ILOISTA JA AURINKOISTA KESÄLOMAA!

17.5.2023

Koulutulokkaiden info keskiviikko 17.5(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

15.5.2023

Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta elokuussa 2023

Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta on sivuilla

Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen

Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan samalla sivulla perjantaina 5.5.2023 Hakuaika on 8.5.-30.7.2023

Valintakoe järjestetään pe 4.8.2023 keskitetysti ja kutsu siihen lähetetään määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Luokille 2–6 voivat hakeutua kaikki oppilaat, etusija annetaan helsinkiläisille hakijoille. Luokalle 1 voi hakeutua vain talven haun jälkeen muualta Helsinkiin muuttaneet.

Töölön ala-asteella on lukuvuonna 2023–2024 vapaita paikkoja seuraavasti:

1. luokka: ei paikkoja

2. luokka: 4 paikkaa

3. luokka: 1 paikkaa

4. luokka: 2 paikkaa

5. luokka: ei paikkoja

6. luokka: ei paikkoja

 

Lisätietoja: Apulaisrehtori Riitta Tuominen riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai rehtori Paula Luopio paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kesän aikana keskitetysti: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 76965 tai koulutusneuvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 44986

 

15.5.2023

Enrolment for the bilingual Finnish-English classes in August 2023

The test will be held on Friday, August 4th, 2023, and applicants will be sent an invitation to the test.

Grade 2-6, all students can apply to the classes, priority given to applicants living in Helsinki.

Grade 1, the test is only for those who have moved to Helsinki after the February test date. Available places for the bilingual classes at Töölön ala-aste 2023-2024

1st grade: full- no places

2nd grade: 4 places

3rd grade: 1 place

4th grade: 2 places

5th grade: full- no places

6th grade: full- no places

More info: Vice Principal Riitta Tuominen riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Principal Paula Luopio paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Email eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tel. +358 9 310 76965

 

Tietoa syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille

21.4.2023

Tervetuloa aloittamaan koulussamme syksyllä 2023! Kutsumme ensi syksynä koulunkäyntinsä aloittavat 1lk. oppilaat tutustumaan kouluun, kummioppilaisiin ja opettajiin tiistaina 17.5.2023 klo 9.00. Opettajat pitävät myös vähän aikaa ihan oikeaa koulua ja lapset osallistuvat oppitunnille, välitunnille ja ruokailuun. Tutustumiskäynti päättyy noin kello 11.00.

Tulevan syksyn ekaluokkalaisten huoltajat ovat tervetulleita koululle ensimmäiseen vanhempainiltaan samana iltana eli tiistaina 17.5. kello 18. Tällöin keskustellaan koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Töölön ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Töölön ala-asteen koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssäännöt 

Peruskoululaki § 35 Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Koulussa on järjestyssäännöt, jotta kaikilla on hyvä ja turvallinen olla. 

Koulu kasvattaa oppilaita noudattamaan hyviä käytöstapoja, kunnioittamaan toisten oikeuksia, hyväksymään erilaisuutta, toimimaan suvaitsevaisesti ja oikeudenmukaisesti toisia kohtaan. 

Oppilasta, joka ei noudata koulun sääntöjä, voidaan rangaista peruskouluasetuksen mukaisin rangaistuksin. 

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

 
Töölön ala-asteen koulun järjestyssäännöt 

1. Olen reilu ja ystävällinen toisia kohtaan.  

2. Noudatan hyviä tapoja ja käytän asiallista kieltä.  

3. En kiusaa enkä anna muiden kiusata.  

4. Annan työrauhan.  

5. Liikun ja käyttäydyn rauhallisesti koulussa.  

6. En poistu luvatta koulun alueelta koulupäivän aikana.  

7. Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista.  

8. Pidän koulun ja työympäristöni siistinä.  

9. Käytän omia ja koulun teknisiä laitteita opettajan luvalla.  

10. En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Kaisa Pohjanvirta
puh. +358 9 310 21147, kaisa.pohjanvirta(at)hel.fi
Kanslia on avoinna oppilaille ma-ti, to-pe klo 9-15.  

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista

Rehtori/ Principal

Paula Luopio
puh. + 358 9 310 86572, paula.luopio(at)hel.fi

Apulaisrehtorit/ Deputy principals

Janne Kontturi
Yhteydenotot sijaisasioissa
puh. +358 9 310 82019, janne.kontturi(at)edu.hel.fi

Riitta Tuominen
Yhteydenotot harjoittelija-, tet- ja opiskelija-asioissa, English enquiries
 puh. +358 40 334 9242, riitta.tuominen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Saara Heinänen

Vanhempain yhdistyksen (TAAVY) puheenjohtaja

Jari Kajas

Iltapäivätoiminta
 

Ryhmän tiedot:
050 554 3565

Iltapäivätoiminnankoordinaattori/ Lastenliitto
Sini Saari
045 265 2627
sini.saari(a)lastenliitto.fi

Kouluisäntä

puh. 050 401 3905

Kouluravintola

puh. 09 310 86577

Opettajainhuone
puh. 09 310 86576

Luokanopettajat lv 2023 - 2024

1A Johanna Rantanen 

1B Toni Sipiläinen 

1C Leni Leonsaari 

2A Tarja Kinnunen 

2B Heidi Perttilä 

2C Heidi Nieminen 

2-3F Katariina Skaffari 

3A Tuula Tolonen 

3C Hanna-Maija Mäki 

4A Johanna Ketoniemi 

4B Marko Huovinen 

4C Nina Ödner 

4-5F Lari Kärkkäinen 

5A Tuomas Käär 

5C Anniina Ajo-Geertsma 

6A Janne Kontturi 

6B Tatu Luoto 

6C Satu Tolkki 

1-6D Ilkka Aurola, Tommi Hiltunen 

1-6E Juha Poutanen 

Erityisopetus 

laaja-alainen erityisopetus Iiris Pulkkinen ja Sanni Isojärvi

Aineenopettajat 

native English teacher, Stina Halmetoja   

ranska, englanti, Anu Mäki 

englanti, ruotsi, Riitta Tuominen 

ranska, espanja, Maija Rauramo 

suomi toisena kielenä, Olavi Hautaniemi 

katolinen uskonto, Iita Haataja 

ortodoksiuskonto, Tommi Ahonen

islamin uskonto, Mahmood Shamsi 

Koulunkäyntiavustajat

Markku Rönkä, Jaana Grönlund, Petri Varis, Hazin Ismail ja Hazman Ismail

Terveydenhoitaja

Teija Laine
puh. 050 310 5633 (tavoitettavissa puhelimitse koulupäivinä)
Vastaanottoajat koulussa maanantaista torstaihin

Terveydenhoitaja käyttää myös Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää asioinnin sopimusta.

Kuraattori

Sanna Kokko
puh. 09 310 71991, 050 401 3301
Tavattavissa koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin ja joka toinen perjantai

Psykologi

Roosa Riihimäki
puh. 09 310 27116 ja 040 847 8880
Tavattavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 86572.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin ja EasySport liikunnan maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

Maanantai

 

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu - Koodarit (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 14–15.30 

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka 
Koodarit harrasteryhmässä opetellaan ohjelmoinnin peruslogiikkaa koodiblokkeja hyödyntämällä. Taitojen kehittyessä ja ryhmän edetessä koodaamme omia pelejä ja yksinkertaisia ohjelmia, sekä siirrymme käyttämään oikeita ohjelmointikieliä. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli 

 

Minecraft Harrastusryhmät - Seikkailijat  (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 15.30–17 

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka 

Seikkailijat harrastusryhmässä hyppäämme Minecraftin villiin ja arvaamattomaan erämaailmaan tukenamme vain ja ainoastaan toisemme sekä otamme vastaan kaikki pelin tuovat haasteet yhdessä! Pelistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, sillä paikalla on aina kaksi peliohjaajaa, jotka ovat aina valmiita auttamaan. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli 

 

EasySport Liikunta (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 15.00–16.00 (4.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Töölön ala-aste 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866,  liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: Puna-Mustat / EasySport 

Tiistai

Minecraft Harrastusryhmä - Seikkailijat (3.-6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14 – 15:30 (UUSI! 14.11. alkaen)
Paikka: Keskuskirjasto Oodi, 2. kerroksen tietokoneluokka

Seikkailijat harrastusryhmässä hyppäämme Minecraftin villiin ja arvaamattomaan erämaailmaan tukenamme vain ja ainoastaan toisemme sekä otamme vastaan kaikki pelin tuovat haasteet yhdessä! Pelistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, sillä paikalla on aina kaksi peliohjaajaa, jotka ovat aina valmiita auttamaan.

Ilmoittautuminen: https://www.xroc.gg/koulut/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Lisätietoja: Jere Seppä, jere@xroc.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: xRoc/Harrastamisen Suomen malli

Kuvisharrastus  (3–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.15–15.45 

Paikka: Luokka 303, 3.krs 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   Harrastus sopii kaikentasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko

 

Cuba mix (3–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16 

Paikka: Annantalon tanssisalissa 

Vauhdikkaalla ja hauskalla kurssilla tutustutaan kuubalaisten tanssien eri lajeihin ikätasolle sopivalla tavalla. Kurssi sopii sekä pojille että tytöille. Kurssin aikana tutustutaan kuubalaisen salsan, sonin, rumban ja afron eri lajeihin. Opetuskieli on suomi, mutta tanssin lomassa tutustutaan myös espanjan kielen alkeisiin. Ohjaaja: Jesús La Rosa Pérez.

Yhteystiedot: maestrojesuslarosaperez@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: Tanssikoulu Sentimiento Manana / Harrastamisen Suomen malli 

 

Koripallo (3.-6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15-15.45 

Paikka: Koulun liikuntasali  

Alppila Basket järjestää koripallotoimintaa koulun liikuntasalilla 3-6 luokkalaisille. Alppila Basket on kilpakoripalloseura jonka tarkoitus on tarjota mahdollisuus harrastaa kilpatason koripalloa taustasta riippumatta. Tule rohkeasti kokeilemaan!  

Ilmoittautuminen: pablogilperez@hotmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Sähköpostiin lapsen nimi ja luokka.   

Yhteystiedot: pablogilperez@hotmail.com,(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) www.alppilabasket.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Alppila Basket / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Saara Heinänen (puheenjohtaja)

Kati Kivimäki (varapuheenjohtaja)

Osku Kannisto

Olli Kärkkäinen

Anna Saarinen

Opettajajäsenet

Johanna Ketoniemi

Katariina Skaffari

Muu henkilökunta

Markku Rönkä

Sanna Kokko

Oppilasjäsenet

Johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi oppilasjäsentä

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Töölön ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Töölön ala-asteen koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Apulaisrehtori
Janne Kontturi
janne.kontturi@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Riitta Tuominen
riitta.tuominen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Kaisa Pohjanvirta
+358 9 310 21147
kaisa.pohjanvirta@hel.fi

Rehtori
Paula Luopio
+358 9 310 86572
paula.luopio@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, ranska
englanti, espanja, ranska
ruotsi
Kaksikielinen opetus
suomi-englanti

Tarjolla sali

Sijainti

Töölönkatu 41-45, 00250 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)