Töölön ala-asteen koulu

Taka-Töölössä sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Töölön ala-asteen koulu

Yhteystiedot

Töölönkatu 41-45, 00250 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
englanti suomi ruotsi
PL 25302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Janne Kontturi
janne.kontturi@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Riitta Tuominen
riitta.tuominen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Kaisa Pohjanvirta
+358 9 310 21147
kaisa.pohjanvirta@hel.fi

Rehtori
Paula Luopio
+358 9 310 86572
paula.luopio@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ranska
englanti, espanja, ranska
ruotsi

Kaksikielinen opetus

suomi-englanti

Tarjolla sali

Meidän koulu

Töölön ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 450. Koulussamme opiskellaan suomenkielisillä, kaksikielisillä (suomi-englanti) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden luokilla (lähipalvelun erityisluokka ja tuettu erityisluokka). Kaksikielisille luokille pyritään valintakokeella.  

Vanha talo, tuoreet tuulet. Hyvä henki, hymyhuulet. Opin salat aukeavat, osaamiseen innostavat. 

Koulumme tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaidemme oppimista ja kasvamista turvallisessa kouluympäristössä niin, että he saavuttavat hyvät perustiedot ja -taidot vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. 

Toiminta-ajatuksemme on: ajattele, toimi yhdessä ja kanna vastuuta.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

KOULUMME KIELIOHJELMA JA PAINOTETTU OPETUS

Kieliohjelma

Suomenkieliset luokat

· 1. luokalla alkava A1-kieli: englanti, ranska

· 3. luokalla alkava valinnainen A2-kieli: englanti, ranska, espanja

· 6. luokalla alkava B1-kieli: ruotsi

Kaksikieliset luokat

· 1. luokalla alkava vieras kieli (A1): englanti

· 3. luokalla alkava valinnainen vieras kieli(A2): ranska, espanja

· 6. luokalla alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta (3.lk opetusta yksi tunti viikossa, 4.-6.lk opetusta kaksi tuntia viikossa) A2-kielessä on tavoitteena saavuttaa 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin A1-kielessä. Toinen kotimainen B1-kieli, ruotsi, aloitetaan 6. luokalla.

Painotettu opetus

Kaksikieliselle suomi-englanti luokalle oppilaat valitaan valintakokeella.

7.5 Kouluun tutustumista tuleville ekaluokkalaisille!

Tulevat ekaluokkalaiset kutsutaan tutustumaan kouluun ja omaan luokkaansa keskiviikkona 22.5.2024 klo 8.15-9.00. Sillä aikaa kun lapset ovat luokissaan tutustumassa, vanhemmille on oma tilaisuus koulun salissa rehtorin kanssa.

Ekaluokkalaisten PIHAJUHLAT pidetään koulun pihassa torstaina 23.5. klo 17.30. Pihajuhlassa ekaluokkalaisten tulevat kummiluokat järjestävät leikkejä ja toimintaa. Koulun vanhempainyhdistys Taavy pitää pihajuhlassa buffettia.

Vanhemmat ja tulevat ekaluokkalaiset, tervetuloa!

Tilaisuuksista lähetetään koteihin myös kutsukirjeet.

29.4 Täydennyshaku kaksikielisen opetuksen vapaille paikoille 

 

Kaksikielisen opetuksen vapaiden paikkojen täydennyshaku 8.8.2024 alkaviin opintoihin alkaa maanantaina 13.5.2024 ja päättyy sunnuntaina 28.7.2024. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida. 

 

Hae täyttämällä sähköinen hakulomake. Linkki lomakkeeseen lisätään tälle sivulle viimeistään hakuajan alkaessa. Voit hakea enintään viiteen eri hakuvaihtoehtoon. 

 

Kaksikielisen opetuksen vapaat paikat koulussamme: 

 

1. luokka: 2

2. luokka: 1

3. luokka: 1

4. luokka: 3 

 

Kaksikieliseen opetukseen hakevan oppilaan pitää osallistua valintakokeeseen ja suorittaa koe hyväksytysti. Vapaat paikat täytetään kokeen hyväksytysti suorittaneilla oppilailla valintakokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. 

 

Kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen valintakoe järjestetään keskitetysti Malmin peruskoululla torstaina 1.8.2024. Koe suoritetaan Malmin peruskoululla, vaikka hakukohteena olisikin jokin muu suomi-englanti-opetusta tarjoava koulu. Kokeen tulokset huomioidaan niillä kouluilla, joihin haette.  

 

Valintakoe järjestetään vain, jos koulussa ja vuosiluokalla on tilaa. Jos paikkoja vapautuu kesän aikana, ne tulevat myös haettaviksi. Hakemuksen voi lähettää, vaikka keväällä ei olisi paikkoja vapaana. Jos hakemassasi koulussa ja vuosiluokalla on vapaita paikkoja, saat kutsun valintakokeeseen. Kutsussa kerrotaan tarkemmat tiedot valintakokeesta (esim. kellonaika). 

 

Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua. Koe mittaa hakijan kielitaitoa molemmissa opetuskielissä. Jos haet kaksikieliseen suomi-englanti-opetukseen ensimmäiselle luokalle, koe tehdään vain yhdellä kielellä. Kerro hakulomakkeessa kummalla kielellä lapsi suorittaa kokeen. 

 

Tieto valinnasta ilmoitetaan huoltajalle tiistaina 6.8.  

 

Huom! Jos olet helsinkiläinen, voit hakea elokuun 1. ja 7. luokan kokeeseen vain, jos olet muuttanut Helsinkiin tammikuun 2024 jälkeen. Muiden vuosiluokkien osalta kaikki kiinnostuneet voivat hakea. Myös muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea, mutta helsinkiläiset ovat etusijalla oppilaaksiotossa. Ulkopaikkakuntalainen hakija ei voi hakea 1. tai 7. luokalle täydennyshaussa, jos on osallistunut hakuun jo aiemmin syksyllä 2023 tai keväällä 2024. 

Lisätietoja: Kaksikielinen opetus

Ota yhteyttä: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Lomake(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lomakkeen täyttämiseen ei tarvita Wilma-tunnuksia, mutta täyttämiseen vaaditaan toimiva sähköpostiosoite. Syötä ensin sähköpostiosoitteesi osoitekenttään ja klikkaa ”Lähetä varmistusviesti”. Mene sitten omaan sähköpostiisi ja klikkaa sinne tulleen viestin linkkiä, niin pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen. Saat lomakkeen tallentamisen jälkeen sähköpostiisi varmistusviestin lomakkeen vastaanottamisesta (viestissä ei kuitenkaan eritellä hakuvaihtoehtoja). 

 

Jos lomakkeen käyttämisessä on ongelmia, tarkista seuraavat asiat:

 

·    Kirjaudu ulos Wilmasta, jos olet aikaisemmin kirjautunut sinne tunnuksilla.

·    Tyhjennä selaushistoria.

·    Kokeile vaihtaa Wilman kieli samaksi kuin lomakkeen kieli.

·    Jos ongelmat eivät ratkea näillä toimenpiteillä, yritä myöhemmin uudelleen.

·    Ota tarvittaessa yhteyttä: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

 

29.4 Supplementary admission round for bilingual basic education 

Supplementary admission round for free places in bilingual education opens on Monday 13 May 2024 and closes on Sunday 28 July 2024. Applications received outside the application period will not be processed.    

 

Apply by submitting an online application. A link to the application form will be added here by Monday 13 May. You can apply to up to five different school options.  

 

Free places in the bilingual classes of our school: 

 

Grade 1: 2

Grade 2: 1

Grade 3: 1

Grade 4: 3 

 

The applicant must participate in a language test and pass it in order to be eligible for admission. The free places will be filled with eligible applicants in the order of their language test score. 

 

The language test for all bilingual Finnish-English-language classes will be held in Malmi comprehensive school on Thursday 1 August 2024. The test is held in Malmi comprehensive school. regardless of which bilingual school you are applying to. The results of the test will be considered in the schools to which you have applied.  

 

The language test will be arranged only for grades that have free places available. More places may become available for applying during the summer. You can send an application whether or not there are currently free places available. If there are vacancies in the school and age group of your choosing, the school will send you an invitation for language testing.  

 

There is no need to prepare for the aptitude test. The aptitude test measures the applicant's skills in both languages of instruction. If you are applying to first grade in bilingual Finnish-English education, the aptitude test is taken in one language only. Please specify in the application form which language your child will take the test in. 

 

The results will be sent to the guardian(s) on Tuesday 6 August. 

 

NB! If you are a Helsinki resident, you can apply for grades 1 and 7 only if you have moved to Helsinki after January 2024. For other grades, anyone who is interested can enrol. An applicant who is not a Helsinki resident can also apply, but Helsinki residents are given priority in the admissions. Non-Helsinki residents can’t apply if they have taken part in either the January 2024 admissions.  

 

More information: Bilingual education

Inquiries: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Application form(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

No Wilma username and password are needed for filling in the application form, but you need to have a valid email address. Start by writing your email address in the address field and click “Send verification”. Then, go to your inbox, open the email that you received and click on the link in the message, and you can proceed to fill in the application form. After submitting the form you will receive a confirmation email to confirm that we have received your application. However, the confirmation email does not include a detailed description of the options that you chose.

 

If you have problems with filling in the form, check the following things:

 

  • If you have previously logged in on Wilma using an existing username and password, log out.
  • Clear your browsing history.
  • Change the language of Wilma to match the language of the application form.
  • If none of the above works, try again later.
  • If necessary, contact eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Valintakoe tulevalle kaksikieliselle 1. luokalle Töölön ala-asteella torstaina 1.2.2024

11.1.2024

Kaksikieliselle suomi-englanti opetukseen hakeville järjestetään valintakoe torstaina 1.2.2024 klo 9.00 alkaen Töölön ala-asteella, Töölönkatu 41-45. Kokoontuminen koulun sisäpihalla klo 8.45.

Koulu lähettää hakukelpoiselle lapselle kutsun valintakokeeseen postitse tai sähköpostitse.

Koe kestää noin 1.5 h ja koetta valvovat opettajat saattavat oppilaat ulos kokeen päätyttyä n. klo 10.30. Huoltajat tulevat pihalle vastaan.

Päätökset kokeesta suoriutumisesta lähetetään huoltajille postitse 8.3.2024. Emme vastaa koetuloskyselyihin puhelimitse.

Sairastapauksen sattuessa tulee hankkia lääkärintodistus. Lisätietoa kaupungin sivuilta Kouluun ilmoittautuminen ja hakeminen 

Lisätiedot - Apulaisrehtori Riitta Tuominen riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) - Rehtori Paula Luopio paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Language test for bilingual 1st grade at Töölön ala-asteen koulu on Thursday February 1st, 2024

Language test will be held for applicants for bilingual language teaching on Thursday, February 1st, 2024 at 9.00 at Töölön ala-asteen koulu, Töölönkatu 41-45. Applicants should be in the school courtyard at 8.45. The test lasts about 1,5 hours and the teachers supervising the test will bring the students to the courtyard at 10.30.

If the applicant meets the admission criteria, the school will send the applicant an invitation to the language test by post or email.

Results of the test will be sent by mail on March 8th, 2024. Results are not given over the phone.

In case of illness, a doctor’s certificate required. More information: Enrolling and applying to school 

For more information, - Deputy Head Riitta Tuominen riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) - Principal Paula Luopio paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Infotilaisuus koulutulokkaiden huoltajille Töölön ala-asteen koulussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

29.11.2023

Tervetuloa Töölön ala-asteen koulun koulutulokkaiden huoltajainfoon!

1.11.2023

Tilaisuus pidetään tiistaina 28.11.2023 klo 17.30 koulun salissa 2.krs.

Infossa kerrotaan ekaluokalle ilmoittautumisesta, kaksikieliselle luokalle hakeutumisesta sekä ekaluokkalaisen koulun aloittamisesta yleisesti.

Welcome to Töölön ala-aste information night  for guardians of the next year's school beginners

Welcome to Töölön ala-aste information night  for guardians of the next year's school beginners on Tuesday 28th of November at 5.30 pm at the school assembly hall, 2nd floor. General and bilingual education info given for school start of 2024.

Paula Luopio, rehtori/principal
paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) puh. 09 3108 6572
Riitta Tuominen, apulaisrehtori/deputy head
riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) puh. 09 3107 2325

Tietoa Töölön ala-asteen koulun perusparannuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

6.10.2023

Lukuvuoden 2023 - 2024 vanhempainiltojen aloitusdiat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

29.8.2023

Lukuvuosi 2023-24 alkaa torstaina 10. elokuuta

3.6.2023

1.lk koulupäivä alkaa klo 8.30

2.-6.lk koulupäivä alkaa klo 9.00

ILOISTA JA AURINKOISTA KESÄLOMAA!

Koulutulokkaiden info keskiviikko 17.5(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

17.3.2023

Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta elokuussa 2023

15.5.2023

Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta on sivuilla

Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen

Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan samalla sivulla perjantaina 5.5.2023 Hakuaika on 8.5.-30.7.2023

Valintakoe järjestetään pe 4.8.2023 keskitetysti ja kutsu siihen lähetetään määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Luokille 2–6 voivat hakeutua kaikki oppilaat, etusija annetaan helsinkiläisille hakijoille. Luokalle 1 voi hakeutua vain talven haun jälkeen muualta Helsinkiin muuttaneet.

Töölön ala-asteella on lukuvuonna 2023–2024 vapaita paikkoja seuraavasti:

1. luokka: ei paikkoja

2. luokka: 4 paikkaa

3. luokka: 1 paikkaa

4. luokka: 2 paikkaa

5. luokka: ei paikkoja

6. luokka: ei paikkoja

Lisätietoja: Apulaisrehtori Riitta Tuominen riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai rehtori Paula Luopio paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kesän aikana keskitetysti: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 76965 tai koulutusneuvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 44986.

Enrolment for the bilingual Finnish-English classes in August 2023

15.5.2023

The test will be held on Friday, August 4th, 2023, and applicants will be sent an invitation to the test.

Grade 2-6, all students can apply to the classes, priority given to applicants living in Helsinki.

Grade 1, the test is only for those who have moved to Helsinki after the February test date. Available places for the bilingual classes at Töölön ala-aste 2023-2024

1st grade: full- no places

2nd grade: 4 places

3rd grade: 1 place

4th grade: 2 places

5th grade: full- no places

6th grade: full- no places

More info: Vice Principal Riitta Tuominen riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Principal Paula Luopio paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Email eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tel. +358 9 310 76965

Tietoa syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille

21.4.2023

Tervetuloa aloittamaan koulussamme syksyllä 2023! Kutsumme ensi syksynä koulunkäyntinsä aloittavat 1lk. oppilaat tutustumaan kouluun, kummioppilaisiin ja opettajiin tiistaina 17.5.2023 klo 9.00. Opettajat pitävät myös vähän aikaa ihan oikeaa koulua ja lapset osallistuvat oppitunnille, välitunnille ja ruokailuun. Tutustumiskäynti päättyy noin kello 11.00.

Tulevan syksyn ekaluokkalaisten huoltajat ovat tervetulleita koululle ensimmäiseen vanhempainiltaan samana iltana eli tiistaina 17.5. kello 18. Tällöin keskustellaan koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.

Lämpimästi tervetuloa!

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Töölön ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Töölön ala-asteen koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Peruskoululaki § 35 Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Koulussa on järjestyssäännöt, jotta kaikilla on hyvä ja turvallinen olla. 

Koulu kasvattaa oppilaita noudattamaan hyviä käytöstapoja, kunnioittamaan toisten oikeuksia, hyväksymään erilaisuutta, toimimaan suvaitsevaisesti ja oikeudenmukaisesti toisia kohtaan. 

Oppilasta, joka ei noudata koulun sääntöjä, voidaan rangaista peruskouluasetuksen mukaisin rangaistuksin. 

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Töölön ala-asteen koulun järjestyssäännöt 

1. Olen reilu ja ystävällinen toisia kohtaan.  

2. Noudatan hyviä tapoja ja käytän asiallista kieltä.  

3. En kiusaa enkä anna muiden kiusata.  

4. Annan työrauhan.  

5. Liikun ja käyttäydyn rauhallisesti koulussa.  

6. En poistu luvatta koulun alueelta koulupäivän aikana.  

7. Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista.  

8. Pidän koulun ja työympäristöni siistinä.  

9. Käytän omia ja koulun teknisiä laitteita opettajan luvalla.  

10. En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Kaisa Pohjanvirta
puh. +358 9 310 21147
kaisa.pohjanvirta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Kanslia on avoinna oppilaille ma-ti, to-pe klo 9-15.  

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista

Rehtori/ Principal

Paula Luopio
puh. + 358 9 310 86572
paula.luopio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit/ Deputy principals

Janne Kontturi
Yhteydenotot sijaisasioissa
puh. +358 9 310 82019
janne.kontturi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Riitta Tuominen
Yhteydenotot harjoittelija-, tet- ja opiskelija-asioissa, English enquiries
puh. +358 40 334 9242
riitta.tuominen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja

Saara Heinänen

Vanhempain yhdistyksen (TAAVY) puheenjohtaja

Kaisa Savolainen

Iltapäivätoiminta 

Ryhmän tiedot:
050 554 3565

Iltapäivätoiminnankoordinaattori/ Lastenliitto
Sini Saari
045 265 2627
sini.saari@lastenliitto.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluisäntä

puh. 050 401 3905

Kouluravintola

puh. 09 310 86577

Opettajainhuone puh. 09 310 86576

Luokanopettajat lv 2023 - 2024

1A Johanna Rantanen 
1B Toni Sipiläinen 
1C Leni Leonsaari 

2A Tarja Kinnunen 
2B Heidi Perttilä 
2C Heidi Nieminen 

2-3F Katariina Skaffari 

3A Tuula Tolonen 
3C Hanna-Maija Mäki 

4A Johanna Ketoniemi 
4B Marko Huovinen 
4C Nina Ödner 

4-5F Lari Kärkkäinen 

5A Tuomas Käär 
5C Anniina Ajo-Geertsma 

6A Janne Kontturi 
6B Tatu Luoto 
6C Satu Tolkki 

1-6D Ilkka Aurola, Tommi Hiltunen 
1-6E Juha Poutanen 

Erityisopetus 

laaja-alainen erityisopetus Iiris Pulkkinen ja Sanni Isojärvi

Aineenopettajat 

native English teacher, Stina Halmetoja   
ranska, englanti, Anu Mäki 
englanti, ruotsi, Riitta Tuominen 
ranska, espanja, Maija Rauramo 
suomi toisena kielenä, Olavi Hautaniemi 

katolinen uskonto, Iita Haataja 
ortodoksiuskonto, Tommi Ahonen
islamin uskonto, Mahmood Shamsi 

Koulunkäyntiavustajat

Markku Rönkä
Jaana Grönlund
Petri Varis
Hazin Ismail
Hazman Ismail

Terveydenhoitaja

Teija Laine
puh. 050 310 5633 (tavoitettavissa puhelimitse koulupäivinä)
Vastaanottoajat koulussa maanantaista torstaihin

Terveydenhoitaja käyttää myös Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää asioinnin sopimusta.

Kuraattori

Sanna Kokko
puh. 09 310 71991, 050 401 3301
Tavattavissa koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin ja joka toinen perjantai

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 86572.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat. 

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Saara Heinänen (puheenjohtaja)

Kati Kivimäki (varapuheenjohtaja)

Osku Kannisto

Olli Kärkkäinen

Anna Saarinen

Opettajajäsenet

Johanna Ketoniemi

Katariina Skaffari

Muu henkilökunta

Markku Rönkä

Sanna Kokko

Oppilasjäsenet

Johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi oppilasjäsentä

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Töölön ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Töölön ala-asteen koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Sijainti

Töölönkatu 41-45, 00250 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)