Meilahden ala-asteen koulu

Koulumme sijaitsee Mannerheimintien ja Tukholmankadun välisessä korttelissa. Viidensadan oppilaan koulussamme toimivat luokka-asteet 1-6.
Meilahden ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Jalavatie 6, 00270 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi ruotsi kiina
PL 27301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulumme sijaitsee Mannerheimintien ja Tukholmankadun välisessä korttelissa. Viidensadan oppilaan koulussamme toimivat luokka-asteet 1-6. Koulumme on oman alueemme lähikoulu, jossa on mahdollista opiskella myös ruotsinkielisellä kielikylpyluokalla, A1-kielenä englantia tai kiinaa sekä kaksikielisessä suomi–kiina -opetuksessa.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, Suomi toisena kielenä opettaja (S2), tuntiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, kiina
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • Kaksikielinen opetus 1.-6.luokalla: kiina

Kaksikielinen opetus

Meilahden ala-asteella on mahdollisuus osallistua kaksikieliseen suomi-kiina –opetukseen vuosiluokilla 1.-6. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinan kielen lisäksi myös eri oppiaineita opetetaan kiinaksi. Opetuksessa noudatetaan suomalaista perusopetuksen opetussuunnitelmaa, jonka pohjalta kiinan kieleen on laadittu oma opetussuunnitelma.

Kaksikieliseen suomi-kiina –opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella, jossa arvioidaan lapsen kiinan ja suomen kielen taitoa.

Kieliä, kyllä kiitos!

Videolla mm. kiinan kielen opettajat Pia Näsman-Hao ja Qian Ding opettavat lapsia Meilahden ala-asteella.

Siirry tästä Vimeon videoon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tärkeät päivämäärät koulutulokkaille

22.11.2023 klo 17.00       

 • Infotilaisuus ensi syksynä aloittavien oppilaiden huoltajille koulumme ruokalassa.

03.01.2024                       

 • Oppivelvollisuusilmoitus postitetaan lapsen kotiosoitteeseen.

08.-28.01.2024                

 • Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi.  Astissa voi ilmoittautua sekä lähikouluun että muihin vaihtoehtoihin kuten muuhun kuin omaan lähikouluun. Muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat ilmoittautuvat sähköisen Wilma-ilmoittautumislomakkeen kautta.

08.03.2024                     

 • Oppilaaksiottopäätökset postitetaan oppilaan kotiin                                                          

Yläkouluun siirtyminen

Hakuaika on 20.11. - 03.12.2023.

Huoltajat täyttävät Wilmassa lomakkeen, jossa ilmoitetaan, mihin kouluun oppilas siirtyy tai hakee.

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle

Joulujuhlat to 21.12.2023

Klo 8:20 Luokat 1A, 1C, 2A, 2B, 3A, 3D, 4A, 4B, 5B, 6A ja 1.-4. lk.

Klo 9:20 Luokat 1B, 2C, 3B, 3C, 4C, 4D, 5A, 5C, 6B, 6C ja 4.-6. lk.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös Meilahden ala-asteen vanhempainyhdistys (Maavy).

Maavy

Kuuleeko vanhemmat, Maavy kutsuu!

Meilahden ala-asteen vanhempainyhdistys, tuttavallisemmin Maavy, on valmis auttamaan aina kun pienet koululaiset jotain tarvitsevat. Keräämme rahaa kannatusmaksuilla, koulun joulumyyjäisissä ja muissa Meikun tapahtumissa. Hankitut varat auttavat loihtimaan lasten kouluvuosista astetta ikimuistoisempia! Virallisesti ilmaistuna Maavyn tehtävä on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä kasvu- ja oppimisympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Lisäksi tuomme esille vanhempien kannanottoja koulun kasvatustyöhön liittyviin kysymyksiin.

Maavy on tukenut muun muassa:

 • uusien kirjojen hankintaa koulun kirjastoon
 • urheilu- ja välituntitarvikkeiden hankintaa
 • koulun retkitoimintaa (esim. urheilupäivien bussikuljetukset)
 • oppilaiden harrastustoimintaa ja taideaineita
 • erilaisten neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksien järjestämistä
 • jokavuotisia Kiva kaveri -stipendejä

Jokaista luokkaa edustaa Maavyssa yksi jäsen ja yksi varajäsen, mutta kokouksiin ovat tervetulleita kaikki vanhemmat ilman sen ihmeempää titteliä. Kokouksia on vain muutama vuodessa, ja muukin toiminta on kevyttä ja sitä paitsi hauskaa, yhdessä tekemistä ja toisiin vanhempiin tutustumista.

On myös yksi tapa osallistua Maavyn toimintaan täysin etänä ja huikean helposti: laittaa vain vapaavalintaisen summan yhdistyksen tilille.

Tilinumero: FI36 3131 3001 1654 30
Vastaanottaja: Maavy ry
Viesti: kannatusmaksu

Tervetuloa mukaan tähän tärkeään toimintaan!

Meidät löytää Facebookista: https://www.facebook.com/maavymeilahti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

ja tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: maavy@outlook.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Huoltajakohtaiset Wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Meilahden ala-asteen koulun järjestyssäännöt

Meilahden ala-asteen koulun tulee olla jokaiselle siellä opiskelevalle ja työskentelevälle turvallinen paikka. Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda turvaa ja järjestystä, edistää hyvää oppimista ja viihtyvyyttä.
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulupäivinä sekä oppitunneilla, välitunneilla, retkillä että koulumatkoilla.
Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain ja tarvittaessa niihin tehdään lisäohjeita. Toivomme, että käytte järjestyssäännöt oppilaan kanssa läpi kotonakin.

Koulun järjestyssäännöt ovat:
1. Kaikki koulun oppilaat ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia.

2. Koulussa käyttäydytään hyvin ja ystävällisesti kaikkia kohtaan.

3. Oppilaat noudattavat koulun aikuisten ohjeita.

4. Kiusaaminen on kiellettyä.

5. Kouluun tullaan ajoissa tarvittavat välineet mukana.

6. Koulussa kaikilla on oikeus työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön.

7. Koulun ja omaa omaisuutta käsitellään huolellisesti.

8. Välitunti vietetään koulun välituntialueella ja noudatetaan annettuja ohjeita.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. Jokaisesta luokasta on valittu oppilaskunnan hallitukseen 2 jäsentä. 

Koulumme Ruuti-rahalla on lukuvuonna 2022-2023 järjestetty koko koulun yhteinen tapahtumapäivä, jolloin kävimme katsomassa Talvisirkusta Tanssiteatteri Hurjaruuthissa. Tämän lisäksi Ruuti-rahalla on kustannettu ystävänpäivän donitsit, palkintoja oppilaskunnan järjestämään piirustuskilpailuun sekä materiaaleja koulumme joulukorttitempaukseen. Nämä ovat olleet oppilaskuntamme hallituksen päättämiä keinoja lisätä yhteisöllisyyttä ja parantaa kouluviihtyvyyttä Meilahden ala-asteella.  

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri 
Sanni Nuppula, ma-to
puh. 09 310 866 48(Linkki aloittaa puhelun)
sanni.nuppula(at)hel.fi

Kanslia avoinna klo 9-15.30.

Rehtori
Tero Tatterback
puh. 09 3108 65 38(Linkki aloittaa puhelun)
tero.tatterback(at)hel.fi

Apulaisrehtorit
Pertti Vainikainen
puh. 09 3108 62 95(Linkki aloittaa puhelun)
pertti.vainikainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Mervi Matero
mervi.matero(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Hanna Pajunen
hannaemiliapajunen(at)gmail.com

Iltapäivätoiminta/ HJK
Ryhmän tiedot:
puh. 0400 844 575(Linkki aloittaa puhelun)
ip.meilahti@hjk.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava 
Patrice Ndoumba
puh. 050 415 6487

Kouluravintola
Alue-esimies Nina Sinkkonen
puh. 040 183 15 94(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat

1A Ulla Alanen
1B Minna Lintinen
1C Rita Laitinen

2A Sanna Kullberg
2B Sanni Kantokorpi
2C Jenni Juho

3A Saara Tujula
3B Emmi Valla
3C Katja Arvilommi
3D Veera Takkavuori

4A Sini Ahonala
4B Hannu Korhonen
4C Karoliina Murtola
4D Ville Väyrynen

5A Mai-Brit Malmstedt
5B Jasmin Granqvist
5C Silja Johansson

6A Mervi Matero
6B Laura Rytkönen
6C Liina Hietanen

1-4 lk. Leena Toikkanen, p. 040-1834318(Linkki aloittaa puhelun)
4-6 lk. Anu Tanhuanpää, p. 040-1833062(Linkki aloittaa puhelun)

Laaja-alainen erityisopetus
Helmi Betancourt, Lilli Määttä ja Anna-Maaria Vanhatalo

Tuntiopettajat
Pertti Vainikainen

Aineenopettajat

englanti A1 ja saksa A2: Sari Tossavainen
ruotsi A2 ja englanti A1: Satu Finnilä-Ylisiurua
englanti A1, saksa A2, ruotsi B1: Jenny Tuomisto
suomi toisena kielenä -opetus (s2): Minna Muukkonen  
kiina A1: Pia Näsman-Hao
kiinankielinen opetus, 1.-6.lk kiinan kieli: Ding Qian 
musiikki: Jutta-Maija Joelsson
uskonto, islam: Abdelhai Azzouzi ja Abdulbaki Koc
uskonto, ortodoksinen: Dimitrios Rantzos
oman äidinkielen opetus (venäjä): Svetlana Andersson (svetlana2.andersson@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (ilman ääkkösiä), ellei muuta mainita.

Koulunkäynninohjaajat
Iiro Luoto, Tomi Murtonen, Amio Amio ja Otso Pajunen

Koulupsykologi
Liisa Tulensalo-Karppinen, ma-to
puh. 040 169 9520

Kuraattori
Maiju Meling, ma-pe
puh. 050 541 8596(Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitaja 
Miia Pietarinen
puh. 09 310 48664(Linkki aloittaa puhelun), ma-pe
Oppilaat voivat hakeutua ilman ajanvarausta terveydenhoitajan vastaanotolle aamun ensimmäisellä välitunnilla klo 9.30-10 välisenä aikana. Sairauksien hoito omalla terveysasemalla.

Hammashoito
Keskitetty ajanvarausnumero 09310 514 000(Linkki aloittaa puhelun)
Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen ajanvarauksen numero 09 471 71110(Linkki aloittaa puhelun)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.  Aamupäivätoiminnasta vastaa HJK.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.00–10.00. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. 

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Viuhkatanssikerho
tiistaisin
1.-3. -luokan oppilaille klo 13:45-14:30 ja 4.-6. -luokan oppilaille klo 14:30-15:15
Paikka: koulun juhlasali
Ilmoittautumiset sähköpostilla ling.ollikkala(at)hotmail.com

Kuoro
tiistaisin klo 14:30-15:30 (3.-6.lk) ja torstaisin klo 8:00-8:45 (1.-2. lk)
Paikka: musiikkiluokka
Ilmoittautumiset Wilmassa musiikinopettaja Jutta Joelssonille.

Teatterikerho
maanantaisin 
klo 14-15.15 (1.-2. lk)

torstaisin
klo 13.05-14.20 (1.-3.lk)
klo 14.20-15.35 (3.-6.lk)
Maksullinen kerho, jonka järjestää Karjalan Nuoret ry.
Ilmoittautuminen osoitteessa www.karjalannuoret.fi/teatteri(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

Maanantai  

 

HopLop (3.–4.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 14.15–15.15 (5.9. alkaen)  

Paikka: HopLop Tripla 

HopLopissa harrastetaan liikunnallisia leikkejä ja seikkailuita sekä ratkotaan erilaisia tehtäviä ja arvoituksia yhdessä. Viikoittain vaihtuvat teemat vievät leikit erilaisten pihapelien ja yhteisleikkien pariin, kokeillaan erilaisia rastiratoja sekä erilaisia trampoliini- ja sirkuskouluharjoituksia. Ilmoittaudu mukaan Pasilan HopLopin harrastetoimintaan, koe hauskat leikit, löydä uusia kavereita ja tule liikkumaan HopLopin ohjaajien johdolla. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Kaisa Niemi, kaisa.niemi@hoplop.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: HopLop / Harrastamisen Suomen malli   

 

Tiistai  

 

Parkour (3.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 16.00–17.00 (5.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali

Parkour on innostavaa ja monipuolista toiminnallista treeniä, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman ketterästi, sulavasti tai nopeasti paikasta toiseen hyödyntämällä ympäristön rakenteita ja välineitä. Harjoituksissa jokainen liikkuu omalla tahdillaan ja tyylillään - pääasia, että on hauskaa! Parkourissa ei oteta turhia riskejä ja harjoittelussa keskitytään vahvasti turvallisuuteen ja liikunnaniloon.  Parkour on lajina hyvin monipuolinen ja sen harrastaminen kehittää mm. voimaa, luovuutta, kestävyyttä, ketteryyttä, tilan hahmotusta, tarkkuutta sekä liikkeen sulavuutta. 

Ilmoittautuminen:  Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Olli Väätäinen, olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  puh. 044 0755664 ja Anna Mäkelä, puh. 050 5477224 

Järjestäjä: Jälkipoltto / Harrastamisen Suomen malli 

 

HopLop (5.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 14.15–15.15 (6.9. alkaen)  

Paikka: HopLop Tripla 

HopLopissa harrastetaan liikunnallisia leikkejä ja seikkailuita sekä ratkotaan erilaisia tehtäviä ja arvoituksia yhdessä. Viikoittain vaihtuvat teemat vievät leikit erilaisten pihapelien ja yhteisleikkien pariin, kokeillaan erilaisia rastiratoja sekä erilaisia trampoliini- ja sirkuskouluharjoituksia. Ilmoittaudu mukaan Pasilan HopLopin harrastetoimintaan, koe hauskat leikit, löydä uusia kavereita ja tule liikkumaan HopLopin ohjaajien johdolla. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Kaisa Niemi kaisa.niemi@hoplop.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: Jälkipoltto / Harrastamisen Suomen malli   

 

Keskiviikko  

 

Kokkailu (3.–6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.45–17:15 (6.9. alkaen)  

Paikka: Meilahden yläasteen kotitalousluokka 

Tervetuloa kokkailemaan ruokaa ja loihtimaan leipomuksia kokkailuryhmässä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja tarkoituksena on kokkailla ja leipoa rennosti pienryhmissä. Olit sitten jo kokkailumestari tai aloittelet vasta ruuanlaittoa, olet lämpimästi tervetullut ryhmään! 

 Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Ilona Karppanen, ilona.karppanen@nuorisoseurat.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) p. 050 439 3841 

Järjestäjä: Stadin nuorisoseurat / Harrastamisen Suomen malli 

 

Torstai  

 

Kuvataide (3.–6.lk)  

Aika: Torstaisin klo 14.30–16:00 (7.9. alkaen)  

Paikka: luokka 215, 2. kerros 

Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan sekä tutustutaan erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja tekotapoihin. Tuntien teemoissa otetaan osallistujien toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioon. Harrastustoiminnassa ilmapiiri on rento ja tarkoituksena on kehittää jokaisen omaa ilmaisua nauttien luovasta tekemisestä ja oppien uusia taitoja.  Lisäksi toiminnassa tehdään koulukiusaamista ja syrjintää ennaltaehkäisevää työtä keskittymällä etenkin yhteisöllisyyden kehittämiseen ja nuorilähtöiseen ryhmätoimintaan.  

 Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Jenna Laine, puh. 040 1435557 (ma ja pe klo 8-10, ti-to klo 10-12), koordinaattori@breakthefight.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Break the Fight / Harrastamisen Suomen malli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Hanna Pajunen, puheenjohtaja, hannaemiliapajunen(at)gmail.com

Anne Lahtinen, varapuheenjohtaja, anne.j.lahtinen(at)edu.hel.fi

Aino Erkinjuntti, jäsen, aino.erkinjuntti(at)gmail.com

Tomi Kytölä, jäsen, wareday(at)gmail.com

Rocka Merilahti, jäsen, rocka.merilahti(at)gmail.com

Varajäsenet

Hanna Paatela

Milla Rimpiläinen

Sari Spiridovitsh

Teemu Paatela

Kimmo Lehikoinen

Muu henkilökunta

Johanna Varpula, jäsen, johanna.varpula(at)hel.fi

Nina Sinkkonen, varajäsen

Ville Väyrynen. jäsen, ville.vayrynen(at)edu.hel.fi

Ville Leppänen, varajäsen

Johtokunnan kokous 8.3.2023

Meilahden ala-aste

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/23

AIKA: 08.03.2023 klo 17.00–17.50
PAIKKA: Meilahden ala-aste

Hanna Pajunen puheenjohtaja
Anne Lahtinen varapuheenjohtaja
Aino Erkinjuntti jäsen
Rocka Merilahti jäsen
Tomi Kytölä jäsen
Johanna Varpula jäsen
Ville Väyrynen jäsen
Tero Tatterback sihteeri

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4§ Meilahden ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen. (Liite 1 ja 2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Meilahden ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 603 334 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 461 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 456 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Meilahden ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvionkäyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

5§ Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Esitys: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. Seuraava kokous pidetään 23.05. 2023 klo 17.00 tai tarvittaessa.

Hanna Pajunen, pj
Tero Tatterback, sihteeri
Aino Erkinjuntti
Rocka Merilahti

Johtokunnan kokous 23.5.2023

Meilahden ala-aste

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/23

AIKA: 23.05.2023 klo 17.00
PAIKKA: Meilahden ala-aste, opettajainhuone

Hanna Pajunen puheenjohtaja
Anne Lahtinen varapuheenjohtaja
Aino Erkinjuntti jäsen
Tomi Kytölä jäsen
Johanna Varpula jäsen
Ville Väyrynen jäsen
Tero Tatterback sihteeri

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4§ Koulun lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen hyväksyminen (LIITE1)

Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen.

5§ Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. Seuraava kokous pidetään 11.10.2023 klo 17.00 tai tarvittaessa.

Hanna Pajunen, pj
Tero Tatterback, sihteeri
Ville Väyrynen
Johanna Varpula

Johtokunnan kokous 27.9.2023

Meilahden ala-aste

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/23

AIKA: 27.09.2023 klo 17.00
PAIKKA: Meilahden ala-aste, opettajainhuone

Anne Lahtinen puheenjohtaja
Aino Erkinjuntti jäsen
Tomi Kytölä jäsen
Johanna Varpula jäsen
Ville Väyrynen jäsen
1 oppilasedustaja
Tero Tatterback sihteeri

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Oppilasedustajien läsnäolo- ja puheoikeus

Oppilasedustajille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

Koulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen (LIITE1)

Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025 (LIITE 2)

Johtokunta esittää lausunnossaan lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoiksi vaihtoehtoa numero 1. Lisäksi johtokunta esittää, että lukuvuosi alkaisi päivää aiemmin ja helatorstain jälkeinen perjantai olisi vapaapäivä. 

Johtokunnan lausunto kaksikielisen suomi-kiina-opetuksen valintakokeesta luopumisesta.

Johtokunta esittää lausunnossaan, että kaksikielisen opetuksen valintakokeesta luovutaan vuodesta 2025 alkaen.

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. Seuraava kokous pidetään 06.03.2024 klo 17.00 tai tarvittaessa.

Anne Lahtinen, pj
Tero Tatterback, sihteeri
Ville Väyrynen
Johanna Varpula

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Apulaisrehtori
Mervi Matero
mervi.matero@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Pertti Vainikainen
+358 9 310 86295
pertti.vainikainen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Sanni Nuppula
+358 9 310 86648
sanni.nuppula@hel.fi

Rehtori
Tero Tatterback
+358 9 310 86538
tero.tatterback@hel.fi

Sijainti

Jalavatie 6, 00270 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on vähintään 4 porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on kierreportaat, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.