Meilahden ala-asteen koulu

Koulumme sijaitsee Mannerheimintien ja Tukholmankadun välisessä korttelissa. Viidensadan oppilaan koulussamme toimivat luokka-asteet 1-6.
Meilahden ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Jalavatie 6, 00270 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 27301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Mervi Matero
mervi.matero@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Pertti Vainikainen
+358 9 310 86295
pertti.vainikainen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Sanni Nuppula
+358 9 310 86648
sanni.nuppula@hel.fi

Rehtori
Tero Tatterback
+358 9 310 86538
tero.tatterback@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, kiina
englanti, ruotsi, saksa
ruotsi

Kaksikielinen opetus

suomi-kiina
suomi-ruotsi

Koulumme sijaitsee Mannerheimintien ja Tukholmankadun välisessä korttelissa. Viidensadan oppilaan koulussamme toimivat luokka-asteet 1-6. Koulumme on oman alueemme lähikoulu, jossa on mahdollista opiskella myös ruotsinkielisellä kielikylpyluokalla, A1-kielenä englantia tai kiinaa sekä kaksikielisessä suomi–kiina -opetuksessa.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, Suomi toisena kielenä opettaja (S2), tuntiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, kiina
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • Kaksikielinen opetus 1.-6.luokalla: kiina

Kaksikielinen opetus

Meilahden ala-asteella on mahdollisuus osallistua kaksikieliseen suomi-kiina –opetukseen vuosiluokilla 1.-6. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinan kielen lisäksi myös eri oppiaineita opetetaan kiinaksi. Opetuksessa noudatetaan suomalaista perusopetuksen opetussuunnitelmaa, jonka pohjalta kiinan kieleen on laadittu oma opetussuunnitelma.

Kaksikieliseen suomi-kiina –opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella, jossa arvioidaan lapsen kiinan ja suomen kielen taitoa.

 

Kieliä, kyllä kiitos!

Videolla mm. kiinan kielen opettajat Pia Näsman-Hao ja Qian Ding opettavat lapsia Meilahden ala-asteella.

Siirry tästä Vimeon videoon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tärkeät päivämäärät koulutulokkaille

 

Kouluun tutustuminen

Lähialueen eskarit käyvät tutustumassa kevään aikana Meilahden ala-asteen kouluun. Muut kuin lähialueen eskarit voivat tulla koululle huoltajan kanssa 15.5. klo 13.15.

Tulevien ekaluokkalaisten opettajat on nyt valittu.

1A-luokka Tapani Pohjonen

1B-luokka Nanna Suoperä

1C-luokka Heli Immonen                                   

Wilma-tunnuksen tekeminen Suomi.fi-tunnistautumisen avulla

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/tietoa-1-luokan-aloittavalle/wilma-kodin-ja-koulun-yhteydenpitoon

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös Meilahden ala-asteen vanhempainyhdistys (Maavy).

Maavy

Kuuleeko vanhemmat, Maavy kutsuu!

Meilahden ala-asteen vanhempainyhdistys, tuttavallisemmin Maavy, on valmis auttamaan aina kun pienet koululaiset jotain tarvitsevat. Keräämme rahaa kannatusmaksuilla, koulun joulumyyjäisissä ja muissa Meikun tapahtumissa. Hankitut varat auttavat loihtimaan lasten kouluvuosista astetta ikimuistoisempia! Virallisesti ilmaistuna Maavyn tehtävä on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä kasvu- ja oppimisympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Lisäksi tuomme esille vanhempien kannanottoja koulun kasvatustyöhön liittyviin kysymyksiin.

Maavy on tukenut muun muassa:

 • uusien kirjojen hankintaa koulun kirjastoon
 • urheilu- ja välituntitarvikkeiden hankintaa
 • koulun retkitoimintaa (esim. urheilupäivien bussikuljetukset)
 • oppilaiden harrastustoimintaa ja taideaineita
 • erilaisten neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksien järjestämistä
 • jokavuotisia Kiva kaveri -stipendejä

Jokaista luokkaa edustaa Maavyssa yksi jäsen ja yksi varajäsen, mutta kokouksiin ovat tervetulleita kaikki vanhemmat ilman sen ihmeempää titteliä. Kokouksia on vain muutama vuodessa, ja muukin toiminta on kevyttä ja sitä paitsi hauskaa, yhdessä tekemistä ja toisiin vanhempiin tutustumista.

On myös yksi tapa osallistua Maavyn toimintaan täysin etänä ja huikean helposti: laittaa vain vapaavalintaisen summan yhdistyksen tilille.

Tilinumero: FI36 3131 3001 1654 30
Vastaanottaja: Maavy ry
Viesti: kannatusmaksu

Tervetuloa mukaan tähän tärkeään toimintaan!

Meidät löytää Facebookista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

ja tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: maavy@outlook.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Huoltajakohtaiset Wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Meilahden ala-asteen koulun järjestyssäännöt

Meilahden ala-asteen koulun tulee olla jokaiselle siellä opiskelevalle ja työskentelevälle turvallinen paikka. Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda turvaa ja järjestystä, edistää hyvää oppimista ja viihtyvyyttä.
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulupäivinä sekä oppitunneilla, välitunneilla, retkillä että koulumatkoilla.
Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain ja tarvittaessa niihin tehdään lisäohjeita. Toivomme, että käytte järjestyssäännöt oppilaan kanssa läpi kotonakin.

Koulun järjestyssäännöt ovat:

 1. Kaikki koulun oppilaat ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia.
 2. Koulussa käyttäydytään hyvin ja ystävällisesti kaikkia kohtaan.
 3. Oppilaat noudattavat koulun aikuisten ohjeita.
 4. Kiusaaminen on kiellettyä.
 5. Kouluun tullaan ajoissa tarvittavat välineet mukana.
 6. Koulussa kaikilla on oikeus työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön.
 7. Koulun ja omaa omaisuutta käsitellään huolellisesti.
 8. Välitunti vietetään koulun välituntialueella ja noudatetaan annettuja ohjeita.
 9. Puhelimet ja muut mobiililaitteet pidetään opetuksen aikana äänettöminä ja poissa näkyvistä.​
 10. Toisen henkilön kuvaaminen on sallittua vain tämän suostumuksella, eikä toisen ihmisen kuvia, videoita tai viestejä saa jakaa eikä julkaista ilman tämän suostumusta.​
 11. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta matkapuhelin, tietokone tai mobiililaite, mikäli laitteen käyttö häiritsee opetusta ja/tai oppimista.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. Jokaisesta luokasta on valittu oppilaskunnan hallitukseen 2 jäsentä. 

Koulumme Ruuti-rahalla on lukuvuonna 2022-2023 järjestetty koko koulun yhteinen tapahtumapäivä, jolloin kävimme katsomassa Talvisirkusta Tanssiteatteri Hurjaruuthissa. Tämän lisäksi Ruuti-rahalla on kustannettu ystävänpäivän donitsit, palkintoja oppilaskunnan järjestämään piirustuskilpailuun sekä materiaaleja koulumme joulukorttitempaukseen. Nämä ovat olleet oppilaskuntamme hallituksen päättämiä keinoja lisätä yhteisöllisyyttä ja parantaa kouluviihtyvyyttä Meilahden ala-asteella.  

Henkilökuntamme yhteystiedot

Luokanopettajat

1A Ulla Alanen
1B Minna Lintinen
1C Rita Laitinen

2A Sanna Kullberg
2B Sanni Kantokorpi
2C Jenni Juho

3A Saara Tujula
3B Emmi Valla
3C Katja Arvilommi
3D Veera Takkavuori

4A Sini Ahonala
4B Anne Lahtinen
4C Kenneth Persson
4D Ville Väyrynen

5A Mai-Brit Malmstedt
5B Jasmin Granqvist
5C Silja Johansson

6A Mervi Matero
6B Laura Rytkönen
6C Liina Hietanen

1-4 lk. Leena Toikkanen, p. 040-1834318(Linkki aloittaa puhelun)
4-6 lk. Anu Tanhuanpää, p. 040-1833062(Linkki aloittaa puhelun)

Laaja-alainen erityisopetus

Helmi Betancourt,  Anna-Maaria Vanhatalo ja Anna-Maria Vuohelainen

Tuntiopettajat

Pertti Vainikainen

Aineenopettajat

englanti A1 ja saksa A2: Sari Tossavainen
ruotsi A2 ja englanti A1: Satu Finnilä-Ylisiurua
englanti A1, saksa A2, ruotsi B1: Jenny Tuomisto
suomi toisena kielenä -opetus (s2): Minna Muukkonen  
kiina A1: Pia Näsman-Hao
kiinankielinen opetus, 1.-6.lk kiinan kieli: Ding Qian 
musiikki: Jutta-Maija Joelsson
uskonto, islam: Abdelhai Azzouzi ja Abdulbaki Koc
uskonto, ortodoksinen: Dimitrios Rantzos
oman äidinkielen opetus (venäjä): Svetlana Andersson (svetlana2.andersson@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (ilman ääkkösiä), ellei muuta mainita.

Koulunkäynninohjaajat

Iiro Luoto
Tomi Murtonen
Amio Amio
Otso Pajunen

Koulupsykologi 

Anahita Manoocheri , ma-to
puh. 040 169 9520(Linkki aloittaa puhelun)

Kuraattori 

Maiju Meling, ma-pe
puh. 050 541 8596(Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitaja 

Miia Pietarinen
puh. 09 310 48664(Linkki aloittaa puhelun), ma-pe
Oppilaat voivat hakeutua ilman ajanvarausta terveydenhoitajan vastaanotolle aamun ensimmäisellä välitunnilla klo 9.30-10 välisenä aikana. Sairauksien hoito omalla terveysasemalla.

Hammashoito

Keskitetty ajanvarausnumero 09310 514 000(Linkki aloittaa puhelun)
Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen ajanvarauksen numero 09 471 71110(Linkki aloittaa puhelun)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.  Aamupäivätoiminnasta vastaa HJK.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.00–10.00. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. 

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Viuhkatanssikerho
tiistaisin
1.-3. -luokan oppilaille klo 13:45-14:30 ja 4.-6. -luokan oppilaille klo 14:30-15:15
Paikka: koulun juhlasali
Ilmoittautumiset sähköpostilla ling.ollikkala(at)hotmail.com

Kuoro
tiistaisin klo 14:30-15:30 (3.-6.lk) ja torstaisin klo 8:00-8:45 (1.-2. lk)
Paikka: musiikkiluokka
Ilmoittautumiset Wilmassa musiikinopettaja Jutta Joelssonille.

Teatterikerho
maanantaisin 
klo 14-15.15 (1.-2. lk)

torstaisin
klo 13.05-14.20 (1.-3.lk)
klo 14.20-15.35 (3.-6.lk)
Maksullinen kerho, jonka järjestää Karjalan Nuoret ry.
Ilmoittautuminen osoitteessa www.karjalannuoret.fi/teatteri(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024 - 2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Hanna Pajunen, puheenjohtaja, hannaemiliapajunen(at)gmail.com

Anne Lahtinen, varapuheenjohtaja, anne.j.lahtinen(at)edu.hel.fi

Aino Erkinjuntti, jäsen, aino.erkinjuntti(at)gmail.com

Tomi Kytölä, jäsen, wareday(at)gmail.com

Rocka Merilahti, jäsen, rocka.merilahti(at)gmail.com

Varajäsenet

Hanna Paatela

Milla Rimpiläinen

Sari Spiridovitsh

Teemu Paatela

Kimmo Lehikoinen

Muu henkilökunta

Johanna Varpula, jäsen, johanna.varpula(at)hel.fi

Nina Sinkkonen, varajäsen

Ville Väyrynen. jäsen, ville.vayrynen(at)edu.hel.fi

Ville Leppänen, varajäsen

Johtokunnan kokous 8.3.2023

Meilahden ala-aste

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/23

AIKA: 08.03.2023 klo 17.00–17.50
PAIKKA: Meilahden ala-aste

Hanna Pajunen puheenjohtaja
Anne Lahtinen varapuheenjohtaja
Aino Erkinjuntti jäsen
Rocka Merilahti jäsen
Tomi Kytölä jäsen
Johanna Varpula jäsen
Ville Väyrynen jäsen
Tero Tatterback sihteeri

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4§ Meilahden ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen. (Liite 1 ja 2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Meilahden ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 603 334 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 461 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 456 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Meilahden ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvionkäyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

5§ Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Esitys: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. Seuraava kokous pidetään 23.05. 2023 klo 17.00 tai tarvittaessa.

Hanna Pajunen, pj
Tero Tatterback, sihteeri
Aino Erkinjuntti
Rocka Merilahti

Johtokunnan kokous 23.5.2023

Meilahden ala-aste

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/23

AIKA: 23.05.2023 klo 17.00
PAIKKA: Meilahden ala-aste, opettajainhuone

Hanna Pajunen puheenjohtaja
Anne Lahtinen varapuheenjohtaja
Aino Erkinjuntti jäsen
Tomi Kytölä jäsen
Johanna Varpula jäsen
Ville Väyrynen jäsen
Tero Tatterback sihteeri

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4§ Koulun lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen hyväksyminen (LIITE1)

Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen.

5§ Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. Seuraava kokous pidetään 11.10.2023 klo 17.00 tai tarvittaessa.

Hanna Pajunen, pj
Tero Tatterback, sihteeri
Ville Väyrynen
Johanna Varpula

Johtokunnan kokous 27.9.2023

Meilahden ala-aste

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/23

AIKA: 27.09.2023 klo 17.00
PAIKKA: Meilahden ala-aste, opettajainhuone

Anne Lahtinen puheenjohtaja
Aino Erkinjuntti jäsen
Tomi Kytölä jäsen
Johanna Varpula jäsen
Ville Väyrynen jäsen
1 oppilasedustaja
Tero Tatterback sihteeri

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Oppilasedustajien läsnäolo- ja puheoikeus

Oppilasedustajille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

Koulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen (LIITE1)

Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025 (LIITE 2)

Johtokunta esittää lausunnossaan lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoiksi vaihtoehtoa numero 1. Lisäksi johtokunta esittää, että lukuvuosi alkaisi päivää aiemmin ja helatorstain jälkeinen perjantai olisi vapaapäivä. 

Johtokunnan lausunto kaksikielisen suomi-kiina-opetuksen valintakokeesta luopumisesta.

Johtokunta esittää lausunnossaan, että kaksikielisen opetuksen valintakokeesta luovutaan vuodesta 2025 alkaen.

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. Seuraava kokous pidetään 06.03.2024 klo 17.00 tai tarvittaessa.

Anne Lahtinen, pj
Tero Tatterback, sihteeri
Ville Väyrynen
Johanna Varpula

Johtokunnan kokous 6.3.2024

Meilahden ala-aste

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/24

AIKA: 06.03.2024 klo 17.00
PAIKKA: Meilahden ala-aste

Hanna Pajunen puheenjohtaja
Anne Lahtinen varapuheenjohtaja
Aino Erkinjuntti jäsen
Rocka Merilahti jäsen
Johanna Varpula jäsen
Tero Tatterback sihteeri

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4§ Meilahden ala-asteen koulun järjestyssäännöt (LIITE 1)

Johtokunta hyväksyi koulun järjestyssääntöihin tehdyt lisäykset.

5§ Meilahden ala-asteen koulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen. (LIITE 2 ja 3)

Meilahden ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvio käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Meilahden ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 691 285 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2024 osalta on 448 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 448 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Meilahden ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvionkäyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

6§ Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. Seuraava kokous pidetään 22.05. 2024 klo 17.00 tai tarvittaessa.

Hanna Pajunen, pj
Tero Tatterback, sihteeri
Anne Lahtinen
Johanna Varpula

Sijainti

Jalavatie 6, 00270 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on vähintään 4 porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on kierreportaat, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.