Malmin peruskoulu

Malmilla sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Malmin peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Talvelantie 1, 00700 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
englanti suomi ruotsi
PL 70302, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Rina Niinikoski
+358 9 310 21514
koulusihteeri.malmipk@hel.fi

Koulusihteeri
Tuula Nikula
+358 9 310 21334
koulusihteeri.malmipk@hel.fi

Rehtori
Lasse Latomäki
+358 9 310 82553
lasse.latomaki@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Leena Salokanto
+358 9 310 89357
leena.salokanto@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, espanja
englanti, espanja, saksa, venäjä
ruotsi
espanja, kiina, ranska, saksa

Kaksikielinen opetus

suomi-englanti

Tarjolla auditorio ja sali

Koulumme koostuu kolmesta eri opetuksen toimipisteestä, jotka ovat Talvela, Pohjola ja Kesälä.
 • Talvelassa (Talvelantie 1) toimivat vuosiluokat 5.–9. Perusopetusryhmiä on yhteensä 23 kpl, joista kaksi on autismin kirjon opetusryhmiä.
 • Pohjolassa (Kirkonkyläntie 17) toimivat vuosiluokat 1.–4. Perusopetusryhmiä on yhteensä 9 kpl.
 • Kesälässä (Silkokuja 7) toimivat vuosiluokat 1.–4. Perusopetusryhmiä on yhteensä 11 kpl, joista kaksi on autismin kirjon opetusryhmiä.

Malmin peruskoulu tarjoaa kasvun edellytykset hyvään elämään. Koulussa toimitaan yhteistyössä lasten ja nuorten parhaaksi. Oppilaita ohjataan yksilölliseen ja aktiiviseen oppimiseen turvallisessa oppimisympäristössä.

Tulevien 7-luokkalaisten tutustumisiltapäivä

Syksyllä 2024 Malmin peruskoulussa aloittavat 7-luokkalaiset pääsivät tutustumaan kouluumme maanantaina 27.5.24.
 
 

Tulevien ekaluokkalaisten tärkeitä päivämääriä

8.3.2024 Oppilaaksiottopäätökset on postitettu oppilaiden koteihin.

11.3.–17.4.2024 Iltapäivätoiminnan hakuaika. Paikkoja jaettaessa ei ole merkitystä, mihin aikaan hakuajan sisällä hakemus on lähetetty.  

Lisätietoja seuraavasta linkistä https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta-kerhot-ja-harrastukset/iltapaivatoiminta

22.3. perjantaina huoltajille tiedotetaan sähköpostitse lapsen tulevan koulunaloituksen toimipaikka.

Tulevien ekaluokkalaisten ja huoltajien tutustumistilaisuudet:

Kesälä: tiistai 14.5. klo 8:45-9:30

Pohjola: keskiviikko 15.5. klo 8:45-9:30

Meidän koulu

Tulevien 7-luokkalaisten tutustumisiltapäivä

Syksyllä 2024 Malmin peruskoulussa aloittavat 7-luokkalaiset pääsivät tutustumaan kouluumme maanantaina 27.5.24.
 
 

Tulevien ekaluokkalaisten tärkeitä päivämääriä

8.3.2024 Oppilaaksiottopäätökset on postitettu oppilaiden koteihin.

11.3.–17.4.2024 Iltapäivätoiminnan hakuaika. Paikkoja jaettaessa ei ole merkitystä, mihin aikaan hakuajan sisällä hakemus on lähetetty.  

Lisätietoja seuraavasta linkistä https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta-kerhot-ja-harrastukset/iltapaivatoiminta

22.3. perjantaina huoltajille tiedotetaan sähköpostitse lapsen tulevan koulunaloituksen toimipaikka.

Tulevien ekaluokkalaisten ja huoltajien tutustumistilaisuudet:

Kesälä: tiistai 14.5. klo 8:45-9:30

Pohjola: keskiviikko 15.5. klo 8:45-9:30

 

 

 

 

 

 

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Talvelan toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Pohjolan toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Opetussuunnitelma

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Valinnaisaineet

Luokat 8 ja 9

Oppilaalla on vuosiluokilla 8 ja 9 kaksi valinnaisainetta. Kumpaakin valinnaisainetta opiskellaan 2vvt kahdeksannella ja 2 vvt yhdeksännellä luokalla. Perusopetuksen päättötodistukseen valinnaisaineista annetaan numeroarvostelu. 7. luokalla kaikille pakollisina aineina olleet kotitalous, kuvataide, musiikki ja käsityö eivät jatku enää 8. ja 9. luokalla, ellei niitä valita valinnaisaineiksi.

Aloitettua valinnaisainetta ei voi vaihtaa kuin erittäin painavin perustein. Vaihdosta päättävät opettajat, opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori yhdessä sekä tarvittaessa rehtori. Vaihto ei ole mahdollinen, jos ryhmässä ei ole tilaa.

9. luokalla tulee olemaan vielä kaksi lyhyttä valinnaisainetta.

VALINTAKORIT, joista kummastakin valitaan yksi aine luokille 8 ja 9

 • KORI A (Korin A valinnat eivät voi olla samoja kuin korin B valinnat): ESPANJA, KIINA, RANSKA, SAKSA, KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, MUSIIKKI, TEKNINEN TYÖ, TEKSTIILITYÖ, NUORTEN ELÄMYS- JA TOIMINTAKURSSI
 • KORI B (Korin B valinnat eivät voi olla samoja kuin korin A valinnat): KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, MUSIIKKI

Koulun opetussuunnitelmasta (ops.edu.hel.fi) löytyvät kaikki valinnaisaineet. B2-kielet löytyvät oppiaine-osiosta kohdasta Vieraat kielet ja muut valinnaisaineet kohdasta Valinnaiset opinnot.

ESPANJA / KIINA / RANSKA / SAKSA (B2-KIELI)
Uuden kielen opettelu avartaa maailmaa monella tasolla. Kahden vuoden aikana tutustut uuteen kieleen ja erilaisiin kulttuureihin. Aiheita lähestytään nuorison näkökulmasta. Opit selviytymään monenlaisissa arkipäivän tilanteissa matkustaessasi maailmalla. Et joudu pulaan ostoksilla tai ravintolassa, myös lääkärissäkäynti hoituu. Voit hyödyntää vieraan kielen taitoasi vaikkapa kesätyöpaikassasi. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla ja annettujen tehtävien tekemistä.

KOTITALOUS
Valinnaisessa kotitaloudessa erityisesti ruoanvalmistukseen, leivontaan ja kodinhoitoon liittyvät käytännön työskentelytaitosi kehittyvät. Näihin taitoihin liittyvät myös tekemisen oma-aloitteisuus, taloudellinen ja vastuullinen työskentely sekä oman toiminnan ja valintojen vaikutusten ymmärtäminen. Oppituntien laajoja aihealueita ovat esim. juhlat ja niiden järjestäminen, perinneruoat ja suomalainen ruokakulttuuri, erityisruokavaliot ja eri maiden ruokakulttuurit.

Oppitunneilla tärkeää on pitkäjänteinen työskentely ja yhdessä tekeminen. Tunnilla tehdään tehtäviä yksin, pareittain ja ryhmissä. Tehtävät ovat käytännöntehtäviä, mutta myös muutamia kirjallisia projektitöitä erilaisista kotitalouden aiheista. Välillä pääset myös vaikuttamaan omien toiveiden ja ateriasuunnitelmien kautta. Kotitalousluokka työvälineineen, laitteineen ja raaka-aineineen tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös opintokäyntejä ja opintoretkiä.

KUVATAIDE
Tule kokemaan ja oppimaan erilaisten materiaalien ja välineiden käyttöä sekä syventämään taitojasi visuaalisessa ilmaisussa; suunnittelu, ideointikyky, kuvan tekemisen keinot ja oman kuvailmaisun kehittäminen.

Opinnoissa pyritään kehittämään oppilaan kykyä suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tehtäväkokonaisuuksia.
Opintojen sisältöä tarkennetaan opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan. Lisäksi oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

LIIKUNTA
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta.

Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti.

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnan opetuksen yhteydessä oppilas saa tietoa ja valmiuksia terveyden hyvinvoinnin ja hygienian edistämiseen. Pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

MUSIIKKI
Musiikin valinnaiskurssilla kehitetään yhteissoittotaitoja ja siirrytään soittamaan vaativampaa ohjelmistoa. Kappaleet valitaan sekä uusista että hieman vanhemmista ryhmän toiveita kuunnellen.

Musan tekemisen lomassa tutustutaan rokin historiaan, elokuva- ja näyttämömusiikkiin sekä jazziin. Tehdään retkiä katsomaan esityksiä, elokuvia ja näyttelyitä tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla pääpaino on tekemisessä eli yhteismusisoinnissa.
Musiikin kurssi tarjoaa mahdollisuuden kehittyä muusikkona ja oppia tietoja ja taitoja, joita saatat tarvita opinnoissasi ja työssäsi tulevaisuudessa.

TEKNINEN TYÖ TAI TEKSTIILITYÖ (KÄSITYÖ)
Käsityön tekniseen työhön tai tekstiilityöhön painottuvan valinnaisen tavoitteena on syventää ja laajentaa kokonaisen käsityöprosessin osaamista ja käsityötaitoja eri työtapoja ja materiaaleja käyttäen. Voit valita joko teknisen työn tai tekstiilityön. Molemmissa valinnaisissa on mahdollisuus sisällyttää työskentelyyn myös toisen sisällön materiaaleja ja työtapoja.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden osallisuutta ja oppilaan mahdollisuuksia painottaa omia mielenkiinnon kohteitaan. Oppilaalle tarjotaan erilaisia tekniikka- ja materiaalikokonaisuuksia käsityöoppiaineen sisältä. Opetus on oppilaan luovuutta tukevaa, tutkivaa, kokeilevaa ja ongelmalähtöistä. Tekniseen työhön tai tekstiilityöhön painottuvan käsityön valinnaiseen sisältyy myös erilaisia projektitöitä, joita voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet. Teemat valitaan oppilaan omaan elämysmaailmaan liittyväksi. Aihepiireinä voi olla esimerkiksi sisustus, koti, huonekalut, erilaiset välineet, kulkuneuvot, vaatetus tai korut. Teknisessä työssä oppilasta ohjataan kokonaisen käsityöprosessin hallintaan painottaen teknisen työn erityispiirteitä ja työtapoja. Tekstiilityössä kokonaisessa käsityöprosessissa painottuu pehmeiden materiaalien suunnitteluun ja työstämiseen käytetyt työtavat ja tekniikat. Teknistä työtä ja tekstiilityötä yhdistää uusimmat innovaatiot ja teknologiat ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet. Käsityön kasvatustehtävänä on myös tukea oppilaiden työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

NUORTEN ELÄMYS- JA TOIMINTAKURSSI
Tällä valinnaiskurssilla yhdistetään useiden oppiaineiden toiminnallisia osa-alueita. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Lähiökoutsien kanssa. Oppitunneilla merkittävässä roolissa ovat yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus sekä kulttuurien moninaisuus. Opetus tapahtuu koululla ja lähialueilla. Mahdolliset retket ja leirit ovat osa opintoja. Kahden vuoden opintojen päättyessä oppilas saa kerhonohjaajan ABC – peruskurssin suoritettua.

Kurssin aikana syvennetään omia ryhmätyöskentelyn taitoja eri toimintojen yhteydessä, suunnitellaan tapahtumia ja kerhoja toteuttaen ne mahdollisuuksien mukaan koulupäivien aikana. Opinnoissa huomioidaan oppilaiden erilaiset vahvuudet ja erilaisten taitojen merkitys ryhmän toimintaan ajatuksella ”yhdessä olemme enemmän”. Samalla oppilas saa runsaasti ohjausta ja tukea omien taitojensa vahvistamisessa. Oppilaiden toimimista ja ajattelua vahvistetaan yhdistämällä opetuksessa eri aineissa jo opittuja taitoja uudella tavalla. Lisäksi oppilaat saavat mahdollisuudet oman toimintansa ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.

Luokka 9

Oppilaalla on vuosiluokalla 9. kaksi uutta lyhyttä valinnaisainetta. Valinnaisaineita valitaan yhteensä 2 vvt. Kumpaakin valinnaisainetta opiskellaan yhdeksännellä luokalla 1vvt. Opetus toteutetaan kaksoistunteina yhden jakson ajan. Lyhyt valinnaisaine arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Aloitettua valinnaisainetta ei voi vaihtaa kuin erittäin painavin perustein. Vaihdosta päättävät opettajat, opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori yhdessä sekä tarvittaessa rehtori. Vaihto ei ole mahdollinen, jos ryhmässä ei ole tilaa.

VALINTAKORIT, joista kummastakin valitaan yksi aine 9. luokalle.

 • KORI A: ENGLANTI, VIESTINTÄ, HYGIENIAPASSI, BÄNDIPAJA, OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA, KORIPALLO, TANSSI-ILMAISU (PERUSKURSSI)
 • KORI B: FILOSOFIA , ILMAISUTAITO , YRITTÄJÄYYS , VALOKUVA JA VIDEO , RETKEILY, TANSSI-ILMAISU (JATKOKURSSI)

ENGLANTI, KORI A (A1-kieli)
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa ja laajentaa englannin osaamistaan. Tuntien sisällöistä ja työtavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa ja tehdään esimerkiksi ryhmätöitä, kirjoitetaan omia juttuja, pelataan, luetaan ja puhutaan paljon.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla ja annettujen tehtävien tekemistä. Tehdyt tehtävät kootaan lopuksi portfolioon.

VIESTINTÄ, KORI A
Valinnaisen viestinnän tavoitteena on syventää ja soveltaa kuvataiteen ja äidinkielen opinnoissa opittuja tietoja ja taitoja. Viestinnässä yhdistyvät kuva, puhuttu ja kirjoitettu kieli sekä äänet. Viestintä pohjautuu pitkälti juuri visuaalisuuteen.

Oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan erityisesti visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden visuaalisentuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Opetuksessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian osaamista ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

HYGIENIAPASSI, KORI A
Kiinnostaako sinua kesätyö esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa, leipomossa, elintarvikemyymälässä tai vaikka makeistehtaassa? Entä ruokaan liittyvä ala, ihan tulevaisuuden ammattina? Tarvitset hygieniapassin. Hygieniapassi on virallinen todistus siitä, että osaat elintarvikehygienian perusasiat.

Hygieniapassi-kurssilla opiskellaan hygieniapassiin vaadittavia tietoja yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Opittavia aihealueita ovat: elintarvikkeiden hankinta, kuljetus ja vastaanotto; varastointi ja kylmäsäilytys; ruoan valmistus, säilytys ja tarjoilu; siivous ja puhtaanapito; jätehuolto; elintarviketyöntekijä; omavalvonta; elintarvikkeiden säilyvyyttä parantavat käsittelyt ja ruokamyrkytykset.
Sinulla on mahdollisuus suorittaa virallinen hygieniapassi-testi kurssin lopussa tai myöhemmin. Testi koostuu sanallisista oikein-väärin-väittämistä. Testin hinta on 35 €.

BÄNDIPAJA, KORI A
Kaipaatko musatunteja? Tule verestämään soitto- ja laulutaitojasi musakurssille, jossa ennen kaikkea siis soitetaan ja lauletaan. Tavoitellaan hyviä jameja joka tunnille!

Ryhmän toiveet soitettavan ohjelmiston ja muun tekemisen suhteen otetaan huomioon. Soittamisen lisäksi voidaan esim. tehdä musaa Garage Bandillä ja muilla sovelluksilla.

OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA, KORI A
Kurssilla syvennetään matematiikan tunneilla aloitettua ohjelmointia. Tutustutaan graafiseen ohjelmointiympäristöön Scratch. Tutustutaan robotiikkaan ja mikrokontrollereihin monipuolisesti eri välinein kuten Lego Mindstorms, Makey Makey, Micro:bit.
Tutustutaan tekstipohjaiseen ohjelmointiin tekemällä HTML-nettisivut sekä tekemällä pieniä ohjelmia Python -kielellä.
Kurssilla tutustutaan aluksi yhteisesti yllämainittuihin työkaluihin ja sen jälkeen oppilas toteuttaa yksin tai parin kanssa oman projektinsa valitsemallaan tekniikalla oman osaamistason ja mielenkiinnon mukaan.

KORIPALLO, KORI A
Koripallokurssin tavoitteena on lajitaitojen vakiinnuttaminen ja sujuva taktinen peli sekä koko kentän pelissä että katukoriksen eri variaatioissa. Kurssilla syvennetään koripallon tietoja ja taitoja. Valinnaiskurssi sisältää peruskuntoharjoitteita, lajiharjoitteita, sääntöjä ja pelaamista.

Koripallokurssilla harjoitellaan ja saadaan vinkkejä oman pelin: omien motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien vahvuuksien ja heikkouksien kehittämiseen. Kurssilla käydään läpi oman harjoittelun kokonaiskuormitusta ja harjoitellaan huoltavan harjoittelun toteuttamista. Myös pelin strategiseen puoleen kiinnitetään huomiota. Kurssilla harjoitellaan puolustuspelaamisen eri variaatioita sekä hyökkäämistä erilaisia puolustusmuotoja vastaan. Kurssilla pelataan paljon.

TANSSI-ILMAISU (PERUS- JA JATKOKURSSI), KORIT A JA B
Harrastatko tanssia? Tai esiintymistä? Ajattelitko hakea jonnekin, jossa tanssi ja ilmaisu olisivat sinulle hyödyksi?
Oletko joskus tanssinut? Halunnut kokeilla tanssia? Harrastanut joskus, mutta sitten se on vain jäänyt?
Onko joskus ollut kiva tehdä esityksiä omaksi iloksi kavereiden kanssa tai yksin?
Pidätkö musiikista? Pidätkö musavideoiden katselusta?
Oletko kokeillut TikTok – videoita?
Oletko joskus käynyt katsomassa jonkun tanssiesityksen?
Haluaisitko tanssia muualla kuin videolla tai näyttämöllä?
Haluaisit vain kokeilla liikettä keholla ilman tarkkoja valmiita malleja ja ohjeita?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, tämä kurssi antaa sinulle varmasti uusia ideoita ja kokemuksia hyvässä seurassa ja positiivisella asenteella.

Valitse toinen tai molemmat, eikä sillä ole väliä oletko valinnut muita ilmaisuaineita ennen elämässäsi. Parhaan paketin saat itsellesi, jos valitset molemmat. Molemmilla kursseilla pääset itse vaikuttamaan kurssisisältöön.

Saat tanssia, tehdä tansseja, kokeilla erilaisia ilmaisukeinoja tanssin kanssa. Lisäksi ohjelmassa on tanssikoulussa vierailuja mahdollisuuksien mukaan, muita opintokäyntejä sekä mahdollisuus tanssileirin suunnitteluun ja järjestämiseen. Jos haluat ohjata tanssia kerhona muille, sekin onnistuu. Käymme katsomassa joitakin esityksiä ja jos itse haluat esiintyä tai osallistua kilpailuihin, saat varmasti halukkaat ryhmästä mukaasi kannustamaan.

FILOSOFIA, KORI B
Filosofian tuhansia vuosia vanhat juuret ovat syvällä ihmisen sisimmässä. Jokainen meistä pohtii jossain vaiheessa elämäänsä esimerkiksi tällaisia kysymyksiä: Kuka minä syvimmiltäni olen? Mikä on elämäni tarkoitus? Miten osaan tehdä oikean valinnan? Mikä on oikein, väärin, totta tai valhetta? Miten saan luotettavaa tietoa? Mitä on olemassaolo? Ovatko ihmiset tärkeämpiä kuin eläimet?

Filosofian opiskelu on ensisijaisesti ajattelemaan opettelemista. Keskusteleminen, väittely ja yhdessä pohdiskelu ovat parhaita apuvälineitä. Opit ajattelemaan syvällisemmin kuin arjen kiireissä on yleensä tapana. Opit myös perustelemaan mielipiteitäsi ja välttämään sellaisia ajattelun virheitä, jotka saavat sinut häviämään tiukan keskustelun tai väittelyn.

Filosofia antaa sinulle eväitä järjestää ja analysoida tiedon tulvaa, jota media lakkaamatta syöttää meille. Opit erottamaan oikean tiedon propagandasta ja valhetiedosta. Ennen kaikkea, opit itsenäistä ajattelua, joka ei ole riippuvainen toisten ihmisten mielipiteistä. Opit vähitellen näkemään olennaisen, kestävän ja tärkeän tyhjänpäiväisyyden keskeltä.

Filosofiassa, enemmän kuin missään oppiaineessa, oppilas ja opettaja ovat samanarvoisia. Sillä, kun esitetään oikea filosofinen kysymys, kumpikaan ei tiedä oikeaa vastausta.

ILMAISUTAITO, KORI B
Ilmaisutaidossa eli draamakasvatuksessa tavoitteena on parantaa itseluottamusta, opetella empatiaa, yhteistyötaitoja ja keskittymiskykyä sekä roolien avulla tutkia myös isompia kysymyksiä.

Työtapana on erilaiset harjoitukset ja teatterin keinot. Käytämme näyttelijäntyön tekniikoita ja teatterin genrejä, ja mahdollisuuksien mukaan teemme myös opintoretkiä. Monet harjoitukset ovat leikinomaisia. Keskeistä on turvallinen luottamuksen ilmapiiri ja toisten kunnioittaminen. Jos ryhmällä on kiinnostusta, on mahdollista tehdä myös teatteriesitys.

YRITTÄJYYS, KORI B
Yrittäjyyskurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas yrittäjyyteen niin teorian kuin myös käytännön osalta. Kurssilla käydään läpi yrittäjyyden kokonaisuus liikeidean hahmottelemisesta oman yrityksen käytännön pyörittämiseen.

Kurssi jakautuu kolmeen osa-alueeseen:
1) Teoria
Kurssin aikana tutustutaan yrittäjyyden perusteisiin. Käydään läpi eri yritysmuodot sekä niihin liittyviä asioita. Tehdään erilaisia pari- ja ryhmätöitä sekä laaditaan muistiinpanoja ja pidetään pieni koe.
2) Tutustuminen yrityksiin
Tutustutaan yrityksiin ja yrittäjyyteen käytännössä. Tehdään tutustumiskäyntejä erilaisiin yrityksiin ja tehdään yhteistyöprojekti paikallisen yrityksen kanssa.
3) Oma yrittäjyys
Perustetaan pienimuotoinen yritys koululle. Korona ajan rajoituksista riippuen pyöritetään sitä välituntisin kevätlukukauden ajan.

VALOKUVAUS JA VIDEOT, KORI B
Kurssilla opiskellaan perusasioita valokuvaamisesta ja videokuvaamisesta. Opitaan käyttämään kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmistoja. Kurssilla kuvataan ja editoidaan ja tietenkin katsotaan kurssilaisten tekemiä elokuvia.
Kurssilaisten mielenkiinnon mukaan voidaan kurssikohtaisesti painottaa enemmän joko videoiden tekemistä tai valokuvaamista ja kuvankäsittelyä.

RETKEILY, KORI B
Retkeilykurssi soveltuu hyvin liikunnasta ja ulkoilusta pitäville. Kurssi syventää yhteisen biologian ja maantiedon tavoitteita ja sisältöjä.
Retkeilykurssi muodostuu kahdesta osasta: teoriaosuudesta koulussa sekä yhden yön retkestä tai useammasta päiväretkestä, jossa päästään kokeilemaan yhdessä opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla opitaan ympäristöystävällisen retkeilyn perustaitoja, kuten ulkoiluun sopivien varusteiden valitseminen, pakkaaminen, retkiruoan suunnittelu ja valmistaminen, luonnossa liikkuminen, teltan pystytys ja hoito, suunnistaminen kartan / kompassin kanssa, luonnontuntemus, puun pilkkominen ja retkeilijän ensiapu. Retki/retket toteutetaan Etelä-Suomessa. Ruoka valmistetaan nuotiolla/retkikeittimillä. Yöretkellä nukutaan teltoissa/kämpässä. Jokainen kantaa omat varusteensa retkellä. Retki suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaalla ei tarvitse olla omia retkeilyvarusteita vaan niitä voidaan myös lainata.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, saksa, venäjä
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, kiina, ranska, saksa
 • kaksikielinen suomi-englanti opetus

Laajamittainen painotettu opetus

Malmin peruskoulussa on kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta. Lukuvuonna 2023-24 kaksikielistä opetusta on vuosiluokilla 1-7. Oppilaaksiottoalueena on koko Helsinki. Oppilaat on valittu ryhmään suomenkielisellä tai englanninkielisellä soveltuvuuskokeella. Opetuksesta vähintään 25% on englannin kielellä.

Täydennyshaku kaksikielisen opetuksen vapaille paikoille 

Kaksikielisen opetuksen vapaiden paikkojen täydennyshaku 8.8.2024 alkaviin opintoihin alkaa maanantaina 13.5.2024 ja päättyy sunnuntaina 28.7.2024. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida. 
 

Hae täyttämällä sähköinen Ilmoittautumislomake: https://helsinki.inschool.fi/apply?school-id=485&long-term=26074&checkout=true&langid=1(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 Voit hakea enintään viiteen eri hakuvaihtoehtoon. 
 

Kaksikielisen opetuksen vapaat paikat Malmin peruskoulussa: 
1. luokka: 2 
2. luokka: 1 
3. luokka: 3 
4. luokka: 4 
5. luokka: 0 
6. luokka: 0 
7. luokka: 10 
8. luokka: 9 
 

Kaksikieliseen opetukseen hakevan oppilaan pitää osallistua valintakokeeseen ja suorittaa koe hyväksytysti. Vapaat paikat täytetään kokeen hyväksytysti suorittaneilla oppilailla valintakokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. 
 

Kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen valintakoe järjestetään keskitetysti Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteellä (Silkokuja 9)  torstaina 1.8.2024. Koe suoritetaan Malmin peruskoululla, vaikka hakukohteena olisikin jokin muu suomi-englanti-opetusta tarjoava koulu. Kokeen tulokset huomioidaan niillä kouluilla, joihin haette.  
 

Valintakoe järjestetään vain, jos koulussa ja vuosiluokalla on tilaa. Jos paikkoja vapautuu kesän aikana, ne tulevat myös haettaviksi. Hakemuksen voi lähettää, vaikka keväällä ei olisi paikkoja vapaana. Jos hakemassasi koulussa ja vuosiluokalla on vapaita paikkoja, saat kutsun valintakokeeseen. Kutsussa kerrotaan tarkemmat tiedot valintakokeesta (esim. kellonaika). 
 

Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua. Koe mittaa hakijan kielitaitoa molemmissa opetuskielissä. Jos haet kaksikieliseen suomi-englanti-opetukseen ensimmäiselle luokalle, koe tehdään vain yhdellä kielellä. Kerro hakulomakkeessa kummalla kielellä lapsi suorittaa kokeen. 
 

Tieto valinnasta ilmoitetaan huoltajalle tiistaina 6.8.  
 

Huom! 

Jos olet helsinkiläinen, voit hakea elokuun 1. ja 7. luokan kokeeseen vain, jos olet muuttanut Helsinkiin tammikuun 2024 jälkeen. Muiden vuosiluokkien osalta kaikki kiinnostuneet voivat hakea. Myös muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea, mutta helsinkiläiset ovat etusijalla oppilaaksiotossa. Ulkopaikkakuntalainen hakija ei voi hakea 1. tai 7. luokalle täydennyshaussa, jos on osallistunut hakuun jo aiemmin syksyllä 2023 tai keväällä 2024. 
 

Lomakkeen täyttämiseen ei tarvita Wilma-tunnuksia, mutta täyttämiseen vaaditaan toimiva sähköpostiosoite. Syötä ensin sähköpostiosoitteesi osoitekenttään ja klikkaa ”Lähetä varmistusviesti”. Mene sitten omaan sähköpostiisi ja klikkaa sinne tulleen viestin linkkiä, niin pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen. Saat lomakkeen tallentamisen jälkeen sähköpostiisi varmistusviestin lomakkeen vastaanottamisesta (viestissä ei kuitenkaan eritellä hakuvaihtoehtoja).  
 

Jos lomakkeen käyttämisessä on ongelmia, tarkista seuraavat asiat:  
    -Kirjaudu ulos Wilmasta, jos olet aikaisemmin kirjautunut sinne tunnuksilla.  
    -Tyhjennä selaushistoria.  
    -Kokeile vaihtaa Wilman kieli samaksi kuin lomakkeen kieli. 
    -Jos ongelmat eivät ratkea näillä toimenpiteillä, yritä myöhemmin uudelleen.  
    -Ota tarvittaessa yhteyttä: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
 

Lisätietoja:  https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/painotettu-opetus-ja-perusopetusta-eri-kielilla/kaksikielinen-opetus 

 

Supplementary admission round for bilingual basic education 

Supplementary admission round for free places in bilingual education opens on Monday 13 May 2024 and closes on Sunday 28 July 2024. Applications received outside the application period will not be processed.    
 

Apply by submitting an online application form: https://helsinki.inschool.fi/apply?school-id=485&long-term=26111&checkout=true&langid=3(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

You can apply to up to five different school options.  
 

Free places in the bilingual classes of our school: 
Grade 1: 2 
Grade 2: 1 
Grade 3: 3 
Grade 4: 4 
Grade 5: 0 
Grade 6: 0 
Grade 7: 10 
Grade 8: 9 
 

The applicant must participate in a language test and pass it in order to be eligible for admission. The free places will be filled with eligible applicants in the order of their language test score. 
 

The language test for all bilingual Finnish-English-language classes will be held in Malmi comprehensive school Kesälä (Silkokuja 9)  on Thursday 1 August 2024. The test is held in Malmi comprehensive school. regardless of which bilingual school you are applying to. The results of the test will be considered in the schools to which you have applied.  
 

The language test will be arranged only for grades that have free places available. More places may become available for applying during the summer. You can send an application whether or not there are currently free places available. If there are vacancies in the school and age group of your choosing, the school will send you an invitation for language testing.  
 

There is no need to prepare for the aptitude test. The aptitude test measures the applicant's skills in both languages of instruction. If you are applying to first grade in bilingual Finnish-English education, the aptitude test is taken in one language only. Please specify in the application form which language your child will take the test in. 
 

The results will be sent to the guardian(s) on Tuesday 6 August. 
 

NB! 

If you are a Helsinki resident, you can apply for grades 1 and 7 only if you have moved to Helsinki after January 2024. For other grades, anyone who is interested can enrol. An applicant who is not a Helsinki resident can also apply, but Helsinki residents are given priority in the admissions. Non-Helsinki residents can’t apply if they have taken part in either the January 2024 admissions.  
 

No Wilma username and password are needed for filling in the application form, but you need to have a valid email address. Start by writing your email address in the address field and click “Send verification”. Then, go to your inbox, open the email that you received and click on the link in the message, and you can proceed to fill in the application form. After submitting the form you will receive a confirmation email to confirm that we have received your application. However, the confirmation email does not include a detailed description of the options that you chose. 
 

If you have problems with filling in the form, check the following things: 
    -If you have previously logged in on Wilma using an existing username and password, log out. 
    -Clear your browsing history. 
    -Change the language of Wilma to match the language of the application form. 
    -If none of the above works, try again later. 
    -If necessary, contact eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
 

More information: https://www.hel.fi/en/childhood-and-education/basic-education/enrolling-and-applying-to-school/weighted-curriculum-and-basic-education-in-different-languages/bilingual-education

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Koulun tiedottamiskäytänteistä

Lukuvuosiopas, jossa on paljon tietoa koulusta ja lukuvuoden tärkeistä asioista, löytyy Wilmasta Tiedotteet -osiossa.

Koulun kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa ja linkkejä.

Wilma-käyttöliittymä on päivittäinen yhteydenpito- ja tiedotuskanava. Oppilaat 5.–9. luokilla ja kaikki huoltajat saavat omat Wilma-tunnukset. Huoltajan ei tule antaa omaa Wilma-tunnustaan oppilaan käyttöön. Wilma-ohjeet, -tunnukset ja -salasanat antaa koulusihteeri. Wilmassa näkyy oppilaan työjärjestys, opettajien tekemät tuntimerkinnät, väli- ja lukuvuosiarvioinnit ja pedagogiset asiakirjat. Wilmassa on myös viestitoiminnot huoltajille, oppilaille (ei alimmilla luokilla) opettajille ja koulunkäyntiavustajille. Wilmassa julkaistaan erilaisia tiedotteita.

Rehtori toimittaa lukuvuoden aikana Koulutiedotteita, jotka lähetään huoltajille Wilmassa.

Opettajat toimittavat tarvittaessa omia tiedotteitaan.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Malmin peruskoulun järjestyssäännöt (Malmin peruskoulun johtokunta 31.5.2017)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
 • Minulla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.
 • Minulla on oikeus tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun.
 • Minulla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Käyttäydyn koulun sisä- ja ulkotiloissa toisia kunnioittavasti, jotta edellä mainitut seikat toteutuisivat.
 • Olen velvollinen osallistumaan opetukseen.
 • Tulen oppitunneille täsmällisesti kaikki tarvittavat työvälineet mukanani.
 • Kotitehtävät ovat tärkeä osa oppimista, siksi suoritan ne huolellisesti.
 • Jätän päällysvaatteet niille varatuille paikoille.
 • Noudatan opettajien sekä muiden koulun aikuisten antamia ohjeita ja takaan
  kaikille rauhallisen koulupäivän.
 • Vien roskat oikeisiin paikkoihin ulko- ja sisätiloissa.
Käyttäytyminen
 • Käyttäydyn ystävällisesti ja asiallisesti toisia kohtaan. En kiusaa ketään
  psyykkisesti tai fyysisesti.
 • Kunnioitan kaikkien oppilaiden ja koulun aikuisten omaisuutta.
 • Kunnioitan kouluruokailua käyttäytymällä hyvien ruokailutapojen mukaisesti.
 • Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta.
 • Vietän koulupäiväni koulun alueella ja poistun sieltä vain opettajan luvalla.
 • Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella.
 • Muistan, että tupakka- ja alkoholilain mukaisesti koulumme on savuton ja päihteetön.
Elektroniset laitteet
 • Oppitunneilla pidän elektroniset laitteet pois näkyviltä ja äänettöminä.
 • Käytän vastuullisesti koulun elektronisia laitteita ja tietoverkkoa, enkä käytä niitä kiusaamistarkoitukseen.
Kurinpito         
 • Muistan, että perusopetuslain mukaan opettajat ja rehtorit voivat käyttää
  seuraavissa kohdissa mainittuja koulun järjestyksen turvaamistoimenpiteitä.
 • Rehtori ja opettaja voivat ottaa häiritsevät ja vaaralliset esineet tai aineet 
  tarvittaessa haltuunsa. Tämän mukaan esimerkiksi elektroniset laitteet voidaan poistaa oppilaalta.
 • Rehtorilla ja opettajalla on oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä oppilas
  poistumaan opetustiloista tai koulun järjestämästä tilaisuudesta.
 • Rehtorilla ja opettajalla on perusopetuslain mukaan oikeus käyttää vastarintaa tekevän oppilaan poistamiseen välttämättömiä, jopa fyysisiä, voimakeinoja.
 • Rehtori voi keskeyttää oppilaan koulupäivän ja evätä oppilaalta keskeytetyn koulupäivän jälkeisen koulupäivän, mikäli tilanne niin vaatii.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Malmin peruskoulu

PL 70302
00099 Helsingin kaupunki
käyntiosoite pääkoulu: Talvelantie 1, 00700 Helsinki
käyntiosoite sivukoulu: Silkokuja 7, 00700 Helsinki 
käyntiosoite sivukoulu: Kirkonkyläntie 17, 00700 Helsinki 

Kiinteistöistä käytettävät lyhenteet

 • Talvela (T) Talvelantie 1 koulutalo
 • Sivula (S) Talvelantie 1 piharakennus
 • Kesälä (K) Silkokuja 7 koulutalo
 • Pohjola (P) Kirkonkyläntie 17 koulutalo
 • Jumppis(J) Kirkonkyläntie 17 liikuntasalirakennus
  Esim. oppilaan työjärjestyksessä merkintä Tkl22 tarkoittaa Talvelan koulutalon kotiluokkaa nro 22.

Malmin peruskoulun kanslia (sihteeripalvelut) on avoinna Talvelassa maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 9.00 ja klo 12.15 – 13.30.

Asiointi rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa on sovittava etukäteen.

Rehtori

Lasse Latomäki
puh. 09 310 82553
lasse.latomaki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori 

Leena Salokanto
puh. 09 310 89357
leena.salokanto@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri

Vain Talvelan toimipisteessä
Kanslia avoinna pääsääntöisesti klo 8.00 – 14.00
Koulusihteerin tavoittaa parhaiten sähköpostilla: koulusihteeri.malmipk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rina Niinikoski puh. 09 310 21514, ma-pe, also in English
Tuula Nikula puh. 09 310 21334 ma-ke

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

School Secretary

Please, contact via email: koulusihteeri.malmipk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta

EAUT- luokkien aamu- ja iltapäivätoiminta  järjestetään Talvelassa ja Kesälässä. EAUT-luokkien lomahoito- lisätietoja Tiia Michelsen 09 310 232 66

Yleisopetuksen 1-2 lk + erityisen tuen oppilaille järjestetään  aamutoimintaa Pohjolassa ja Kesälässä (Aamut kun koulu alkaa klo 8:15 jälkeen)
Yhteyshenkilö Tiia Michelsen 09 310 232 66 

Yleisopetuksen iltapäivätoiminta Kesälä: NMKY ja Kotinummen LP. 

Kohdevastaava

Kesälä ja Pohjola /SOL Janne Laitinen, 040 922 4643
Talvela/ SOL Karoliina Keto, 040 922 5458
kv.malmi-pk@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ravintolapalvelut 

Compass Group
Keittiön yhteystiedot/ Kesälä
Reija Luhtasaari, 050 321 3106 
malminkoulu@amica.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Luokanopettajat

Koulun opettajien nimilista löytyy Wilma -järjestelmästä.

Kesälä, luokat 1-4

Kesälässä toimivat yleisopetuksen vuosiluokat 1.–4. Autistisille lapsille on opetusta 1. – 4. luokilla. Perusopetusryhmiä on yhteensä 9 kpl. Kesälässä on yksittäisiä oppitunteja (mm. käsityötä) myös Pohjolan oppilaille.

Aamutoiminta Kotinummen leikkipuisto käyttää Kesälän tiloja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on VARE:n iltapäivätoimintaryhmiä autistisille lapsille.

Opettajainhuone

puh. 09 310 82580

Laaja-alainen erityisopettaja 

Anna Latomäki
puh. 09 310 82549

Erityisluokanopettajat

Susanna Pentti  09 310 87186
Emma Helosvuori  09 310 80705

Pohjola, luokat 1-4

Pohjolassa toimivat vuosiluokat 1.–4. Perusopetusryhmiä on yhteensä 9 kpl. Pohjolaan on keskitetty oppilaiden oman äidinkielen opetus. Opetusta annetaan bosnian, bulgarian, kurdin ja somalin kielissä. Ryhmissä käy lapsia usealta eri koululta.
Jumppista käyttää koko koulu liikunnassa ja juhlissa.

Opettajainhuone

puh. 09 310 82929

Laaja-alainen erityisopettaja

Viivi Marttila
puh. 09 310 72039

Erityisluokanopettajat

Satu Knuutinen  09 310 80105
Mikko Kolea  09 310 82583
Kylli Kurik 09 310 82385

Talvela, luokat 5-9

Talvelassa toimivat yleisopetuksen vuosiluokat 5.- 9. Perusopetusryhmiä on yhteensä 21 kpl. 

Opettajainhuone

puh. 09 310 82550

Erityisopettajat

Olli Leppikangas  09 310 22078
Riitta Sillankorva  09 310 82545

Erityisluokanopettajat

Mervi Jäderholm  09 310 72312
Jussi Sutinen  09 310 72314
Martti Rintamäki  09 310 82616

Opinto-ohjaaja

Sami Seppilä 
puh. 09 310 82546

Koulukuraattori  Talvela

Pia Pykälämäki   
puh. 050 401 3262

Koulukuraattori  Kesälä, Pohjola

Susanna Paakkanen
puh. 040 6627195

Kouluvalmentaja

Antti Iso-Metsälä
puh. 040 675 9033 / 09 310 33008
antti.iso-metsala@edu.hel.fi

KouluPT

Janne Malmivuori
puh. 040 658 3229
janne.malmivuori@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Ajanvaraus: Varaa aika Jannen kanssa täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Monikieliset ohjaajat

Khelifa Ait-Ramdane   (paikalla ma), arabia, tarvittaessa myös venäjä ja ranska
puh. 09 310 26155 / 040 821 6413
khelifa.ait-ramdane@edu.hel.fi

Nesma Abdirahim    (paikalla ma ja ke), kielet somali ja englanti
puh.09 310 21776 / 040 729 6245
nesma.abdirahim@edu.hel.fi 

Terveydenhoitaja  Talvela ja Pohjola

Johanna Kupiainen Talvelan ja Pohjolan toimipisteissä. 
johanna.kupiainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0503105592
 

Terveydenhoitaja Kesälä

Klaara Jarvanne (torstaisin)
puh. 09 310 48038

Terveydenhoitaja Pohjola

Susanna Naapuri

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat:

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa.

Malmin peruskoulun johtokunta ajalle 1.10.2021–30.9.2025

 

JÄSENET                                                                HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET

 

HUOLTAJAT

Pirita Laiho (puheenjohtaja)                              Kalle Vähäkuopus            

Timo Tyynelä (varapuheenjohtaja)                   Pinja Niemi 

Hanna Kanerva                                                     Karita Hämäläinen                  

Maria Pajunen                                                       Harri Laiho  

Mikko Rekimies                                                     Heidi Siren-Karetie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OPETTAJAT

Jonna Pellonpää                                                     Pauliina Koivukunnas                                                                                                                                             

Juho Vehviläinen                                                    Jukka Pajunen

 

MUU HENKILÖKUNTA

Hanne-Maarit Salmela                                           Linda Hohenthal

 

 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Malmin peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Talvelantie 1, 00700 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä).
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 2.