Myllypuron peruskoulu

Myllypurossa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Myllypuron peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Yläkivenrinne 4, 00920 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi venäjä
PL 92312, 00099 Helsingin kaupunki

Myllypuron peruskoulussa toimivat peruskoulun luokat 1-9. Koulussa opiskelee noin 900 oppilasta. Henkilökunnan jäseniä on noin 100. Koulussamme opiskellaan iloiten ja eletään yhdessä yrittäen, moninaisuutta kunnioittaen sekä toisistamme välittäen. 

Koulumme on koko Myllypuron alueen lasten ja nuorten yhteinen koulu.  Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussamme on kuusi lähipalvelun erityisluokkaa, yksi keskitetyn palvelun tuettu erityisluokka ja kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Koulussamme tarjotaan kaksikielistä opetusta (suomi-venäjä), johon hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Myllypuron peruskoulu toimii kolmessa eri rakennuksessa samalla luonnonläheisellä tontilla. Koulumme tiloja on laajennettu ja peruskorjattu vuonna 2022.

 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussamme ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Koulussamme voi opiskella kaksikielisessä suomi-venäjä-painotuksessa, jossa osa oppiaineista opiskellaan venäjän kielellä. Opetukseen hakeudutaan soveltuvuuskokeella, joiden aikatauluista tiedotamme koulun nettisivuilla. Seuraava soveltuvuuskoe pidetään perjantaina 4.8.2023 klo 9.00.

4. luokan valinnaiskursseja ovat soveltava matematiikka, lähiluonnon tarkkailu, retkeily, luonnontieteet arjessa ja draama.

5.–6.-luokilla painotamme osana valinnaisuutta taito- ja taideaineita. Oppilas valitsee yhden taito- tai taideaineen painotetuksi oppiaineeksi (liikunta, musiikki, kuvataide tai käsityö), jossa hän saa syventävää opetusta kahden lukuvuoden ajan.

7.–9.-luokilla painotamme oppilaanohjausta. Jokaisella luokalla on yksi oman ryhmänohjaajan (eli luokanvalvojan) ohjaustunti viikossa.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska tai venäjä
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, venäjä tai ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska tai saksa

[23.10.2023] Syksyn 2024 koulutulokkaiden huoltajien infotilaisuus ke 10.1.2024 klo 18.00

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille pidetään infotilaisuus keskiviikkona 10.1.2024 klo 18.00 Nelosen (Yläkivenrinne 4) salissa.

Tervetuloa!

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vuosittaiset oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. 

Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistykseen pääset mukaan yhdistyksen Facebook-sivun kautta tai osallistumalla kokouksiin, joista tiedotetaan Wilman kautta.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä koulun opettajiin ja rehtoreihin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat omien opintojensa seurantaan 5. luokalta alkaen. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso toimipisteidemme lounaslista

 

Myllypuron peruskoulun järjestyssäännöt 

Nämä säännöt ovat voimassa koulun työaikana, sekä oppi- että välitunneilla. Koulun työajaksi katsotaan myös retket sekä opintokäynnit. 

 1. Tulen oppitunneille ajoissa ja mukanani ovat tarvittavat opiskeluvälineet. 

 2. Riisun päällysvaatteeni ja päähineeni luokkaan tullessa ilman eri kehotusta. 

 3. Opiskelen ja annan työrauhan oppitunneilla ja kokeessa. 

 4. Lunttaaminen, plagiointi tai muu epärehellisyys kokeessa tai koulutehtävissä on kielletty.

 5. Minulla on vastuu oppimisestani. Teen annetut tunti- ja kotitehtävät huolellisesti. 

 6. Kuvaan tai äänitän vain henkilöitä, joilta olen saanut siihen luvan. Mobiililaitteita (esim. älypuhelimet tai tablettitietokoneet) käytetään oppimistilanteissa ainoastaan oppimisen tukena. Poikkeuksista sovitaan opettajan kanssa erikseen. 

 7. En syö enkä juo oppitunneilla, en myöskään pidä ruokatarvikkeita esillä. 

 8. En roskaa enkä turmele tai riko koulun omaisuutta. Huolehdin käyttööni annetuista materiaaleista. En varasta. Myös alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen. 

 9. Ruokailen hyviä tapoja noudattaen koulun ruokalassa. 

 10. Noudatan koulun antamia ohjeita välituntien vietossa. Vietän välitunnin sovitulla alueella. Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa. WC-käynnit pyrin hoitamaan välitunnin aikana.

 11. Minulle luovutettujen tiedotteiden ja viestien kulkeminen kodin ja koulun välillä on minun vastuullani.

 12. En kutsu kouluun ketään ulkopuolisia. Koulu on tarkoitettu vain henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille. 

 13. Kiusaaminen ja väkivaltainen käyttäytyminen on kielletty. Käyttäydyn ystävällisesti ja asiallisesti koulun henkilökuntaa ja oppilastovereitani kohtaan. 

 14. Vaarallisten tai päihdyttävien aineiden, myös tupakkatuotteiden tuominen kouluun on kielletty. 

 15. Havaitessani turvallisuusriskin koulun alueella, kerron siitä välittömästi koulun henkilökunnan jäsenelle (esim. opettaja, koulunkäyntiavustaja, sihteeri, kouluisäntä, kouluhuoltaja). 

Oppilaat käyvät läpi järjestyssäännöt lukuvuoden alussa ryhmänohjaajan/luokanopettajan kanssa. Jokainen oppilas allekirjoittaa järjestyssäännöt ja paperi laitetaan kotiluokan seinälle näkyvään paikkaan. Huoltajille järjestyssäännöt menevät tiedoksi lukukauden alussa jaettavassa koulutiedotteessa sekä koulun kotisivuilla. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Käyntiosoitteet:

Nelonen

Yläkivenrinne 4, 00920 Helsinki
PL 92312, 00099 Helsingin kaupunki

Kuutonen ja Uusi paviljonki 

Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki
PL 92301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteerit 

Pirjo Ylikulppi (Yläkivenrinne 4, luokat 1.-6.)
puh. 09 310 82947, pirjo.ylikulppi(at)hel.fi

Tarja Ahonen (Yläkivenrinne 4, luokat 7.-9.)
puh. 09 310 82722  
tarja.ahonen(at)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille ja huoltajille klo 8.00 – 14.30. Kansliassa käsitellään mm. oppilastietoihin, matkakortteihin ja Wilma-tunnuksiin liittyviä asioita. Sieltä saa myös erilaisia lomakkeita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Johtava rehtori 

Anna Hirvonen 
puh.  09 310 82946, 050 521 1435
anna.hirvonen(at)hel.fi

Rehtorit

Johanna Hirvonen
puh. 09 310 38155 tai 040 672 7360
johanna.m.hirvonen(at)hel.fi
Oppilasasiat luokka-asteilla 1, 3, 5, 7 ja 9

Milja Elomaa
puh. 09 310 82721 tai 050 561 3894
milja.elomaa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Oppilasasiat luokka-asteilla 2, 4, 6 ja 8

Kohdevastaava 

Henri Nyrhinen 
puh. 050 401 3961

Kouluravintola

Yläkivenrinne 4 puh. 050 415 7295 
Yläkivenrinne 6 puh. 050 415 7294 
myllypuro.koulut(at)amica.fi

Johtokunnan puheenjohtaja 

Laura Sjamsi
laura.ssjamsi(at)hotmail.com

Iltapäivätoiminnan koordinaattori 

itäinen ja kaakkoinen suurpiiri
Elina Kauppinen
puh. 09 310 79638, 040 728 5607

Opettajainhuone

(Yläkivenrinne 4)
puh. 09 310 80740   

Opettajainhuone (Yläkivenrinne 6)
puh. 09 310 82949

Kotitalousluokka 

(Yläkivenrinne 4)
puh. 09 310 82730 tai 040 334 9340

Teknisen työn luokka 

(Itäkeskus)
puh. 09 310 82797 / Timo Aro

Yläkoulun liikunnanopettajat

Katrin Pellja, puh. 09 310 88729 tai 040 334 7917
Veiko Pellja, puh. 09 310 82218 tai 040 160 5212

Laaja-alaiset erityisopettajat

Ulla Hukka puh. 09 310 71989

Jalmari Juuti puh. 09 310 50527

Lassi Katila puh. 09 310 72370

Emilia Leinonen puh. 09 310 15949

Eeva Saarela puh. 09 310 26658

Helena Toivanen puh. 044 981 5268

Opettajat

1A Tiina Hieta

1B Elisa Holopainen

1C Marika Virit 

1D Tiina Peltomäki

1E Merja Hietanen-Valkeila

1F Johanna Serrati

1-2NE Nora Elomaa 

2A Miia Ruuskanen

2B Susanna Laitinen

2C Mari Touray

2D Maarit Niemi

2E Mari Oiva 

3A Nora Kammonen

3B Juha Laitinen

3C Minna Suorsa

3D Minna Jatkola

3EJenni Pietiläinen

3F Sari Juuti

3SP Sanni-Maria Pitkänen

3-5AP Arto Paasonen

4A TeemuKämäri

4B Oili Vilhunen

4C Susanna Vihervaara

4D Moona Haverinen

4E Vili Niinikivi

4-5HP Hanna Priha

5A Amalia Astikainen

5B Salla Kakkuri

5C Mina Khan

5D Jorma Penttinen

5E Matilde Pelkonen 

6A Hanna Miettinen

6B Antti Helminen

6C Pietari Saurama 

6D Riku Hotti 

1-6T Viivi Kivinen ja Hanna Zakowski

6-7HK Hanna Koskimäki

7-9KU Kosti Uusi-Kartano

ULV1 Minna Turpeinen

ULV2 Aino Lapila-Marcus

7A Paula Riipinen

7B Elias Airaksinen 

7C Kaisa Hirvonen 

7D Siiri Kulmala 

8A Hanna Jäntti

8B Susse Huhta

8C Minttu Rissanen / Mirja Paakki

8D Inka Ritvanen

8E Tytti Pentikäinen 

9A Anna-Kaisa Koski

9B Patricia Calzado-Ayarra

9C Päivi Eronen

9D Katrin Pellja

Opettajakunta

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi. Poikkeavat sähköpostiosoitteet löytyvät ko. opettajan nimen jälkeen.

Abdi Mohamoud Mohamed, islamin uskonnon opettaja

Ahokas Susanna, englanti [susanna.e.ahokas(at)edu.hel.fi]

Alamäki Tarja, rehtori

Alatalo Natalia, S2-opettaja ja venäjän kieli

Ali Yonis, islamin uskonnon opettaja

Aro Timo, tekninen työ

Astikainen Amalia, 5A, luokanopettaja

Elomaa Nora, 1-2NE, erityisluokanopettaja

Eronen Päivi, 9C, matematiikka ja tietotekniikka 

Havas Hanna, islamin uskonnon opettaja

Happonen Linda,  luokanopettaja, resurssiopettaja

Haverinen Moona, 4D, luokanopettaja

Helminen Antti, 6B, luokanopettaja

Hendunen Anton

Hieta Tiina, 1A, luokanopettaja

Hietanen-Valkeila Merja, 1E, luokanopettaja

Hirvonen Anna, johtava rehtori [anna.hirvonen(at)hel.fi]

Hirvonen Kaisa, englanti

Holopainen Elisa, 1B, luokanopettaja

Hotti Riku, 6D, luokanopettaja

Honkala, Anna-Leea

Huhta Susse, äidinkieli ja kirjallisuus

Hukka Ulla, laaja-alainen erityisopettaja

Hurjanen Pekka, käsityö

Hyyppä Maire, venäjä

Inkola Olga, resurssiopettaja ja venäjän kielen opettaja

Juuti Jalmari, laaja-alainen erityisopettaja

Juuti Sari, 3F, luokanopettaja

Jäntti Hanna, matematiikka ja fysiikka [hanna.r.jantti(at)edu.hel.fi]

Kakkuri Salla, 5B luokanopettaja

Kammonen Nora, 3A, luokanopettaja

Karlsson Charlotta, rehtori [charlotta.karlsson(at)hel.fi] (VIRKAVAPAALLA)

Katila Lassi, laaja-alainen erityisopettaja

Khan Mina, 5C, luokanopettaja

Kivinen Viivi, 1-6T, erityisopettaja

Kokkonen Rauno, oppilaanohjaus

Koski Anna-Kaisa, S2-opettaja

Koskimäki Hanna, 5-6HK , erityisluokanopettaja

Kulmala, Siiri 7D, kotitalous [siiri-maija.kulmala(at)edu.hel.fi]

Kämäri Teemu, 4A, luokanopettaja

Laitinen Juha, 3B, luokanopettaja [juha1.laitinen(at)edu.hel.fi]

Laitinen Susanna, 2B, luokanopettaja

Lapila-Marcus Aino, ULV2, luokanopettaja 

Leinonen Emilia, laaja-alainen erityisopettaja [ida.e.leinonen(at)edu.hel.fi]

Leinonen Samuli, islamin uskonnon opettaja

Lezhnina Maria, katolisen uskonnon opettaja

Lopper Elina, venäjä ja resurssiopettaja

Medvedeva Tatiana, matematiikka

Miettinen Hanna, 6A, luokanopettaja [hanna.h.miettinen(at)edu.hel.fi]

Niemi Maarit, 2D, luokanopettaja

Niinikivi Vili, 4E, luokanopettaja

Nurminen, Anu

Oiva Mari, 2E, luokanopettaja

Paajanen Tommi, matematiikka ja kemia

Paasonen Arto, 3-5AP, erityisluokanopettaja

Palojärvi-Serratti Johanna, luokanopettaja [heidi.palojarvi-serratti(at)edu.hel.fi]

Pekkanen Leea, luokanopettaja (virkavapaalla)

Pelkonen Matilde, 5E, luokanopettaja

Pellja Katrin, 9D, liikunta, terveystieto ja kotitalous

Pellja Veiko, liikunta ja terveystieto

Peltomäki Tiina, 1D luokanopettaja

Pentikäinen Tytti, englanti ja ruotsi

Penttinen Jorma, 5D, luokanopettaja

Pietiläinen Jenni, 3E, luokanopettaja

Priha Hanna, 4-5HP, erityisluokanopettaja

Riipinen Paula, äidinkieli ja kirjallisuus, S2-opettaja

Rissanen Minttu, 8C, kotitalous

Ritvanen Inka, 8D, kuvataide ja musiikki

Roininen Maiju, yhteiskuntaoppi ja uskonto

Rosvall Petteri, englanti ja ruotsi

Ruuskanen Miia, 2A, luokanopettaja

Saarela Eeva, laaja-alainen erityisopettaja

Saloheimo Maija, englanti ja ruotsi

Saurama Pietari, 6C, luokanopettaja

Siivonen Marjaana, käsityö

Sippola Nina, ortodoksisen uskonnon opettaja

Skibjuk Jelena, S2-opettaja

Skyttä Sari, englanti

Suorsa Minna, 3C, luokanopettaja

Tirronen Samu, biologia, maantieto ja elämänkatsomustieto [samu1.tirronen(at)edu.hel.fi]

Toivanen Helena, laaja-alainen erityisopettaja

Touray Mari, 2C, luokanopettaja

Turpeinen Minna, ULV1, luokanopettaja

Uusi-Kartano Kosti, 7-9KU, erityisluokanopettaja

Venetvaara Inka, taitavasti tulevaisuuteen -opettaja

Vihervaara Susanna, 4C, luokanopettaja

Vilhunen Oili, 4B, luokanopettaja

Virit Marika, 1C, luokanopettaja

Virkamäki Liinu, englanti ja ranska

Vuotilainen Hilja

Yusuf Abdi, oman äidinkielen opettaja, somali

Zakowski Hanna, 1-6T, erityisluokanopettaja

Koulunkäynninohjaajat

Abdi Anas
Blank Sari 
Elomaa Iina         
Keinänen Aynur
Koliqi Bujar
Koliqi Mejreme
Kuronen Ville
Kyyrö Susa
Nikolajev Tarmo
Said Hamdi
Turunen Minna
Vanganen Julia

Opinto-ohjaajat 

Rauno Kokkonen (7. ja 9. luokat)
puh. 09 310 82726 tai 040 334 9339

Merja Långvik (8. luokat)
puh. 040 736 4493

Monikieliset ohjaajat 

Sabad Yussuf (somali)
puh. 09 310 86501 tai 040 662 4969 

Almira Lagerblom (venäjä)
puh. 09 310 86568 tai 040 643 3551 

Helal Luay (arabia)
puh. 09 310 86575 tai 040 637 5632

Brahim Oubamouh (arabia)
puh. 040 6737920 tai 09 310 32446

Koulukuraattorit

Kuraattori Raisa Hellman maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin (1-3 luokat)

puh. 09 310 71859, 050 401 3297

raisa.hellman(at)hel.fi

Kuraattori Mikko Hofmeister tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin (4-9 luokat)

puh. 09 310 23370, 040 726 1607

mikko.hofmeister(at)hel.fi

Terveydenhoitajat 

1.–6.-luokat Laura Christian

(Yläkivenrinne 4, 2. kerros)

puh. 040 336 0876 tai 09 310 48039

paikalla ma-to

Yhteydenotot myös Maisan kautta.

Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-to klo 9.45-10 ja 10.45-11. 

Kiireellisissä asioissa tarvittaessa yhteys omalle terveysasemalle tai terveysneuvontanumeroon puh. (09) 31010023. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit ilmoittaa lapsesi mukaan aamupäivätoimintaan Wilman kautta. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 38155. Aamupäivätoiminnan ohjaajan tavoitat puhelimitse 040 684 2830.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

Maanantai   

Jalkapallo (7.-9.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 15-16 

Paikka: Latokartanon liikuntahallissa (Agronominkatu 26) 
Viikottaisilla harrastustunneilla on tarkoitus oppia laji- ja tiimitaitoja, yksilötaitoja unohtamatta. Harrastukset sisältävät toiminnallisia harjoituksia ryhmän motivaation ja harjoittelun ylläpitämiseksi. Jalkapallo on hauskaa, kun pelaat ystävien kanssa! 

Ohjaaja: Javier Cuevas 
Ilmoittautuminen: ilmoittaudu jalkapalloon tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: fcviikki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 0449880216 
Järjestäjä: Viikin urheiluseura ry / Harrastamisen Suomen malli 

 

Ruoanlaittoharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14-15.30 ja klo 15.30-17 

Paikka: Kotitalousluokassa 204a 

Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu ensimmäiseen ryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Ilmoittaudu jälkimmäiseen ryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: QJ-Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli 

 

EasySport Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 15.30–17.00 (4.9. alkaen)  

Paikka: Kiipeilyseinä, Liikuntamylly 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: Liikuntapalvelut / EasySport 

 

Tiistai  

 

Kuvataiteen maailma 3.–6.lk  

Aika: Tiistaisin klo 14.30-16 

Paikka: Paviljonki luokka  

Kuvataideharrastuksessa pääset kehittämään omia kuvallisen ilmaisun taitojasi ryhmässä. Harrastuksessa maalataan, piirretään, muotoillaan ja rakennellaan. Tärkeintä on kaikkia kannustava ilmapiiri, jossa jokainen saa toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan. Toimintaa kehitetään osallistujien omia ideoita kuunnellen. Tule mukaan kurkistamaan kuviksen maailmaan!  

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kuvikseen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Elisa Gylling, 0449865059, elisa.gylling@taidekoulut.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Järjestäjä: Pukinmäen taidekoulut / Harrastamisen Suomen malli 

 

Uinti (3.-4.lk ja 5.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin 3.-4.lk oppilaat klo 14.30-15.15 ja 5.-6.lk oppilaat klo 15.15-16 

Paikka: Itäkeskuksen uimahallin iso allas 

HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu tiistaisin Itäkeskuksen uimahallissa (Olavinlinnantie 6, 00900 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle.  

Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu. 

Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse. 

Ilmoittautumislinkki (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): 3.-4.lk ryhmään ilmoittautuminen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

5.-6.lk ryhmään ilmoittautuminen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli 

 

 

EasySport Liikunta (3.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 15.00–16.00 (5.9. alkaen), peruttu viikolta 41 

Paikka: Pallomylly, Pikajuoksijankuja 9 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: Liikuntapalvelut / EasySport 

 

 

Keskiviikko 

 

Uinti alkeet (3.-4.lk ja 5.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin 3.-4.lk oppilaat klo 15-15.55 ja 5.-6.lk oppilaat klo 16-16.55 

Paikka: Itäkeskuksen uimahallin opetusallas 

HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Itäkeskuksen uimahallissa (Olavinlinnantie 6, 00900 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle.  

Lähtövaatimuksena on, että lapsi osaa sukeltaa ja uida alkeisuintityylillä muutamia metrejä ilman apuvälineitä. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu. 

Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse. 

Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): Ilmoittautuminen 3.-4.lk ryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Ilmoittautuminen 5.-6.lk ryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli 

 

 

EasySport Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.30–17.00 (6.9. alkaen)  

Paikka: Kiipeilyseinä, Liikuntamylly 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: Liikuntapalvelut / EasySport 

 

Torstai 

 

EasySport Temppuilu (3.–4.lk)  

Aika: Torstaisin klo 14.00–15.00 (7.9. alkaen)  

Paikka: Telinevoimistelutila, Liikuntamylly 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: VSH / EasySport 

 

EasySport Temppuilu (5.–6.lk)  

Aika: Torstaisin klo 15.00–16.00 (7.9. alkaen)  

Paikka: Telinevoimistelutila, Liikuntamylly 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: VSH / EasySport 

 

Perjantai 

 

Futsal (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 14-15 

Paikka: Yläkivenrinne 6 sali 

Tunneilla opitaan valitun lajin perusliikkeitä ja tehdään siihen sopivia kehon hallintaa kehittäviä harjoituksia. Alku- ja loppuverryttelyiden yhteydessä lapset pääsevät tutustumaan myös muihin liikuntamuotoihin. Tavoitteenamme on, että lapset saavat mukavia liikuntakokemuksia ja tulevat kotiin hyvillä mielin harrastuksensa parista "pää märkänä ja posket punaisena". Tunnista ohjatun liikunnan osuus salissa on 45 minuuttia. Pukeutumiseen sekä välineiden korjaamiseen on varattu 15 minuuttia. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu futsaliin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: stadinpallo@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Stadin pallo / Harrastamisen Suomen malli 

 

Elokuva (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 14.30-16 

Paikka: Paviljonki up5 ja up6 

Elokuva-tunneilla tutustutaan elokuvan perusteisiin. Tunneilla opetellaan muun muassa käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia. Tunneilla voidaan katsoa elokuvia opiskellen aihetta niiden kautta.  
Lisäksi toiminnassamme tehdään koulukiusaamista ja syrjintää ennaltaehkäisevää työtä keskittymällä etenkin yhteisöllisyyden kehittämiseen ja nuorilähtöiseen ryhmätoimintaan.  
Ilmoittautuminen: ilmoittaudu elokuvaan tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Jenna Laine, p. 040-1435557 (ma ja pe klo 8-10, ti-to klo 10-12), s-posti: koordinaattori@breakthefight.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Break the Fight / Harrastamisen Suomen malli 

 

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

puheenjohtaja Laura Sjamsi (varajäsen Arvid Boström)

varapuheenjohtaja Janniina Haapamäki (varajäsen Jyrki Puolakka)

Vili Niinikivi (varajäsen Susanna Laitinen)

Rauno Kokkonen (varajäsen Katrin Pellja)

Pirjo Ylikulppi (varajäsen Minna Turunen)

Kaisa Koponen (varajäsen Joni Maijala)

Irina Shramko (varajäsen Santtu Salmela)

Mirkka Marja-aho (varajäsen Jami Sjamsi)

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 4.4.2023 klo 17.00

Paikka Myllypuron peruskoulun Ylätalon opettajahuone (Yläkivenrinne 4)

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.03.

 

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 §

Kokouksen virkailijoiden toteaminen

Päätös: Todettiin, että puheenjohtajana toimii Laura Sjamsi ja sihteerinä Charlotta Karlsson.

 

4 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen esitetyssä muodossa muuten, mutta lisätään kohta 7§ luokkaretkisuunnitelman hyväksyminen.

 

5 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirja on tarkastettavissa to 6.4.2023 alkaen koulusihteerillä, ylätalolla (Yläkivenrinne 4).

Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Pirjo Ylikulppi ja Rauno Kokkonen.

 

Myllypuron peruskoulun budjetin käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti.

Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Esittelijä totesi, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Myllypuron peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 8 757 458 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon 908 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

 

Päätös: Myllypuron peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion

käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

 

8. luokkien luokkaretkisuunnitelman lisääminen toimintasuunnitelmaan

Päätös: Lisättiin koulun toimintasuunnitelmaan 2022-2023 8A ja 8D -luokkien retki Tampereelle 23.5.2023. Retken vastuuopettajina toimivat Anna-Kaisa Koski ja Katrin Pellja.

Ilmoitusasiat

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulusihteeri
Pirjo Ylikulppi
+358 9 310 82947
pirjo.ylikulppi@hel.fi

Koulusihteeri
Tarja Ahonen
+358 9 310 82722
tarja.ahonen@hel.fi

Rehtori
Anna Hirvonen
+358 9 310 82946
anna.hirvonen@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Charlotta Karlsson
+358 9 310 38155
charlotta.karlsson@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Tarja Alamäki
+358 9 310 82721
tarja.alamaki@hel.fi

Tarjolla sali

Sijainti

Yläkivenrinne 4, 00920 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on alle 6 m pitkä luiska.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.