Underhåll av parker

Underhåll av parker innebär städning av parker, skötsel av växtligheten samt underhåll av möbler och stråk.
Bild: Maija Astikainen

Så här sköter vi om Helsingfors parker

Vi sköter om parkerna enligt en så kallad skötselklassificering. I praktiken innebär det att ju mer central och använd parken är, desto oftare sköter vi den och desto mer tid använder vi för underhållet av den. Vårdklassificeringen påverkas också av parkens växtlighet och kulturhistoriska värde samt aktiviteter i parken, exempelvis kräver en lekplats noggrannare skötsel än gräsområden.

Se parkernas skötselklasser i karttjänsten (Länk leder till extern tjänst)

Mer information om skötselklasserna på webbplatsen Helsingfors Design Manual (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Underhåll av parker

Vi gör även årligen mer grundliga reparationer i parkerna utifrån hur mycket pengar som har reserverats för renovering av parker i stadens budget. När vi väljer vilka parker som ska renoveras, är säkerhet och rättvis utveckling av staden de viktigaste kriterierna.

Läs mer om de mest betydande planerings- och byggnadsprojekten

Park- och gatubyggnadsprojekten i karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Att grilla i parken

Du får grilla i stadens parker så länge du ser till att grillningen inte orsakar skada eller fara. Bekanta dig med reglerna för grillning.