Skötsel av ängar och åkrar

Helsingfors ängar, åkrar och betesmarker erbjuder vida och vackra landskap för friluftsliv året om. Regelbunden odling och vård av dessa säkerställer bevarandet av värdefulla kulturlandskap och främjar för sin del naturens mångfald.
Bild: Jussi Hellsten

Så här sköter vi ängarna 

Vi slår ängarna en eller två gånger under sommaren.  Om målet är att öka växtlighetens mångfald på ängen, tar vi bort slåtteravfallet. Om målet huvudsakligen är att bevara ett öppet landskap, lämnar vi kvar slåtteravfallet på ängen. På vissa ängar tar vi hjälp av betesdjur, såsom får och kor, i landskapsvården. 

På de ängar som har den mest värdefulla växtligheten eller kulturhistorien använder vi även metoder som utförs för hand, till exempel slår vi med lie.   

På landskapsåkrar odlar vi inhemska sädesslag, solrosor, honungsfacelia eller ärter. Du får plocka blommor och ärter för eget behov. 

Anvisningar för skötsel av ängar 

Vården av ängar och skogar styrs av riktlinjerna för naturvård. Vi håller på att uppdatera riktlinjerna. När stadsstyrelsen har godkänt de nya riktlinjerna, uppdaterar vi även mer detaljerade anvisningar för vård av ängarna. 

Planer och riktlinjer 

Vanliga frågor och svar om ängar

Ja, så gör vi kontinuerligt med lämpliga små gräsmattor: vi lämnar torra gräsmattor och trädens underlag oklippta samt låter klöver och rölleka blomma. Omvandling av större gräsmattor till ängar kräver större planering. 

Gräsmattor har även omvandlats till ängar inom OmaStadi-projektet. (Länk leder till extern tjänst)

Vi beaktar djuren genom att slå ängarna när fåglarna inte häckar. Dessutom börjar vi slå ängen i mitten och fortsätter mot ängens kanter, så att djuren kan ta sig undan arbetet. 

Du får plocka en bukett blommor från ängarna för eget bruk med nedan nämnda begränsningar. 

Du får inte plocka blommor: 

  • på värdeängar eller ängar i skyddsområden, eftersom särskilt värdefull flora växer där 

  • på ängar i byggda parker 

Se i karttjänsten var värdeängarna ligger.  (Länk leder till extern tjänst)