Skräp och avfall

Skräp från flera olika källor hamnar i miljön. För alltid ditt skräp till rätt sopkärl.

På den här sidan

Nedskräpning skadar miljön, gör stadsområden mindre trivsamma och hälsosamma och inverkar negativt på stadsbilden. Dessutom kostar nedskräpningen staden mer än 11 miljoner i renhållningskostnader varje år. Vi kan alla göra vår närmiljö mer trivsam genom att föra vårt avfall till återvinningsställen.

Utplacering av sopkärl

Vi placerar ut sopkärl i stadsmiljön som ett nätverk. Med nätverk menas att man vid utplaceringen av sopkärl tar hänsyn till de viktigaste trafiklederna, torgen och vistelseområdena samt befintliga sopkärl i områden med hög aktivitet, sopkärlens avstånd från varandra och deras storlek.

När man planerar parker och gator kan man närmare påverka placeringen och storleken på områdets sopkärl. I planeringen tar man då hänsyn till människors färdriktningar, knutpunkter och var det finns områden som är avsedda för vistelse. I övrigt lägger vi till och tar bort sopkärl på grundval av respons och önskemål vi fått in, samt synpunkter från de anställda som underhåller sopkärlen.

Var sopkärlen placeras ut och vilken storleksklass man väljer påverkas också av hur kärlen behöver tömmas. De mindre kärlen töms för hand. För att tömma stora soptunnor krävs oftast tyngre utrustning. När man placerar ut djupbehållare och andra soptunnor som töms med lyftanordning måste man se till att platsen är tillräckligt bred och bärkraftig för avfallsbilarna. Som namnet antyder kräver djupbehållare ett underjordiskt djup på mer än 1,5 meter, vilket begränsar var de kan placeras ut i stadsmiljö.

Sopkärl på kartan

Staden har ansvar för tömningen av nästan 8 000 soptunnor runt om i staden. Om en är full ska du ta med dig skräpet till nästa.

Se stadens sopkärl på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Avfallshantering för fastigheter

Avfallshanteringen för fastigheter sköts av HRM. Ta del av tjänsterna på HRM:s webbsida Avfall och återvinning(Länk leder till extern tjänst).

Program för att minska nedskräpning

Målet med programmet för att minska nedskräpning är att samla in de bästa idéerna för praktiska åtgärder för att minska nedskräpning, ta itu med den ökande nedskräpningen och de skador på miljö och hälsa som den orsakar, öka kunskapen och medvetenheten om problemet med nedskräpning samt leda arbetet med att minska nedskräpning.

Läs om åtgärderna för att minska nedskräpning: Åtgärdsprogram för att minska nedskräpning 2022–2025 (pdf, 1,4 MB).