Underhållsavgift

Underhållsavgiften finansierar de underhållsarbeten för gator där ansvaret för underhållet har överförts från fastigheterna till staden.

I förortsområdena och en del av centrum har staden tagit över sådana uppgifter som enligt lagen tillhör fastigheterna, bland annat vinterunderhåll av gångbanor och rengöring av hela gatuområdet. Dessa uppgifter finansieras med en underhållsavgift som faktureras fastigheterna.  

Staden fakturerar även de fastigheter som inte har en gångbana vid sin tomt för underhåll, eftersom gångbanan används av alla som bor och rör sig i området. Plogning av körbanor och andra uppgifter som enligt lagen tillhör staden finansieras med skattemedel. 

Årsavgiften som faktureras fastigheterna varierar i olika delar av staden.  

Exempel på beräkning av avgiften 

För ett egnahemshus i förorten med en våningsyta på 120 m² och tomt på 1 000 m² är avgiften 0,123 · 120 + 0,052 · 1 000 = 66,76 € per år. Inklusive momsen blir den årliga avgiften 82,78 €. 

Avgiften för ett flervåningshus i norra centrum med 13 lägenheter, vars våningsyta är 1 250 m² och tomt 1 200 m², är avgiften per lägenhet i genomsnitt (0,117 · 1 250 + 0,15 · 1 200)/13 = 25,10 € per år. Inklusive momsen blir den årliga avgiften 31,12 €. 

Avgiften för ett flervåningshus i Främre Tölö med 27 lägenheter, vars våningsyta är 3 600 m² och tomt 1 200 m², är den beräknade avgiften per lägenhet i genomsnitt (0,236 · 3 600 + 0,675 · 1 200)/27 = 61,91 € per år. Inklusive momsen blir den årliga avgiften 76,77 €.