Kontakta oss om byggnaders underhåll och inomhusluft

Hitta rätt kontaktkanal och ge respons om byggnader i stadens ägo. I Vanliga frågor och svar hittar du även svar på många frågor.

Fråga eller ge respons om byggnader i stadens ägo 

Du kan meddela brister och problemsituationer i stadens byggnader eller lokaler med responsblanketten. 

Ge respons om byggnader (Länk leder till extern tjänst) 

Kontakta verksamhetsställets personal 

Vid stadens enheter är chefen för respektive enhet kontaktperson mellan de som använder lokalen och de som underhåller fastigheten. Om du behöver information om till exempel en skolas eller ett daghems skick, ska du i första hand diskutera saken med rektorn eller daghemsföreståndaren. Du kan också meddela upptäckta brister till lokalens personal, som har möjlighet att lämna en servicebegäran till fastighetsskötaren via den elektroniska serviceboken.  

Sök verksamhetsställen på Servicekartan (Länk leder till extern tjänst)